Kategorija: Skelbimai

kalniskiu1

Kalnišk?s m?šio min?jimas

2011 m. geguž?s 15 d. vyks Kalnišk?s m?šio 66-?j? metini? min?jimas. Programoje: 12.00 val. ? šv. Mišios Simno bažnyčioje, 14.00 val. ? renginys Kalnišk?s m?šio…

LT burlenciu taure 2010

?Lietuvos burlenči? Taur? 2011?

Savaitgal? Vent?je vyks ?Lietuvos burlenči? Taur? 2011? Burlenči? sporto entuziastai Kuršmar?se atidaro šiltąj? sezoną 2011 m. geguž?s 10 d., Vilnius. Ateinant? savaitgal?, geguž?s 14-15 dienomis,…

jore

JOTVINGI? JOR?

 Jotvingi? ir pr?s? pavasario sutikimo švent? po atviru dangum  2011 m. geguž?s 8 d. (sekmadienis) 13.00 val. Jotvingi? ir pr?s? amat? mug?s atidarymas. Gyvenviet?s lankymas,…

simpoziumas

Lietuvi? mokslo ir k?rybos simpoziumas

Maloniai kviečiame ? XV pasaulio lietuvi? mokslo ir k?rybos simpoziumą, rengiamą 2011 m. liepos 3?5 d.  Kaune ir Vilniuje. XV pasaulio lietuvi? mokslo ir k?rybos…

liudas_mikalauskas

Miuziklas ?Karolis?

Didžiul? lietuvi? susidom?jimą keliančio miuziklo ?Karolis? premjera Vilniaus Katedros aikšt?je vyks jau š? sekmadien?. Pagrindin? k?rinio heroj? ? Joną Pauli? II ? miuzikle ?k?nijantis atlik?jas…

motinos-dn

Koncertai Motinos dienai

Balandžio 30 d. (šeštadien?) ir geguž?s 1 d. (sekmadien?) Punsko LKN vyks choreografinio samb?rio „JOTVA“ koncertas „Laiškai Lietuvai“, skirtas Motinos dienai. Kovo 30 d. –…

dviraciu

Tarptautinis dvirači? žygis

 Š. m. balandžio 30 d. Valstyb?s sienos apsaugos tarnybos Lazdij? rinktin? organizuoja tradicin? tarptautin? dvirači? žyg?, skirtą Lietuvos naryst?s Europos Sąjungoje 7-osioms metin?ms pamin?ti. Trasos…

Sibiras

Misija Sibiras 2011

Prasid?jo projekto ?Misija Sibiras ?11? dalyvi? atranka!  Lietuvos jaunimo organizacij? taryba (LiJOT) prad?jo ši? met? pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto ?Misija Sibiras ’11″ dalyvi? atranką. ?Susidom?jimas…

Šilut?

500 met? jubiliejus

Šilut? 2011 met? gegužę min?s 500 met? ?k?rimo jubiliej?. Ta proga Šilut?s rajono savivaldyb?s Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka 2011 met? geguž?s 27 d. rengia pasaulio šilutiški? kraštieči? sueigą ?Šviesos parnešti, gera padaryti…?

marguc

Velyk? apeiginio meno konkursas

K V I E Č I A M E  dalyvauti Tarptautiniame Velyk? apeiginio meno konkurse-parodoje!  ?vairaus amžiaus grup?se planuojamos šios kategorijos: Margučiai: skutin?ti, dažyti vašku…

punsko_LKN

Tarptautin? teatro diena

Kovo 27 dieną (sekmadien?) Punsko lietuvi? kult?ros namuose švęsime Tarptautinę teatro dieną.

vaicek

Kviečiame dalyvauti konkursuose

Lenkijos lietuvi? draugija kviečia vis? mokykl? mokinius dalyvauti šiuose konkursuose: dailiojo žodžio, lietuvi? kalbos ir literat?ros, Lietuvos istorijos ir geografijos. Dailiojo žodžio konkursas vyks š….

Kestucio Dijoko foto. Priesaika 2009 10

Karo akademija kviečia

Studijuoti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje 2011?2012 metais planuojama priimti daugiau kari?n? nei pra?jusiais metais.