Kategorija: Straipsniai

Seinu

Seinų dienos

2011 m. liepos 23-24 d. kiemelyje prie Dominikonų vienuolyno vyko Seinų dienos. Sekmadienį, be kitų kolektyvų, dalyvavo kapela iš Veisiejų, „Lietuvių namų“ kapela „Šalcinis“ (vad….

892c21

„Orlen Lietuva“ neskelbia degal? kain?

Lietuvos vairuotojai degal? linkę piltis mažesnius kiekius, tačiau dažniau. Beveik 75 procentai vairuotoj? degal? asmenin?ms reikm?ms pilasi mažiausiai kartą ar kelis kartus per savaitę, ?…

logo-pl

Kryžiažodis 500 000

Gerbiami portalo Skaitytojai! Po m?nesio, kito Lenkijos lietuvi? interneto portalą www.punskas.pl aplankys 500 000-asis skaitytojas. Šia proga pareng?me Jums, mieli m?s? Bičiuliai, special? kryžiažod?. Atsakymus…

az3

Kun. A. Žygo laidotuv?s

Kviečiame pasiži?r?ti a. a. kun. Arvydo Žygo laidotuvi?, kurios vyko š. m. birželio 10 d. Kristaus Prisik?limo bažnyčioje Kaune, nuotrauk? galeriją.

kunigas_a_zygas

Ateikite. Kun. Arvydas Žygas

Ateikite visi, kas tik norite. Ateikite tikintys ir netikintys, atradę ir ieškantys. Ateikite nusivylę, pilni skausmo. Ateikite niekada skausmo nematę. Ateikite kadaise persekioti, pažeminti už…

tekme

?Poezijos vasara ? T?vynei?

Šiandien ? liepos 2 dieną ? 14 val. S?kuri? kaime, prie paminklo Lietuvos t?kstantmečiui pamin?ti, vyks poezijos popiet? ?Poezijos vasara ? T?vynei?. Dalyvaus Alytaus apskrities…

lenkai-demonstruoja-delfi

Kas piktina lenkus?

Lietuvos lenk? mokykl? mokytoj? draugija ?Macierz Szkolna? išplatino kreipimąsi, kuriuo lenkišk? mokykl? Lietuvoje pedagogai raginami nepaisyti Švietimo ?statymo nuostat? ir moksleivius aukl?ti pagal senąją tvarką….

anglis

Parduodame akmens angl?

Parduodame AKMENS ANGL? ? palaidą arba maišuose (apie 25 kg). Atvežame savo transportu. M?s? darbo laikas: pirmadienis-penktadienis, 08.00-17.00 val.         Salaperaugis: Tel….

Veliavos-perdavimas

Lituanistini? mokykl? entuziastams

Ši? met? liepos 1-3 dienomis, Airijoje vyks 7 kartą organizuojamas kasmetinis Europos lituanistini? mokykl? festivalis ,,Draugyst?s tiltas?. Festivalio v?liava suplevesuos Kippure Estate sodyboje.

m

Mindaugo kar?navimo diena Seinuose

Vysk. Antano Baranausko fondas ?Lietuvi? namai? Seinuose 2011 m. liepos 9 d. organizuoja atdarą rengin? Lietuvos karaliaus Mindaugo kar?navimo dienai pamin?ti. Šis renginys vyksta Seinuose…

Partizanas1

Pagerbti žuvę už Lietuvos laisvę

Aukojamos šv. Mišios Alov?s Švč. Trejyb?s bažnyčioje. Rasos Staneviči?t?s nuotr. Geguž?s 29 d. min?jome Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktin?s Geležinio Vilko grup?s partizan? Boleslovo Stankevičiaus-Sakalo (g….

google

Google logotipas

Justo Varpučanskio sukurtas Google interneto kompanijos logotipo paveiksl?lis išrinktas tarp nugal?jusi?j?. Daugiau nei 107 t?kst. vaik? ir paaugli? Jungtin?se Amerikos Valstijose dalyvavo kasmečiame „Google“ konkurse…

k1

Paminklas Jonui Pauliui II Kaune

Š? šeštadien?, birželio 4 d., Kauno Santakos parke bus atidengtas paminklas palaimintajam Jonui Pauliui II. Ceremoniją vainikuos apie popiežiaus gyvenimą pasakojančio ital? k?r?jo Sandro Di…

Licatrans

Kviečiame bendradarbiauti

UAB ?Licatrans? ? logistikos ekspedicin? kompanija, užsiimanti nefasuot? skyst? ir biri? krovini? gabenimu specializuotu transportu: autocisternomis, puspriekab?mis cisternomis, konteineriais, silo cisternomis visoje geografin?je Europos teritorijoje. Pats…