Kategorija: Visuomenė

kalesinsk

Pasikeičiau pavardę

Pavardži? lietuvinimo procesas Punsko ir Sein? krašte juda itin l?tai. Jau keleri metai prab?go, kai mums, šio krašto lietuviams, buvo leista vardus ir pavardes rašyti…

untitled

NE – AE statybai Vilniaus pašon?je

Planuojama pastatyti du branduolinius reaktorius Gardino ar Mogiliovo srityje. Prioritetine laikoma Astravo aikštel? Gardino srityje. Atstumas nuo šios aikštel?s iki Lietuvos sienos 23 km.

vaina1

Amžinoji šviesa Jam tešviečia

Atsidaręs j?s? portalą ?Punskas.pl? sužinau li?dną, jaudinančią naujieną ir simboliškai dalyvauju brangaus Kolegos muziejininko Juozo Vainos laidotuv?se, akimirką lyg pastoviu prie Bičiulio Rimo Vainos ir…

SuperV1jpg

Išugdyti ?supervaiką? 2 dalis

Specialist?s nuomon?  Sein? ?Žiburio? mokyklos psicholog?s Dalios Zimnickien?s komentaras  Vaiko psichofizin?s sveikatos pagrindas yra kasdienis fizinis ir emocinis bendravimas su t?vais. Moksliškai ?rodyta, kad net…

SuperVjpg

Išugdyti ?supervaiką? (1 dalis)

T?v? susirinkimas Punsko lietuvi? kult?ros namuose. Vienos šoki? grup?s vadov? pradeda kalb?tis su šok?j? t?vais. Pradžioje ji nemini organizacini? reikal?, o pasakoja apie vaik? ugdymą…

Narusiene

PL Bendruomen?je

Finansin? kriz? pasaulyje atsiliep? ir PL Bendruomen?s veiklai. Lietuvos parama Pasaulio Lietuvi? Bendruomenei tapo labai menka.

File photo of Pope John Paul II observing a white dove released by children from the window of his private apartment in the Vatican

JONO PAULIAUS II BEATIFIKACIJA

Geguž?s 1-ąją Roma v?l bus pasaulio d?mesio centre: šią dieną čia vyks prieš šešerius metus mirusio popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacija. Šis ?vykis iš esm?s…

bendrauja-

Bendravimas šiandien

„Seniau bendravimas buvęs nuostabus ir žmon?s nebuvo pikti, susinervinę. Neturtingi, bet visi draugiški ir patenkinti?, ? teigia Elvyra Gibavičien?.

pl1

Laisv?s gynimo metai

Geriausiai lietuviams suprantama data ? 1991-?j? sausio 13-oji, kurios ?vykiuose dalyvavome ir kurios dvidešimtmet? šiemet minime.

Minejimai

Sausio 13-osios min?jimas VU

Laisv? verta, kad d?l jos kovotum?m. Sausio 13-osios ?vyki? dvidešimt?j? metini? proga Baltistikos student? draugija sureng? seminarą.

Irena Degutienė

LR Seimo pirminink?s pad?ka

Prieš 20 met? tapome didel?s tragedijos, brutalaus nusikaltimo, o kartu ? didžio pasiaukojimo, tikrojo didvyriškumo liudininkais.