Kategorija: Skelbimai

VU

Modernios studijos

Modernios studijos Vilniaus Gedimino technikos universitete Puikus išsilavinimas, žinios, ?gytos studij? aukštojoje mokykloje metu, visais laikais buvo ir bus žmogaus ?rankis kuriant geresn? gyvenimą sau…

Klumpe

Koncertuos „Klump?“ ir „Vyčiai“

2011 m. geguž?s 21 d. (šeštadien?) 19 val. Punsko lietuvi? kult?ros namuose vyks kapelos ?Klump?? 45-mečio ir šoki? grup?s ?Vyčiai? 10-mečio jubiliejinis koncertas. Kviečiame ateiti….

Anyksciuose

D?sis keisti dalykai

Š. m. geguž?s 21 d. Anykšči? krašte d?sis keisti dalykai: policija ragins ?greičiau?, geležinkeliu ried?s dviračiai, laivai ?strigs? ant piliakalnio, mieste p?stieji atrodys pasimetę, o…

geles

Poezijos pavasario 2011 programa

Gegužės 18 d. (trečiadienį) 10.00 val. – Poezijos pavasaris Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykloje 11.30 val. – gėlių prie poeto Antano Baranausko paminklo padėjimas 12.30 val….

Poetas Justinas Marcinkevičius  Sigito Birgelio nuotr.

Vakaras Justinui Marcinkevičiui pagerbti

Poezijos pavasaris 2011 m. Gegužės 18 d. 18.00 val. Punsko lietuvių kultūros namuose vyks iškilmingas vakaras poetui Justinui Marcinkevičiui pagerbti. Programoje: • filmo „Baladė apie poetą…

Kampuociai

Sodinsime medį Just. Marcinkevičiui

2011 m. gegužės 19 d. (ketvirtadienį) 12.00 val. „LAISV?S ĄŽUOLYNE“ prie Lietuvos nepriklausomybės paminklo Kampuočiuose sodinsime medį, skirtą POETUI JUSTINUI MARCINKEVIČIUI. Renginio metu vyks poezijos…

kalniskiu1

Kalnišk?s m?šio min?jimas

2011 m. geguž?s 15 d. vyks Kalnišk?s m?šio 66-?j? metini? min?jimas. Programoje: 12.00 val. ? šv. Mišios Simno bažnyčioje, 14.00 val. ? renginys Kalnišk?s m?šio…

LT burlenciu taure 2010

?Lietuvos burlenči? Taur? 2011?

Savaitgal? Vent?je vyks ?Lietuvos burlenči? Taur? 2011? Burlenči? sporto entuziastai Kuršmar?se atidaro šiltąj? sezoną 2011 m. geguž?s 10 d., Vilnius. Ateinant? savaitgal?, geguž?s 14-15 dienomis,…

jore

JOTVINGI? JOR?

 Jotvingi? ir pr?s? pavasario sutikimo švent? po atviru dangum  2011 m. geguž?s 8 d. (sekmadienis) 13.00 val. Jotvingi? ir pr?s? amat? mug?s atidarymas. Gyvenviet?s lankymas,…

simpoziumas

Lietuvi? mokslo ir k?rybos simpoziumas

Maloniai kviečiame ? XV pasaulio lietuvi? mokslo ir k?rybos simpoziumą, rengiamą 2011 m. liepos 3?5 d.  Kaune ir Vilniuje. XV pasaulio lietuvi? mokslo ir k?rybos…

liudas_mikalauskas

Miuziklas ?Karolis?

Didžiul? lietuvi? susidom?jimą keliančio miuziklo ?Karolis? premjera Vilniaus Katedros aikšt?je vyks jau š? sekmadien?. Pagrindin? k?rinio heroj? ? Joną Pauli? II ? miuzikle ?k?nijantis atlik?jas…

motinos-dn

Koncertai Motinos dienai

Balandžio 30 d. (šeštadien?) ir geguž?s 1 d. (sekmadien?) Punsko LKN vyks choreografinio samb?rio „JOTVA“ koncertas „Laiškai Lietuvai“, skirtas Motinos dienai. Kovo 30 d. –…

dviraciu

Tarptautinis dvirači? žygis

 Š. m. balandžio 30 d. Valstyb?s sienos apsaugos tarnybos Lazdij? rinktin? organizuoja tradicin? tarptautin? dvirači? žyg?, skirtą Lietuvos naryst?s Europos Sąjungoje 7-osioms metin?ms pamin?ti. Trasos…

Sibiras

Misija Sibiras 2011

Prasid?jo projekto ?Misija Sibiras ?11? dalyvi? atranka!  Lietuvos jaunimo organizacij? taryba (LiJOT) prad?jo ši? met? pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projekto ?Misija Sibiras ’11″ dalyvi? atranką. ?Susidom?jimas…