Kategorija: Literatūra

kaziela

Apie Punsko ir Seinų krašto lietuvius. Vytautas Kaziela

Spalio 4 dieną Punsko krašte lankėsi Lietuvos rašytojai: Viktoras Rudžianskas, Laura Sintija Černiauskaitė, Gintautas Dabrišius, Ona Jautakė, Stasys Babonas, Vytautas Kaziela. Svečiai pakeliavo mūsų krašto…

skaitymai2

Literatūros skaitymai Seinų kunigų seminarijoje (2 d.)

Lietuvių literatūrą Seinų kunigų seminarijoje skaito Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus mokiniai. sb, punskas.pl   

skaitymai

Literatūros skaitymai Seinų kunigų seminarijoje (1 d.)

Lietuvių literatūrą Seinų kunigų seminarijoje skaito Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus mokiniai. sb, punskas.pl   

rudzianskas

Rašytojai apie Punsko ir Seinų krašto lietuvius. Viktoras Rudžianskas

Spalio 4 dieną Punsko krašte lankėsi Lietuvos rašytojai: Viktoras Rudžianskas, Laura Sintija Černiauskaitė, Gintautas Dabrišius, Ona Jautakė, Stasys Babonas, Vytautas Kaziela. Svečiai pakeliavo mūsų krašto…

Alisanka

Eugenijus Ališanka: Poezija man yra svarbi

Poezijos pavasario svečią, poetą, vertėją Eugenijų Ališanką kalbina Sigitas Birgelis. sb, punskas.pl

Marius_Burokas_12_bj

Marius Burokas: Nemėgstu kritikuoti kitų

Poezijos pavasario svečią, poetą, vertėją ir kritiką Marių Buroką kalbina Sigitas Birgelis. sb, punskas.pl

jonuskaite

Birutė Jonuškaitė: SUGRĮŽIMAI

Poezijos pavasario viešnią, rašytoją Birutę Jonuškaitę kalbina Sigitas Birgelis. sb, punskas.pl

pp-LKN

Poezijos pavasaris Punsko lietuvių kultūros namuose

2015 m. gegužės 21 d. Punsko lietuvių kultūros namuose vyko Poezijos pavasario priešpietė, skirta Punsko Kovo 11-osios licėjaus, Punsko Dariaus ir Girėno gimnazijos bei pagrindinės…

pp-ozkiniuose

Poezijos pavasaris „Jotvingių pilyje“

2015 metų gegužės 20-osios vakarą Jotvingių ir prūsų gyvenvietėje Ožkiniuose vyko iškilmingas Poezijos pavasario vakaras. Šventė prasidėjo alkavietėje prie uždegto aukuro. Po to rašytojai, šeimininko…

pp-seinuose

Poezijos pavasaris Seinuose

Gegužės 20 dieną Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykloje vyko XXIX Poezijos pavasario Punsko ir Seinų krašte atidarymas. Šventės dalyvius pasveikino mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas. Gražią meno…

neris

Salomėja Nėris „Savęs aš gailiuos“

Kai kuriems žmonėms yra skirta nuspėti savo lemtį. 1935 10 05 d. Salomėja Nėris dienoraštyje rašė: „Aš stoviu nuoga tarpe plikų, (…) drebančių nuo šalčio…

"Žiburio" gimnazijos moksleiviai. Jonas Stoskeliūnas  paskutinėje eilėje centre

Salomėja Nėris Lazdijų „Žiburio“ gimnazijoje. Antano Valinčiaus prisiminimai ir Jono Stoskeliūno Liūdytės paveikslas

Antanas Valinčius gimė 1910 m. Valinčių kaime. Mokėsi pas daraktorių (1921–1922 metais) Milančių Navinykuose, vėliau lankė Valinčių kaimo mokyklą. 1925 m. išlaikė egzaminus ir įstojo…

Centre Viktorija Pavasarytė su draugėmis

Salomėja Nėris Lazdijų „Žiburio“ gimnazijoje. Viktorijos Pavasarytės prisiminimai

Viktorija Pavasarytė (Kauzonienė) gimė 1909 m. Šlynakiemio kaime. 1931 m. baigė Lazdijų vidurinę mokyklą. Vėliau studijavo Kauno universitete lietuvių ir vokiečių kalbas bei pedagogiką. 1937…

"Žiburio" gimnazijos moksleiviai mokyklos kieme. 1931 m.

Salomėja Nėris Lazdijų „Žiburio“ gimnazijoje. Dienoraščio fragmentas

Seinų „Žiburio“ gimnazijoje Lazdijuose mokėsi apie 20 mokinių iš kitos pusės demarkacinės linijos. Žinome, kad tarp jų buvo Jonas Pajaujis iš Ožkinių, kuris gimnaziją pradėjo…