Kategorija: Straipsniai

Partizanas1

Pagerbti žuvę už Lietuvos laisvę

Aukojamos šv. Mišios Alov?s Švč. Trejyb?s bažnyčioje. Rasos Staneviči?t?s nuotr. Geguž?s 29 d. min?jome Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktin?s Geležinio Vilko grup?s partizan? Boleslovo Stankevičiaus-Sakalo (g….

google

Google logotipas

Justo Varpučanskio sukurtas Google interneto kompanijos logotipo paveiksl?lis išrinktas tarp nugal?jusi?j?. Daugiau nei 107 t?kst. vaik? ir paaugli? Jungtin?se Amerikos Valstijose dalyvavo kasmečiame „Google“ konkurse…

k1

Paminklas Jonui Pauliui II Kaune

Š? šeštadien?, birželio 4 d., Kauno Santakos parke bus atidengtas paminklas palaimintajam Jonui Pauliui II. Ceremoniją vainikuos apie popiežiaus gyvenimą pasakojančio ital? k?r?jo Sandro Di…

Licatrans

Kviečiame bendradarbiauti

UAB ?Licatrans? ? logistikos ekspedicin? kompanija, užsiimanti nefasuot? skyst? ir biri? krovini? gabenimu specializuotu transportu: autocisternomis, puspriekab?mis cisternomis, konteineriais, silo cisternomis visoje geografin?je Europos teritorijoje. Pats…

A.Zygas

A. a. kun. dr. Arvydui Žygui atminti

[meteor_slideshow slideshow="G1"] 2011 met? geguž?s 7 dieną Saint Louis (JAV) ligonin?je po sunkios ligos mir? Seinijos lietuvi? nuoširdus bičiulis, nepaprastai kilnios dvasios kunigas dr. prof….

laikas

Apie vasaros laiką

Kovo paskutin? sekmadien? Lietuvoje, Lenkijoje ir kitose Europos šalyse (išskyrus Islandiją) ?vestas vasaros laikas. Geografiškai laiko juostos dalija Žemę ? 24 lygias zonas, kur gretimose…

Vaina

Mir? Juozas Vaina

Su li?desiu pranešame, kad 2011 m. balandžio 1 d., eidamas 95-uosius metus, mir? mokytojas, visuomenininkas Juozas Vaina.  Juozas Vaina baig? Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją. Studijavo…

Zenklai

Naujiena kolekcininkams

Taip galima pasakyti apie pirmą kartą Lietuvoje atsiradus? albumą, kuriame yra Lietuvos kariuomen?s bei kit? tarnyb? pareig?n? kepuri? ženklai.

logo

Si?lome darbą

Lenk? draudimo firma Inter Partner Assistance ieško ambicingo darbuotojo, gerai mokančio lietuvi? ir lenk? kalbas, turinčio darbo kompiuteriu ?g?dži?. (Skelbimas doc formatu)

File photo of Pope John Paul II observing a white dove released by children from the window of his private apartment in the Vatican

JONO PAULIAUS II BEATIFIKACIJA

Geguž?s 1-ąją Roma v?l bus pasaulio d?mesio centre: šią dieną čia vyks prieš šešerius metus mirusio popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacija. Šis ?vykis iš esm?s…

pavilioniene_px250

Proto r?mus peržengusi išmintis

D?mes? patrauk?, regis, protingos moters, LR Seimo nar?s, internete išsakyta nuomon?. Kalbu apie prof. Aušrinę Mariją Pavilionienę.

J. Marcinkevicius

Justinui Marcinkevičiui atminti

Kviečiame pasiži?r?ti pateikties, skirtos vasario 16 dieną mirusiam didžiajam lietuvi? poetui, vert?jui, dramaturgui Justinui Marcinkevičiui atminti.

URM

Paskelbti konkurso rezultatai

Lietuvos URM Užsienio lietuvi? departamentas paskelb? užsienio lietuvi? organizacij? 2011 m. projekt? atrankos konkurso rezultatus.

pl-saudargas

Balsavimas internetu

Seime ?registruoti LR Seimo rinkim?, rinkim? ? ES Parlamentą, Prezidento rinkim? pakeitim? projektai, kuriuos pasiraš? aštuoni parlamentarai.