Kategorija: Religija

pelenai

Pelenų diena

Šiandien Katalikų Bažnyčia ir visi tikintieji švenčia Pelenų dieną. Ji pirmą kartą paminėta VI a. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas. Jis simbolizuoja atgailos…

Marius-Talutis

Apie tarnystės Dievui ir žmonėms 10-metį (4 d.)

2016 m. spalio 7 d. Punsko parapijos vikaras kunigas Marius Talutis šventė tarnystės Dievui ir žmonėms 10-metį. Kunigą Marių kalbina Sigitas Birgelis.   punskas.pl

Marius-T

Apie tarnystės Dievui ir žmonėms 10-metį (3 d.)

2016 m. spalio 7 d. Punsko parapijos vikaras kunigas Marius Talutis šventė tarnystės Dievui ir žmonėms 10-metį. Kunigą Marių kalbina Sigitas Birgelis. punskas.pl  

M_T2

Apie tarnystės Dievui ir žmonėms 10-metį (2 d.)

2016 m. spalio 7 d. Punsko parapijos vikaras kunigas Marius Talutis šventė tarnystės Dievui ir žmonėms 10-metį. Kunigą Marių kalbina Sigitas Birgelis.

Marius-T

Apie tarnystės Dievui ir žmonėms 10-metį (1 d.)

2016 m. spalio 7 d. Punsko parapijos vikaras kunigas Marius Talutis švenčia tarnystės Dievui ir žmonėms 10-metį. Kunigą Marių kalbina Sigitas Birgelis. punskas.pl

baznycia

Lietuviškų šv. Mišių laikas Lenkijoje

Lietuviškų šv. Mišių laikas Suvalkų krašte. SEKMADIENIAIS Punske – 8.00 val., 12.15 val. Vidugiriuose – 11.00 val. Seinuose – 13.00 val. Žagariuose – 10 val….

lukas

“Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas”

Kartą šeštadienį Jėzus atėjo į vieno fariziejų vyresniojo namus valgyti, o jie atidžiai stebėjo jį. Matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmąsias vietas prie stalo, jis pasakė…

lukas

„Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“

 Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę. Kažkas jį paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“ Jis pasakė jiems: „Pasistenkite įeiti pro…

marija

Žolinių atlaidai

Apie Žolinių atlaidus bei Punsko bažnyčios Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo paveikslą pasakoja kun. Marius Talutis. sb, punskas.pl

lukas

„Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies“

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų! Aš turiu būti pakrikštytas krikštu ir taip nerimstu, kol…

lukas

„Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: [„Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę! Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi,…

lukas

XVIII eilinis sekmadienis

XVIII EILINIS SEKMADIENIS Lk 12,13–21 „Žmogau, kas gi mane skyrė jūsų teisėju ar dalytoju?“  Vienas žmogus iš minios tarė Jėzui: „Mokytojau, liepk mano broliui, kad…

kapinese

Šv. Mišios už mirusius artimuosius

Liepos 25 dieną Punsko parapijos kapinių koplyčioje vyko šv. Mišios už mirusius artimuosius, kurias aukojo kun. Marius Talutis. Mišių metu giedojo grigališkojo choralo giedotojos iš…

tiberiada punske

Tiberiados bendruomenės atstovai Punske

Liepos 17-19 dienomis į Punską užsuks jaunimas iš Lietuvos, Tiberiados bendruomenės (apie 30 asmenų iš skirtingų Lietuvos vietų). Vėliau jie autobusu išvyks į Jaunimo dienas…