Kategorija: Religija

Žagarių bažnytinis choras ,,Kaimynai“, vad. Wojciech Szreder

VI bažnytinių chorų šventė ,,Giesmių pynė Marijai“ Žagariuose

Galima tvirtai teigti, kad bažnytinių chorų susitikimai Žagarių Šv. Baltramiejaus bažnyčioje jau įsitvirtino mūsų krašto religinių renginių kalendoriuje, nors pirmasis susitikimas įvyko visai neseniai, tai…

kunigas jaroslavas

Naujas vikaras Seinuose

Nuo 2019 m. vasario 1 d. Elko vyskupo skyrimu Seinų bazilikoje vikaro pareigas eiti pradėjo kun. Jaroslavas Kalinauskas, lig šiol dirbęs Balstogės arkivyskupijoje. Kunigas vikaras…

zolines2018a

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų atlaidai Punsko parapijoje

graudus-veksmai

Graudūs verksmai Punske. 2018 03 11

Kiekvieną gavėnios sekmadienį Punske, kaip ir kitose Lietuvos ir Lenkijos bažnyčiose, per šv. Mišias (Sumą) yra giedami Graudūs verksmai. Graudūs verksmai tai populiarios Viešpaties Kančios apmąstymo…

devintines

Dievo Kūno šventė Punske

2017 m. birželio 15 d. Punske iškilmingai buvo švenčiama Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė, vadinama Devintinėmis. Į Katalikų Bažnyčios liturgiją ši šventė įvesta XIII…

komunija-seinuose

Pirmoji Komunija Seinuose 2017

2017 m. birželio 4 d. Seinų bazilikoje 12 „Žiburio” mokyklos vaikų priėmė Pirmąją Komuniją. Ją teikė kunigas Petras Gucevičius. ig, punskas.pl

barsuk

Fatimos apsireiškimų 100-ųjų metinių minėjimas

2017 m. gegužės 12 d. Punsko parapijoje vyko Fatimos apsireiškimų 100-ųjų metinių minėjimas. Giluišgiryje vyko Rožančiaus procesija ir ant Barsukalnio šv. Mišios. Jas atnašavo kunigas…

Marijos-_radijas2

Lietuvos Marijos radijas (2 dalis)

Marijos radijo istorija prasidėjo 1983 metais Italijoje dviejų žmonių – kunigo Livio Fanzaga ir pasauliečio verslininko Emanuele Ferrario – tandemo dėka. Lietuvoje Marijos radijas transliacijas…

marijos-radijas

Lietuvos Marijos radijas (1 dalis)

Marijos radijo istorija prasidėjo 1983 metais Italijoje. Dviejų žmonių – kunigo Livio Fanzaga ir pasauliečio verslininko Emanuele Ferrario – tandemo iniciatyvos ir bendro darbo karštis…

MT

„Aš atėjau į šį pasaulį daryti teismo“

Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą nuo gimimo dienos. [Jo mokiniai paklausė: „Rabi, kas nusidėjo, – jis pats ar jo tėvai, – kad gimė…

MT

„Jau pjovėjas uždarbį gauna“

Jėzus užsuko į Samarijos miestą, vadinamą Sicharu, netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnui Juozapui. Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus…

graudus-verksmai

Graudūs verksmai Punske

Kiekvieną gavėnios sekmadienį Punsko, kaip ir kitose Lietuvos ir Lenkijos bažnyčiose, per šv. Mišias (Sumą) yra giedami Graudūs verksmai. Įdomu, kad Graudūs verksmai  žinomi tik Lenkijoje…

Matas

Jėzaus atsimainymas

Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai į aukštą kalną. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo…

kryziaus-k

Kryžiaus kelias Punske

Svarbus gavėnios laikotarpio akcentas yra Kryžiaus kelias. Punsko bažnyčioje jis bus einamas kiekvieną gavėnios penktadienį 17.00 val. „Kryžiaus kelias yra svarbi gavėnios praktika, kuri mūsų…