Chorvedžiui Jonui Paviloniui atminti

2018 m. spalio 20 d. sukanka vieneri metai, kai mirė Alytaus chorvedys, Punsko lietuvių kultūros namų choro „Dzūkija“ bei ilgametis Punsko lietuvių licėjaus mišraus choro „Pašešupiai“ vadovas Jonas Pavilonis.

Maestro Punske praleido 18 darbingų ir prasmingų savo gyvenimo metų. Su daug kuo jis bendravo, daug kas jį pažinojo. Jis įsimylėjo mus, o mes – pamilome jį. Maestro labai greitai tapo mums artimas ir savas. Neretai taip būna. Jis už viską labiau mylėjo muziką, žmones, tėvynę.

Apie Joną Pavilonį yra sukurtas dokumentinis filmas „Chorvedys“.

„Į J. Pavilonį norėjau pažvelgti savaip, per mūsų krašto prizmę, parodyti jį tokį, koks jis buvo matomas mūsų krašto žmonių akimis, – sako filmo autorius ir režisierius Sigitas Birgelis. – Internete nedaug yra informacijos apie maestro. Daugiausia tai nekrologinės žinutės, pasirodžiusios jau po jo mirties. Lietuviškoje Vikipedijoje yra informacija apie J. Pavilonį, bet ten nė žodžiu neužsiminta apie jo veiklą tarp Lenkijos lietuvių. Norėjau parodyti J. Pavilonio darbo su jaunimu užkulisius, repeticijų su pašešupiečiais fragmentus, Punsko licėjaus choro koncertų akimirkas, įsimintinus mūsų krašto įvykius, kuriuose maestro dalyvavęs. J. Pavilonis pasakoja apie save, savo gyvenimą, profesinį darbą, Lenkijos lietuvius. Apie chorvedį prabyla Punsko licėjaus direktorius, mokytojai, mokiniai, buvę ir dabartiniai choro „Pašešupiai“ dalyviai.“

 Filmo premjera vyko 2018 metų vasario 23 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose.

Sekmadienį, spalio 21 dieną, 12.15 val. Punsko bažnyčioje už chorvedį Joną Pavilonį bus aukojamos šv. Mišios.

Chorvedys

Jonui Vytautui Paviloniui atminti

(1944–2017)

Filmo autorius ir režisierius Sigitas Birgelis

Filme dalyvavo:

Asta PEČIULIENĖ

Irena MARCINKEVIČIENĖ

Algis UZDILA

Jolanta MALINAUSKAITĖ-VEKTORIENĖ

Alvydas NEVULIS

Danutė ŠLIAUŽIENĖ

Arnoldas VAZNELIS

Raimundas VAZNELIS

Aldutė KARANECKAITĖ

Pianinu grojo

Dainius Pavilonis

Eilės

Algis Uzdila

Tekstai

Sigitas Birgelis

Skaitė

Jurgita Stankauskaitė

Panaudoti vaizdo ir garso įrašai:

https://www.youtube.com/watch?v=Y6VC9l29Xz0

(autorius Sigitas Jurkėnas)

http://www.fm99.lt/kulturos-premijos-kandidatai-2015%E2%80%B3-chorvedys-jonas-pavilonis

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.