Kategorija: Religija

lukas

„Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: [„Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę! Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai. Įsitaisykite sau piniginių, kurios nesusidėvi,…

lukas

XVIII eilinis sekmadienis

XVIII EILINIS SEKMADIENIS Lk 12,13–21 „Žmogau, kas gi mane skyrė jūsų teisėju ar dalytoju?“  Vienas žmogus iš minios tarė Jėzui: „Mokytojau, liepk mano broliui, kad…

kapinese

Šv. Mišios už mirusius artimuosius

Liepos 25 dieną Punsko parapijos kapinių koplyčioje vyko šv. Mišios už mirusius artimuosius, kurias aukojo kun. Marius Talutis. Mišių metu giedojo grigališkojo choralo giedotojos iš…

tiberiada punske

Tiberiados bendruomenės atstovai Punske

Liepos 17-19 dienomis į Punską užsuks jaunimas iš Lietuvos, Tiberiados bendruomenės (apie 30 asmenų iš skirtingų Lietuvos vietų). Vėliau jie autobusu išvyks į Jaunimo dienas…

petrines

Petrinių atlaidai Punske

2016 metų birželio 29 dieną Punsko parapijoje vyko atlaidai. Kviečiame pasižiūrėti procesijos akimirkų. sb, punskas.pl

lukas

„Aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum!“

Atėjus metui, kai turėjo būti atimtas iš pasaulio, Jėzus ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę. Jis išsiuntė pirma savęs pasiuntinius. Tie užėjo į vieną Samarijos…

lukas

„Kas nori išgelbėti savo gyvybę, praras ją“

Kartą, kai Jėzus nuošaliai vienas meldėsi, su juo buvo ir mokiniai. Jis paklausė juos: „Kuo mane laiko žmonės?“ Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju,…

Lukas

Sekmadienio Evangelijos apmąstymai

Vienas fariziejus užsiprašė Jėzų pietų. Atėjęs į farizie­jaus namus, jis sėdo prie stalo. Ir štai moteris, kuri buvo žinoma mieste nusidėjėlė, patyrusi, kad jis fariziejaus…

lukas

„Dievas aplankė savo tautą“

Jėzus pasuko į miestą, vardu Najiną. Drauge keliavo jo mokiniai ir gausi minia. Prisiartinus prie miesto vartų, štai nešė numirėlį – vienatinį sūnų motinos, o ta…

lukas

Sekmadienio Evangelijos apmąstymai

   Jėzus kalbėjo žmonėms apie Dievo karalystę, pagydė tuos, kuriems reikėjo gydymo. Diena pakrypo vakarop. Prisiartinę Dvylika tarė: „Paleisk žmones, kad jie, nuėję į aplinkinius…

sut-sein

Sutvirtinimo sakramentas Seinuose

Gegužės 15 dieną Seinų bazilikoje 24 Seinų parapijos jaunuoliai priėmė Sutvirtinimo sakramentą. Jį suteikė J. E. arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. ib, punskas.pl

Jonas

„Kai ateis toji Tiesos Dvasia…“

Jėzus bylojo savo mokiniams: „Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę….

S-Tamkevicius

Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pamokslas

Jo Ekscelencijos Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pamokslas, pasakytas 2016 metų gegužės 15 dieną Punsko Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčioje. sb, punskas.pl

sutvirtinimo

Sutvirtinimo sakramentas Punske

Gegužės 15 dieną Punsko Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčioje 62 Punsko ir Smalėnų parapijų jaunuoliai priėmė Sutvirtinimo sakramentą. Jį suteikė J. E. arkivyskupas Sigitas…