Kategorija: Terra

Aidukaite

Jaunavedžių vedybinė elgsena buvusios Seinų apskrities parapijose

Deimantė Aidukaitė Jaunavedžių vedybinė elgsena buvusios Seinų apskrities parapijose 1922–1938 m. Pranešimas, skaitytas 2015 m. gruodžio 12 d. Punske per istorijos paveldo konferenciją „Terra Jatwezenorum“…

daugsas

Punsko krašto jaunimo etninio ir nacionalinio identiteto konstravimas

Darius Daukšas Punsko krašto jaunimo etninio ir nacionalinio identiteto konstravimas Pranešimas, skaitytas 2015 m. gruodžio 12 d. Punske per istorijos paveldo konferenciją „Terra Jatwezenorum“ 2015….

Biliute

Monsinjorui Alfonsui Svarinskui – 90

Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė Kankintas, bet nenugalėtas. Monsinjorui Alfonsui Svarinskui – 90 Pranešimas, skaitytas 2015 m. gruodžio 12 d. Punske per istorijos paveldo konferenciją „Terra Jatwezenorum“ 2015….

Lucinskas

Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris Antanas Gritėnas

 Gintaras Lučinskas Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris Antanas Gritėnas. Pranešimas, skaitytas 2015 m. gruodžio 12 d. Punske per istorijos paveldo konferenciją „Terra Jatwezenorum“ 2015.  Gintaras Lučinskas…

Sajauskas

Pirmasis pasaulinis karas jotvingių žemėje

 Stanislovas Sajauskas Pirmasis pasaulinis karas jotvingių žemėje Pranešimas, skaitytas 2015 m. gruodžio 12 d. Punske per istorijos paveldo konferenciją „Terra Jatwezenorum“ 2015.  STANISLOVAS SAJAUSKAS (g….

JSP

Kova dėl lietuvių kalbos teisių Seinų ir Suvalkų krašto bažnyčiose

Juozas Sigitas Paransevičius Kova dėl lietuvių kalbos teisių Seinų ir Suvalkų krašto bažnyčiose Kalvarijos pavyzdžiu pagal 1906–1914 metais leistą „Šaltinį“ Pranešimas, skaitytas 2015 m. gruodžio…

terra2015

Terra Jatwezenorum 2015 konferencija Punske

Gruodžio 12 d. Punsko savivaldybės salėje vyko istorijos paveldo konferencija bei metraščio „Terra Jatwezenorum“ (Jotvingių kraštas) 7 tomo pristatymas. Konferenciją atidarė istorijos metraščio vyriausiasis redaktorius…

Kun. Marius Talutis

Kun. Juozas Zdebskis

Kunigo Mariaus Talučio paskaita apie  jotvingių žemės didvyrį kunigą Juozą Zdebskį, skaityta per „Terra Jatwezenorum“ konferenciją 2014 12 13 d. Punske. sb, punskas.pl

Biliute

Konstantinas Bajerčius

Alytiškės Elvyros Biliūtės-Aleknavičienės pranešimas apie lietuvių tautos mokytoją, rašytoją, visuomenininką, kultūrininką, rezistentą ir kankinį Konstantiną Bajerčių, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ konferenciją 2014 12 13 d….

Katilius

J. Totoraičio laiškai Pr. Būčiui

Dr. Algimanto Katiliaus iš Vilniaus pranešimas apie  kunigo Jono Totoraičio laiškus kunigui Pranciškui Būčiui, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ konferenciją 2014 12 13 d. Punske. sb,…

sajauskas_J

Skardupių radinys

Rašytojo Justino Sajausko pranešimas „Skardupių radinys“, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ konferenciją 2014 12 13 d. Punske. sb, punskas.pl

lucinskas

Apie antisovietinį pasipriešinimą Dzūkijoje

Kraštotyrininko ir publicisto Gintaro Lučinsko iš Alytaus pranešimas apie antisovietinį pasipriešinimą Dzūkijoje 1940–1941 metais, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ konferenciją 2014 12 13 d. Punske. sb,…

scholastika

Negyjanti Dzūkijos žaizda

Rašytojos, daugelio knygų autorės Scholastikos Kavaliauskienės iš Alytaus pranešimas „Negyjanti Dzūkijos žaizda“, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ konferenciją 2014 12 13 d. Punske. sb, punskas.pl

Birgelis-1

Rimvydo ir Žaibo žūties klausimu

Istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ vyr. redaktoriaus Sigito Birgelio pranešimas apie Šlynakiemyje žuvusius Lietuvos partizanus, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ konferenciją 2014 12 13 d. Punske….