Kategorija: Sveikinimai

putrimas

Brang?s broliai ir seserys Kristuje

?Dievas, apstus gailestingumo, iš didžios meil?s, kuria mus pamilo, mus, mirusius nusikaltimais, prik?l? gyventi su Kristumi? (Efezieči? 2,4). Brang?s broliai ir seserys Kristuje,  Dievo gailestingumo…

Irena_Degutien?

LR Seimo pirminink?s sveikinimas

Mielieji, Nuoširdžiai sveikinu visus, mažus ir didelius, jaunus ir senus sulaukus gražiausios pavasario švent?s ? Švent? Velyk?. Šis laikas žymi Kristaus Prisik?limą, did?j? stebuklą ir kartu ? gamtos ir kiekvieno žmogaus pabudimą.

velykosLT

Linksm? šv. Velyk?!

Švinta rytas, teka saul?, Skamba giesm?s po pasaul?. Mums Velykos jau at?jo, K?l?s Kristus Atpirk?jas. Aleliuja, aleliuja!  Linksm? šv. Velyk?!  Nuoširdžiai sveikiname ir dalijam?s su…