Kategorija: Religija

marie_simon_pierre

Apie stebuklo ?rodymą

Pagal Katalik? Bažnyčioje galiojančią skelbimo palaimintaisiais ir šventaisiais tvarką, išpažin?jo (ne kankinio) skelbimui palaimintuoju keliamos dvi pagrindin?s sąlygos. Pirma – reikalaujama, kad beatifikacijos bylos metu…

Šv. Petro bazilika

Bus perkeltas Jono Pauliaus II karstas

Šv. Petro bazilikoje penktadienio pavakarę buvo iškilmingai perkelta pal. popiežiaus Inocento XI palaik? urna. XVII amžiaus popiežiaus k?nas buvo laikomas šv. Sebastijono koplyčios altoriuje pastaruosius…

Dievo-gailestingumas

Gailestingojo J?zaus paveikslas Seinuose

2011 metus Lietuvos vyskupai paskelb? Dievo gailestingumo metais. 2011 m. sausio 15 d., šeštadien?, po vakaro Miši?, Vilniaus arkikatedroje kardinolas Audrys Juozas Bačkis pašventino Gailestingojo…

Popiežius Benediktas XVI

Palaimintasis Fatimos Popiežius

Popiežius Benediktas XVI sekmadieniniame maldos susitikime prisimin? savo pirmtako Garbingojo Jono Pauliaus II mirties šeštąsias metines. Jos buvo pamin?tos ?vairiais renginiais daugelyje krašt?, ypač Lenkijoje….

john_paul_II

Jonas Paulius II kalba lietuviams

Pontifikato pradžia (1978-10-22) Sveikinimas lietuviams Čikagoje (1979-10-05) Šv. Kazimiero lietuvi? kolegijos 35-osios metin?s (1981-03-05) Lietuvos vyskupams, atvykusiems ?Ad Limina? (1983-04-22) Šv. Kazimiero mirties 500 met?…

Šv. Petro bazilika

Jono Pauliaus II beatifikacijos diena

Garbingojo popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacija ?vyks Romoje sekmadien?, geguž?s 1 dieną. Pasak Švent?j? skelbimo kongregacijos prefekto emerito kardinolo Jose Saraiva Martins, beatifikacijai parinkta data…

File photo of Pope John Paul II observing a white dove released by children from the window of his private apartment in the Vatican

JONO PAULIAUS II BEATIFIKACIJA

Geguž?s 1-ąją Roma v?l bus pasaulio d?mesio centre: šią dieną čia vyks prieš šešerius metus mirusio popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacija. Šis ?vykis iš esm?s…

punsko

Punsko parapijoje

Punsko parapijos tinklalapyje (www.punskas.lt/parapija) galite surasti aktuali? informacij? apie šv. Miši? tvarką, intencijas, kal?dojimą ir kt.