Kategorija: Straipsniai

agota

Šv. Agotos dienai

Vasario 5 d. nuo seno lietuviai garbino ugnies deivę Gabiją. Šią dieną buvo kepama duona, atliekamos aukojimo apeigos Žemynai ir Žem?pačiui.

Large

Niekada nepamiršiu Vilniaus

1990 m. vasario m?nes?, kaip parlamento pirmininkas, nor?jau atvykti, kad gal?čiau steb?ti, kaip vyksta istoriniai rinkimai Lietuvoje.

senelis

Seneli? dienai

Pad?kime savo t?vams ir seneliams ? tai bus pavyzdys m?s? vaikams. Mums pasenus jie elgsis, kaip juos išmokysim rodydami pavyzd?.

wiki

?WikiLeaks? ? pasaulio sąžin??

Senokai neteko matyti tokio sujudimo pasaulyje kaip šiomis dienomis, kuomet amerikieči? diplomatijos apatiniai buvo viešai iškabinti…

qw

Kovos prieš Lietuvą

Lietuvos lenk? veik?jai prieš porą met? ?męsi gerai koordinuot? ir suplanuot? veiksm?, kiršindami lietuvi? ir lenk? tautas.

aaa

Sausio 13-oji Seinuose

Lietuviai Seinuose 2011 met? sausio 13-ąją nebuvo abejingi, kaip ir prieš 20 met? tądien vykstant tragiškiems ?vykiams Vilniuje.

glinskio

Glinskio dokumentinis filmas

Seimo svetain?je paskelbtas Sąj?džio vaizdo metraštininko Leono Vytauto Glinskio dokumentinis filmas ?Laužai prie parlamento?.

elta

Varšuva abejinga

Ar d?l blog?janči? santyki? Varšuva nereaguoja ? kvietimus dalyvauti Lietuvai svarbiuose Sausio 13-osios dvidešimtmečiui skirtuose renginiuose?

aq

Kokie buvo pra?ję metai?

Visa, kas pra?jo ? jau nesugr?š, pamirškime… Visgi atminty dažniau lieka tai, kas blogo, o ne kas gero b?ta. Taigi kokie buvo pra?ję metai?

traukinys2

Kas gyvenime svarbiausia

Štai prad?jom Naujuosius 2011-uosius metus. Visi tikim?s, kad bus jie geresni už pra?jusius ar bent jau ne blogesni. Ar b?sim atidesni savo artimiesiems?