Kategorija: Straipsniai

zaibai

Šią vasarą žaibai sukėlė rekordinius nuostolius

Šią vasarą žaibai sukėlė dvigubai daugiau nuostolių nei pernai. Europos bendrovės „ERGO Insurance“ Lietuvoje statistika atspindi, kad nors perkūnijų metu klientų, praradusių turtą, skaičius mažėjo,…

ligonine-2

Seinų ligoninei 50 metų

Rugsėjo 6 d. Seinuose paminėtas ligoninės 50-metis. Minėjime dalyvavo Lenkijos prezidento žmona Anna Komorowska, vaivada, Seinų ir Suvalkų apskričių viršininkai, kiti svečiai ir buvę bei…

Akmeninis kryžius su betoniniu pagrindu stovi šalia Kraučeliūnų sodybos

Paliūnų kaimo kryžiai

Paliūnai – kaimas, apie 9 km nutolęs į rytus nuo Punsko. Daugiau nei 50% kaimiečių yra lietuviai. Didelės Pirmojo pasaulinio karo laikų kapinės (262 vokiečių…

LT istorija

Donatas Januta. Ar čia Lietuvos istorija, ar tiktai „Lietuvos istorija“?

Praėjusiais metais Lietuvos Respublikos užsienių reikalų ministerijos (URM) užsakymu išleista „Lietuvos istorija“. Šiais metais, taip pat URM užsakymu ir jai finansuojant, pasirodė tos knygos vertimas…

Obraz-223

Stravinskų ir Kuliešių paieška

Mane pasiekė M. Bogdanowicz prašymas padėti surasti giminaičius Lietuvoje. Rašoma: „Ieškau ypač močiutės sesers Anelės ir jos dukros Danutės. Mano močiutė mirė prieš keletą metų…

vilija

ES nebūtinai pirmauja

Praėjusios savaitės Europos Sąjungos naujienos priminė Slovėnijoje prasidėjusį Europos krepšinio čempionatą. Varžybos vyksta keliose grupėse: vidaus politikos, Sirijos bei nuo šiol ir Armėnijos, o ES…

chamie

Ko nepasakė V. Tomaševskis

  Poznanės futbolo sirgalių klubas 2013 m. rugpjūčio 8 d. per žaidynes viešai laikė didžiulį šūkį „Lietuvių chame, klaupkis prieš lenkų poną“. Chamas buvo įrašytas Lietuvos…

ep-2

Prel. E. Putrimas: Gailestingojo Jėzaus paveikslas

Rugsėjo 8 dieną Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelatas Edmundas Putrimas Punske atnašavo šv. Mišias. Jis Mišioms baigiantis Punsko parapijai dovanojo Gailestingojo…

Prof. Zigmas Zinkevičius

Ar Lenkiją valdęs karalius Jogaila buvo chamas?

Dar ilgai dviejų tautų atmintyje išliks prisiminimas apie tai, kaip ekstremistiškai nusiteikę lenkų futbolo fanai iškabino lietuvius įžeidžiantį plakatą. Apie šį įvykį nuomonę pareikšti paprašėme…

kankles

Ieškome kanklininkų

Ieškome kanklininkų, kurie groja ir gieda bažnyčioje. Labai norėtume juos pakviesti į Punską, kad dalyvautų šv. Mišiose. Punske kuriasi kanklininkų grupelė, kuri norėtų giedoti bažnyčioje….

ep

Prel. Edmundas Putrimas Punske ir Seinuose

Rugsėjo 6-8 dienomis Seinų ir Punsko krašte vieši Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelatas Edmundas Putrimas. Penktadienį Lietuvos Respublikos konsulate Seinuose, o šeštadienį…

Liet-lenk

„Rzeczpospolita“: Varšuvos politikai laukia dvikalbių užrašų Lietuvoje

Kri­tiš­kais Lie­tu­vos at­žvil­giu ko­men­ta­rais gar­sė­jan­tis dien­raš­čio už­sie­nio nau­jie­nų re­dak­to­rius Jer­zy Haszc­zyns­kis straips­ny­je „Vė­sus dvelks­mas iš Lie­tu­vos sos­ti­nės“ tei­gia, kad ša­lių san­ty­kiai vėl ga­li pa­blo­gė­ti, nes…

lig1

Koks bus mūsų gyvenimas po 50 ar 70 metų?

Ar kada nors susimąstėme, kaip pasikeis gyvenimas 2050-aisiais metais? Manoma, kad iki to laiko miestuose gyvens trys ketvirtadaliai viso pasaulio gyventojų. BBC pabandė nuspėti galimus…

paminklai

Atviri visuomenei kultūros paveldo objektai