Kategorija: Punsko licėjui 60

jsp

Punsko licėjaus steigimo istorija

2016 metais Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjus švęs 60-metį. Apie šią mokyklą pasakoja vienas pirmųjų licėjaus absolventų, jos ilgametis mokytojas ir direktorius Juozas Sigitas Paransevičius….

jsp

Punsko licėjaus pradžių pradžia

2016 metais Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjus švęs 60-metį. Apie šią mokyklą pasakoja vienas pirmųjų licėjaus absolventų, jos ilgametis mokytojas ir direktorius Juozas Sigitas Paransevičius….

jsp

Punsko licėjaus reikšmė

2016 metais Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjus švęs 60-metį. Apie šią mokyklą pasakoja vienas pirmųjų licėjaus absolventų, jos ilgametis mokytojas ir direktorius Juozas Sigitas PARANSEVIČIUS….

licejus

Artėja Punsko licėjaus jubiliejus

Kitais metais Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjus švęs 60-metį. Prieš keletą mėnesių, birželio 28 d., buvo sukurtas jubiliejaus organizacinis komitetas. Jo pirmininku išrinktas Jonas Vydra….

licejus

Punsko licėjaus 60-ojo jubiliejaus organizacinis susirinkimas

Maloniai kviečiame į Punsko licėjaus 60-ojo jubiliejaus organizacinį susirinkimą, kuris vyks š.m. spalio 25 d. 9.30 val. licėjuje. Susirinkime aptarsime pasiruošimo pažangą. Informuosime apie paruoštą…

Uzdila

Jei ne Punsko lietuvių licėjus, šiandien visi jaustumės daug skurdesni

 2016 metais Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjus švęs 60-metį. Jo buvusį direktorių, ilgametį mokytoją, visuomenininką ir rašytoją kalbina Sigitas Birgelis.  Sigitas Birgelis: Kaip, Jūsų galva, atrodytų mūsų…

zimnickas

Punsko licėjaus absolventai. Darius Zimnickas

2016 metais Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjus švęs 60-metį. Vienas iš licėjaus absolventų, kuriais galime didžiuotis, yra kelių Varšuvos chorų dirigentas dr. Darius Zimnickas. Muzika…

licejus

Irena Marcinkevičienė. Rengiamės Punsko licėjaus 60-ajam jubiliejui

Šių metų birželio 28 dieną, sekmadienį, Punsko Kovo 11-osios licėjuje įvyko susitikimas, kurio metu kalbėjome apie 2016-aisiais vyksiantį mokyklos jubiliejų. Susitikime dalyvauti kvietėme visus norinčius,…

licejus

Dėl licėjaus jubiliejaus

Punsko bendrojo lavinimo licėjus 2016 metais švęs 60-ies metų jubiliejų. Mokykla per visus savo gyvavimo metus įspaudė gilius pėdsakus Lenkijos lietuvių gyvenime. Išleido apie 1500…