Kategorija: Religija

john_paul_II

Jonas Paulius II kalba lietuviams

Pontifikato pradžia (1978-10-22) Sveikinimas lietuviams Čikagoje (1979-10-05) Šv. Kazimiero lietuvi? kolegijos 35-osios metin?s (1981-03-05) Lietuvos vyskupams, atvykusiems ?Ad Limina? (1983-04-22) Šv. Kazimiero mirties 500 met?…

Šv. Petro bazilika

Jono Pauliaus II beatifikacijos diena

Garbingojo popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacija ?vyks Romoje sekmadien?, geguž?s 1 dieną. Pasak Švent?j? skelbimo kongregacijos prefekto emerito kardinolo Jose Saraiva Martins, beatifikacijai parinkta data…

File photo of Pope John Paul II observing a white dove released by children from the window of his private apartment in the Vatican

JONO PAULIAUS II BEATIFIKACIJA

Geguž?s 1-ąją Roma v?l bus pasaulio d?mesio centre: šią dieną čia vyks prieš šešerius metus mirusio popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacija. Šis ?vykis iš esm?s…

punsko

Punsko parapijoje

Punsko parapijos tinklalapyje (www.punskas.lt/parapija) galite surasti aktuali? informacij? apie šv. Miši? tvarką, intencijas, kal?dojimą ir kt.