Kategorija: Sveikinimai

Irena Degutien?

Nuoširdžiai gerbiami tautiečiai

Sveikinu Jus visus, mažus ir didelius, su m?s? bendra švente ? Mindaugo kar?navimo ? Valstyb?s diena! Tikriausiai ne vienas iš m?s?, dar kartą min?dami Karali? Mindaugą…

putrimas

Brang?s broliai ir seserys Kristuje

?Dievas, apstus gailestingumo, iš didžios meil?s, kuria mus pamilo, mus, mirusius nusikaltimais, prik?l? gyventi su Kristumi? (Efezieči? 2,4). Brang?s broliai ir seserys Kristuje,  Dievo gailestingumo…

Irena_Degutien?

LR Seimo pirminink?s sveikinimas

Mielieji, Nuoširdžiai sveikinu visus, mažus ir didelius, jaunus ir senus sulaukus gražiausios pavasario švent?s ? Švent? Velyk?. Šis laikas žymi Kristaus Prisik?limą, did?j? stebuklą ir kartu ? gamtos ir kiekvieno žmogaus pabudimą.

velykosLT

Linksm? šv. Velyk?!

Švinta rytas, teka saul?, Skamba giesm?s po pasaul?. Mums Velykos jau at?jo, K?l?s Kristus Atpirk?jas. Aleliuja, aleliuja!  Linksm? šv. Velyk?!  Nuoširdžiai sveikiname ir dalijam?s su…