Kategorija: Kultūros paveldas

kryziai_punsko senos kapines001

Punsko senųjų kapinių kryžiai

Punsko senosios katalikų kapinės prie Ožkinių kelio įkurdintos XIX a. pradžioje. 1820 m. pastatytoje koplyčioje 1881 m. palaidotas staiga miręs Punsko bažnyčią statęs klebonas kun. Kazimieras…

punsko_kapiniu_033

Punsko naujųjų kapinių kryžiai

Punsko naująsias katalikų kapines XIX a. pabaigoje įkūrė kun. Simonas Norkus. Jas aptvėrė akmenine tvora, o centre pastatė gražią neogotikinę koplyčią. Punsko kapinių kryžių ir…

zydu_kapiniu_001

Punsko žydų kapinės ir antkapiai

Punsko žydų kapinės nutolusios apie 0,5 km nuo Punsko, prie kelio Ramonų kaimo link (Sūduvos g-vė). Jos užima 0,66 ha plotą. Kapinių įkurdinimo data nėra…

evangeliku_kapiniu_004

Punsko evangelikų kapinių kryžiai

Punsko evangelikų kapinės užima kelių arų plotą ant kalno, prie Nova gatvės. Beveik visa teritorija apžėlusi medžiais ir krūmais. Kapinėse užsilikę tik keli kryžiai ir…

kryziai_bubeliai002

Bubelių kaimo kryžiai

Bubeliai – kaimas Seinų valsčiuje. Senuose dokumentuose minimas jau 1684 m. Gyventojai garsėjo savo aktyvia veikla. Nuo 1906 m. veikė slapta lietuvių mokykla, o nuo…

kryziai_punskas014

Punsko kryžiai

Punskas – apie 1050 gyventojų, iš kurių 75% – lietuviai. Svarbus Lenkijos lietuvių kultūros centras – vaikų darželis, pagrindinė mokykla ir gimnazija, licėjus, spaustuvė, leidykla,…

Pristavonių kaimo kryžius

Pristavonių kaimo kryžiai

Pristavonys (lenk. Przystawańce) – lietuviškas kaimas Punsko valsčiuje. Jis yra apie 7 km į rytus nuo Punsko. 95% gyventojų – lietuviai. Išlikę keletas XIX a….

Kryžius pastatytas apie 1955 m. šalia kelio, netoli Bendorių sodybos, kaip šeimos atmintis. Kryžių atliko Vaznelis

Burokų kaimo kryžiai

Burokai – lietuviškas kaimas Punsko valsčiuje, nutolęs apie 5 km į šiaurės rytus nuo Punsko, prie Lietuvos ir Lenkijos valstybinės sienos. Išlikusios aštuonios sodybos, visi…

Akmeninis kryžius su betoniniu pagrindu stovi šalia Kraučeliūnų sodybos

Paliūnų kaimo kryžiai

Paliūnai – kaimas, apie 9 km nutolęs į rytus nuo Punsko. Daugiau nei 50% kaimiečių yra lietuviai. Didelės Pirmojo pasaulinio karo laikų kapinės (262 vokiečių…

1985 m. Antano Pachucko sūnaus statytas kryžius šalia savo sodybos. Anksčiau čia stovėjęs 1948 m. Antano Pachucko pastatytas medinis kryžius kaip padėka Dievui už sėkmingai pragyventą karo laikmetį

Taurusiškės kaimo kryžiai

Taurusiškė arba Taurusiškės (lenk. Tauroszyszki) – kaimas Punsko valsčiuje. Kaimo teritorijoje – Pirmojo pasaulinio karo kapinės. Kaime yra Rutka Pachuckich gyvenvietė. XVII a. pradžioje įsikūręs…

2

Skarkiškių kaimo kryžiai

Skarkiškės (lenk. Skarkiszki) – lietuviškas kaimas Punsko valsčiuje, nutolęs apie 10 km į pietryčius nuo Punsko. Į Skarkiškes įjungti buvę Rašačių ir Škliarnos kaimeliai. Valsčiaus…

Seniausias kaime kryžius, stovintis tarp Lajų ir Valinčių sodybos. Išlikusi tik kryžiaus viršūnė su metaline Kristaus skulptūrėle. Kryžius stovi atokiau nuo kelio, vidury ariamo lauko, tad vasarą bemaž nematomas. Spėjama, kad jis statytas dar XIX a., greičiausiai čia gyvenusios Šilinskų šeimos rūpesčiu

Vilkapėdžių kaimo kryžiai

Vilkapėdžiai (lenk. Wiłkopedzie) – nedidelis lietuviškas kaimas Punsko valsčiuje, Smalėnų parapijoje, perpus ištuštėjęs repatriacijų į Lietuvą metais. Dabar čia 15 sodybų. Vakaruose kaimynai yra Žvikeliai,…

Pečiulių kryžius pastatytas 1951 m. prie tuometinių kryžkelių. Dėl kelio panaikinimo, prie kurio stovėjo, kryžius 2000 m. perkeltas į dabartinę vietą

Pelelių kaimo kryžiai

Peleliai (lenk. Pełele) – lietuviškas kaimas Punsko valsčiuje, apie 8 km į pietryčius nuo Punsko. Per 70% kaimo gyventojų yra lietuviai. Valsčiaus kelias Vidugiriai-Seivai (buvusio…

Kryžius pastatytas 2010 m. prie kaimo kelio Vito Petruškevičiaus ir Tomo Jonušonio pastangomis. Anksčiau čia stovėjęs senas medinis kryžius

Didžiulių kaimo kryžiai

Didžiuliai – lietuviškas kaimas, apie 7 km nutolęs į pietryčius nuo Punsko. Visi kaimo gyventojai – lietuviai. Nuo XIII-XIV a. iki 1795 m. kaimas priklausė…