Kategorija: Religija

rankrasciai

Negyvosios jūros rankraščiai pasiekiami kiekvienam

Izraelio muziejus paskelbė gerą žinią Biblijos ir senųjų kultūrų tyrinėtojams: nuo šiol keli vadinamieji Negyvosios jūros rankraščiai pasiekiami kiekvienam, su tekstiniais ir vaizdiniais paaiškinimais anglų…

vatikanas

„Man buvo didelė garbė“

Popiežius Benediktas XVI apie savo ką tik pasibaigusią apaštališkąją kelionę į Vokietiją trečiadienį kalbėjo kaip apie didingą tikėjimo šventę. Savo kelionės įspūdžius popiežius papasakojo trečiadienio…

vatikanas

Popiežius įkūrė naują įstaigą

Popiežius įvedė pakeitimų į Apaštališkąją Konstituciją „Pastor Bonus“, nuo 1988 metų reguliuojančią Romos kurijos darbą, prie Romos Rotos Tribunolo įkūrė naują įstaigą, praneša Vatikano radijas….

popiezius

Šventojo Tėvo kelionės į Vokietiją atgarsiai

Sekmadienio vakarą baigėsi keturias dienas trukusi Šventojo Tėvo kelionė į Vokietiją. Iš Freiburgo į Romą popiežius parskrido jau sutemus – Ciampino oro uoste lėktuvas nutūpė…

popiezius

Popiežiaus apsilankymo Vokietijoje atgarsiai

Tarptautinė žiniasklaida skyrė daug dėmesio popiežiaus kelionei, ypač jo apsilankymui Bundestage ir kalbai parlamentarams. Daug kur paminėta, kad priešingai nei rugpjūčio mėnesio kelionėje į Madridą,…

popiezius

„Tikime su visa Bažnyčia“

Pirmąją vizito Vokietijoje dieną Šventasis Tėvas užbaigė Mišiomis, ketvirtadienio pavakarę aukotomis Berlyno olimpiniame stadione, talpinančiame septynias dešimtis tūkstančių žmonių. Mišių tema – Kristaus žodžiai: „Aš…

Popiežius Benediktas XVI

Šventasis Tėvas Vokietijoje

Tai yra jau 21-oji tarptautinė apaštališkoji kelionė nuo Benedikto XVI pontifikato pradžios ir trečiasis jo vizitas Vokietijoje po dalyvavimo 2005 m. Kelne vykusiose Pasaulio jaunimo…

Popiezius-B

Apie popiežiaus kelionę į Vokietiją

Rugsėjo 22-25 dienomis Šventasis Tėvas vyksta į Vokietiją (Berlyną, Erfurtą ir Freiburgą). Apie tai rašo Vatikano radijo lietuviškų laidų vedėjas Jonas Malinauskas. „(…) Vokietijoje, kartu…

atl4

Šv. Baltramiejaus atlaidai Žagariuose

Trečiadienį, rugpjūčio 24 d., Žagarių bažnytėlėje vyko šv. Baltramiejaus atlaidai. Mišias atnašavo kun. Bernardas Augaitis ir jo kvietimu atvykęs svečias kunigas Algimantas Keina iš Vilniaus….

Jonas Paulius II

Meil? ir viltis atved? ? altori? garbę

Geguž?s 1 d. bus galutinai užbaigta popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacijos byla. Garbingasis Dievo tarnas bus iškilmingai paskelbtas palaimintuoju. Tačiau bylos paskutinis etapas, kurio metu…

File photo of Pope John Paul II observing a white dove released by children from the window of his private apartment in the Vatican

Jono Pauliaus II beatifikacijos programa

Jono Pauliaus II skelbimo palaimintuoju iškilm?s prasid?s išvakari? maldos vigilija, vyksiančia šeštadienio, balandžio 30-osios, vakarą Romos Didžiojo cirko aikšt?je. 20 val. Romos laiku prasid?siant? ir…

marie_simon_pierre

Apie stebuklo ?rodymą

Pagal Katalik? Bažnyčioje galiojančią skelbimo palaimintaisiais ir šventaisiais tvarką, išpažin?jo (ne kankinio) skelbimui palaimintuoju keliamos dvi pagrindin?s sąlygos. Pirma – reikalaujama, kad beatifikacijos bylos metu…

Šv. Petro bazilika

Bus perkeltas Jono Pauliaus II karstas

Šv. Petro bazilikoje penktadienio pavakarę buvo iškilmingai perkelta pal. popiežiaus Inocento XI palaik? urna. XVII amžiaus popiežiaus k?nas buvo laikomas šv. Sebastijono koplyčios altoriuje pastaruosius…

Dievo-gailestingumas

Gailestingojo J?zaus paveikslas Seinuose

2011 metus Lietuvos vyskupai paskelb? Dievo gailestingumo metais. 2011 m. sausio 15 d., šeštadien?, po vakaro Miši?, Vilniaus arkikatedroje kardinolas Audrys Juozas Bačkis pašventino Gailestingojo…