„Čia gyvename – čia bendrai veikiame“

Spalio 26 d. Seinuose vyko projekto LT-PL-25-136 „Čia gyvename – čia bendrai veikiame“, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo pagal programą „Interreg Lietuva–Polska“, rezultatų pristatymas. Šį kartą seiniškiai susitiko su Metelių bendruomene.

LTnamai

Seinų „Lietuvių namų“ direktorė Onutė Nevulienė pasveikino žiūrovus ir šventės dalyvius. Scenoje pasirodė Metelių kaimo bendruomenė, kuri suvaidino komediją „Pas mus kaimi“ (rež. A. Andruškevičienė), projekto muzikinių užsiėmimų metu suburtas ansamblis „Galadusys“ (vad. L. Jakulevičienė) padainavo keletą dainų, o Seinų krašto lietuviai parodė spektaklį, pastatytą pagal V. Krėvės apysaką „Raganius“ (rež. E. Pakutkienė). Visiems atvykusiems svečiams buvo įteiktas projekto metu išleistas CD albumas su gedulingomis giesmėmis bei Seinų bažnytinio choro giedamu rožančiumi.

Paskutinis susitikimas vyks lapkričio 18 d. Meteliuose.

G. Pakutkienė, punskas.pl

Komentavimas negalimas.