Kategorija: Skelbimai

nenuorama-small

„Nenuorama žmona“

2011 m. birželio 11 dieną (šeštadien?) 19.00 val. ir 12 dieną (sekmadien?) 15.00 val. Punsko skansene Klojimo teatras vaidins Juozo Grušo vodevil? „Nenuorama žmona“. Bilieto kaina – 8 zl., mokiniams – 5 zl.

PLEF

Pasaulio lietuvi? ekonomikos forumas

World Lithuanian Economic Forum 4-5 July 2011 Vilnius, Lithuania Pasaulio lietuvi? ekonomikos forumas 2011 m. liepos 4?5 d. Vilnius, Lietuva Mieli lietuviai visame pasaulyje ir…

A. Zygas

Atsisveikinimas su kun. Arvydu Žygu

Geguž?s 7 d. netekome kunigo, atkurtojo Vytauto Didžiojo universiteto pirmojo student? dekano, antropologijos profesoriaus Arvydo Petro Žygo. Lietuva su a. a. A. P. Žygu atsisveikins…

sajudis

Sąj?džio suvažiavimas

2011 m. birželio 4 d., šeštadien?, LR Seimo Kovo 11-osios sal?je vyks XIII Sąj?džio suvažiavimas. Kiekvieno piliečio pareiga ? ginti savo T?vynę Programa: 10.00 val….

dainorelis_2011

?Dainor?lis? 2011

2011 m. birželio 5 d. (sekmadien?) 14 val. Punsko lietuvi? kult?ros namuose  vyks VIII solist? ir duet? dain? konkursas ?Dainor?lis?. Pagal amži? dalyviai bus suskirstyti…

imagesCACLS2U9

„Ištiesk gerumui ranką“

Mieli lietuviai, Mes tie, kurie tiki gerumo stebuklu… Pra?jusiais metais vykdę akciją „Ištiesk gerumui ranką“, kurios d?ka buvo išpildytos daugelio ne?gali? vaik?, auganči? Lietuvoje, svajon?s,…

Ministerija

D?l mokslo premij? konkurso

Informuojame, kad Švietimo ir mokslo ministerija skelbia kasmetin? konkursą Mokslo premijoms, skiriamoms lietuvi? kilm?s mokslininkams ir Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, (toliau vadinama ? konkursas) gauti.

Licatrans

Kviečiame bendradarbiauti

UAB ?Licatrans? ? logistikos ekspedicin? kompanija, užsiimanti nefasuot? skyst? ir biri? krovini? gabenimu specializuotu transportu: autocisternomis, puspriekab?mis cisternomis, konteineriais, silo cisternomis visoje geografin?je Europos teritorijoje. Pats…

LTnamai

Sein? ?Lietuvi? namuose?

Š. m. geguž?s 28 d. 19.00 val. Sein? ?Lietuvi? namuose? koncertuos: – Utenos rajono Sudeiki? kult?ros centro vokalinis ir instrumentinis ansamblis ?SUDEIKIEČI? GAIDA?, – Kretingos…

Pasienio-fiesta

Pasienio fiesta 2011

2011 m. birželio 1-4 dienomis vyks Pasienio fiesta ? tradicin? tarptautin? švent?, jau aštuonerius metus džiuginanti daugybę žmoni? ir kartu su jais pasitinkanti vasaros pradžią….

VU

Modernios studijos

Modernios studijos Vilniaus Gedimino technikos universitete Puikus išsilavinimas, žinios, ?gytos studij? aukštojoje mokykloje metu, visais laikais buvo ir bus žmogaus ?rankis kuriant geresn? gyvenimą sau…

Klumpe

Koncertuos „Klump?“ ir „Vyčiai“

2011 m. geguž?s 21 d. (šeštadien?) 19 val. Punsko lietuvi? kult?ros namuose vyks kapelos ?Klump?? 45-mečio ir šoki? grup?s ?Vyčiai? 10-mečio jubiliejinis koncertas. Kviečiame ateiti….

Anyksciuose

D?sis keisti dalykai

Š. m. geguž?s 21 d. Anykšči? krašte d?sis keisti dalykai: policija ragins ?greičiau?, geležinkeliu ried?s dviračiai, laivai ?strigs? ant piliakalnio, mieste p?stieji atrodys pasimetę, o…

geles

Poezijos pavasario 2011 programa

Gegužės 18 d. (trečiadienį) 10.00 val. – Poezijos pavasaris Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykloje 11.30 val. – gėlių prie poeto Antano Baranausko paminklo padėjimas 12.30 val….