Kategorija: Literatūra

jonuskaite

Birutė Jonuškaitė: SUGRĮŽIMAI

Poezijos pavasario viešnią, rašytoją Birutę Jonuškaitę kalbina Sigitas Birgelis. sb, punskas.pl

pp-LKN

Poezijos pavasaris Punsko lietuvių kultūros namuose

2015 m. gegužės 21 d. Punsko lietuvių kultūros namuose vyko Poezijos pavasario priešpietė, skirta Punsko Kovo 11-osios licėjaus, Punsko Dariaus ir Girėno gimnazijos bei pagrindinės…

pp-ozkiniuose

Poezijos pavasaris „Jotvingių pilyje“

2015 metų gegužės 20-osios vakarą Jotvingių ir prūsų gyvenvietėje Ožkiniuose vyko iškilmingas Poezijos pavasario vakaras. Šventė prasidėjo alkavietėje prie uždegto aukuro. Po to rašytojai, šeimininko…

pp-seinuose

Poezijos pavasaris Seinuose

Gegužės 20 dieną Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykloje vyko XXIX Poezijos pavasario Punsko ir Seinų krašte atidarymas. Šventės dalyvius pasveikino mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas. Gražią meno…

neris

Salomėja Nėris „Savęs aš gailiuos“

Kai kuriems žmonėms yra skirta nuspėti savo lemtį. 1935 10 05 d. Salomėja Nėris dienoraštyje rašė: „Aš stoviu nuoga tarpe plikų, (…) drebančių nuo šalčio…

"Žiburio" gimnazijos moksleiviai. Jonas Stoskeliūnas  paskutinėje eilėje centre

Salomėja Nėris Lazdijų „Žiburio“ gimnazijoje. Antano Valinčiaus prisiminimai ir Jono Stoskeliūno Liūdytės paveikslas

Antanas Valinčius gimė 1910 m. Valinčių kaime. Mokėsi pas daraktorių (1921–1922 metais) Milančių Navinykuose, vėliau lankė Valinčių kaimo mokyklą. 1925 m. išlaikė egzaminus ir įstojo…

Centre Viktorija Pavasarytė su draugėmis

Salomėja Nėris Lazdijų „Žiburio“ gimnazijoje. Viktorijos Pavasarytės prisiminimai

Viktorija Pavasarytė (Kauzonienė) gimė 1909 m. Šlynakiemio kaime. 1931 m. baigė Lazdijų vidurinę mokyklą. Vėliau studijavo Kauno universitete lietuvių ir vokiečių kalbas bei pedagogiką. 1937…

"Žiburio" gimnazijos moksleiviai mokyklos kieme. 1931 m.

Salomėja Nėris Lazdijų „Žiburio“ gimnazijoje. Dienoraščio fragmentas

Seinų „Žiburio“ gimnazijoje Lazdijuose mokėsi apie 20 mokinių iš kitos pusės demarkacinės linijos. Žinome, kad tarp jų buvo Jonas Pajaujis iš Ožkinių, kuris gimnaziją pradėjo…

Kabarys, kuriame kurį laiką Lazdijuose gyveno S.Nėris

Salomėja Nėris Lazdijų „Žiburio“ gimnazijoje. Jos buvusių mokinių, kilusių iš Punsko krašto, atsiminimai apie poetę

Vis grįžtame prie Salomėjos  Lapkričio 17-oji – Salomėjos Nėries gimimo diena. Lietuvių tautos lakštingala gimė prieš 110 metų, 1904-aisiais. Kodėl tiek diskutavus, parašius knygų, dalijusis…

Birgelis-1

Benediktas Januševičius. Sigito Birgelio kūrybos vakaras Vilniuje

2014 rugsėjo 22 d. Rašytojų klube vyko Sigito Birgelio kūrybos vakaras. Buvo atidaryta S. Birgelio fotografijų paroda „Jotvos pakrašty“, parodyti du dokumentiniai filmai „Giesmė Merkinei“…

pp-vidugiruose

„Poezijos pavasaris“ Vidugiriuose

Gegužės 22 dieną „Poezijos pavasario“ svečiai aplankė Vidugirius: bažnyčią bei pagrindinę mokyklą, kurioje vyko baigiamoji literatūros priešpietė Punsko ir Seinų krašte. „Poezijos pavasario“ festivalio šventė…

pp-punsko-m

„Poezijos pavasaris“ Punsko mokykloje

Gegužės 22 dieną Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos svetainėje vyko 2014 metų „Poezijos pavasario“ literatūros valanda. Susirinkusius pasveikino Dariaus ir Girėno mokyklos direktorius, Lenkijos lietuvių…

PP-seinuose

„Poezijos pavasario“ atidarymas Seinuose

„Poezijos pavasaris“ – tai kasmetinis poezijos festivalis, kuriame savo kūrybą skaito Lietuvos ir užsienio poetai, dalyvauja aktoriai, muzikantai, dainininkai, dailininkai. Punsko ir Seinų krašte nuo…

pp2014

„Poezijos pavasario“ vakaras Punske

Gegužės 21-osios vakarą Punsko Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčioje šv. Mišias už 50-ąjį „Poezijos pavasarį“ ir jo sumanytoją Justiną Marcinkevičių atnašavo kunigas Marius Talutis….