Kategorija: Visuomenė

pic_logo

D?L ELEKTRONINIO BALSAVIMO

Pagal dabar Lietuvoje veikiančius ?statymus, m?s? šalyje Savivaldybi? taryb?, Seimo, Europos parlamento bei Prezidento rinkimuose galima balsuoti dviem b?dais ? išankstiniu balsavimu paštu ir balsavimu…

Atomine el.

D?L ATOMINI? ELEKTRINI?

Informuojame, kad Pasaulio lietuvi? bendruomen? griežtai prieštarauja pasirinktoms b?sim? eksperimentini? atomini? elektrini? vietoms Baltarusijoje (Astravas) ir Kaliningrado srityje (Baltijskaja), d?l ši? priežasči?:

Seja

Pavasaris ?kyje

Šiemet v?lyvos Velykos, švęstos balandžio 25 d., atneš? ir v?lyvą pavasar?, ? taip sako vyresni žmon?s. Skub?jimo ir lenktyniavimo per Velykas ? mat kas bus…

A. Zygas

A?A Kun. Arvydas P. Žygas

2011 met? geguž?s 7 dieną Saint Louis (JAV) ligonin?je po sunkios ligos mir? kunigas Arvydas Petras Žygas, priklausęs Kauno arkivyskupijai. Kunigas Arvydas Petras Žygas gim?…

Arvydas Zygas

Mir? kun. dr. Arvydas P. Žygas

Po ilgos ir sunkios ligos geguž?s 7 dieną mir? buvęs Lietuvos ateitinink? pirmininkas, antropologijos profesorius, kunigas Arvydas Petras Žygas. Iki Lietuvos nepriklausomyb?s atgavimo jis gyveno…

Motina

Mama, mamyte, mamute, mamytuke

Pačiais maloniausiais, mieliausiais žodžiais vadinama Mama ir kasdienyb?je, ir poezijos posmuose. Lietuva turi daug simbolini? Motin?. Baisiais laikais ? Mama ant rank? laikanti mirus? k?dik? ? maro metais ar Sibiro platyb?se.

Sinagoga

Incidentas ar provokacija?

Kaip rašo Lietuvos dienraštis ?RESPUBLIKA?, per žyd? Velykas, kurios šiemet sutapo su naci? diktatoriaus A. Hitlerio gimtadieniu, trečiadien?, balandžio 20 d., Vilniuje ir Kaune nežinomi asmenys…

Gerumo-diena

Gerumo diena

Kaip ir kiekvienais metais, susivienyti kovai su v?žiu kviečia LNK ?Gerumo diena?. Svetain?je www.aukok.lt prie šios ir kit? labdaros akcij? prisid?ti gali ir užsienyje gyvenantys…

imagesCAWZG2DZ

D?mesio, prasid?jo gyventoj? surašymas!

 Balandžio 1 dieną Lenkijoje prasid?jo visuotinis gyventoj? surašymas. Paskutinis surašymas vyko 2002 metais. Tuomet surašin?tojai lietuvi? Lenkijoje rado vos 5846, o Sein? savivaldyb?je pritr?ko 48…

kalesinsk

Pasikeičiau pavardę

Pavardži? lietuvinimo procesas Punsko ir Sein? krašte juda itin l?tai. Jau keleri metai prab?go, kai mums, šio krašto lietuviams, buvo leista vardus ir pavardes rašyti…

untitled

NE – AE statybai Vilniaus pašon?je

Planuojama pastatyti du branduolinius reaktorius Gardino ar Mogiliovo srityje. Prioritetine laikoma Astravo aikštel? Gardino srityje. Atstumas nuo šios aikštel?s iki Lietuvos sienos 23 km.

vaina1

Amžinoji šviesa Jam tešviečia

Atsidaręs j?s? portalą ?Punskas.pl? sužinau li?dną, jaudinančią naujieną ir simboliškai dalyvauju brangaus Kolegos muziejininko Juozo Vainos laidotuv?se, akimirką lyg pastoviu prie Bičiulio Rimo Vainos ir…

SuperV1jpg

Išugdyti ?supervaiką? 2 dalis

Specialist?s nuomon?  Sein? ?Žiburio? mokyklos psicholog?s Dalios Zimnickien?s komentaras  Vaiko psichofizin?s sveikatos pagrindas yra kasdienis fizinis ir emocinis bendravimas su t?vais. Moksliškai ?rodyta, kad net…

SuperVjpg

Išugdyti ?supervaiką? (1 dalis)

T?v? susirinkimas Punsko lietuvi? kult?ros namuose. Vienos šoki? grup?s vadov? pradeda kalb?tis su šok?j? t?vais. Pradžioje ji nemini organizacini? reikal?, o pasakoja apie vaik? ugdymą…