Kategorija: Kultūra

EP1

Koncertavo Lietuvos kolektyvai

Geguž?s 28 d. (šeštadienio vakarą) ?Lietuvi? namuose? Seinuose ži?rovus sub?r? kolektyvai iš Lietuvos ? iš Utenos, lydimas Lietuvos Seimo nar?s Mildos Petrauskien?s, ir iš Kretingos….

Poezijos-pavasaris

Pasibaig? Poezijos pavasaris

Dvi savaites po Lietuvą ir toli už jos rib? š?lęs didžiausias ir solidžiausias šalyje literat?ros festivalis Poezijos pavasaris sekmadien? Vilniaus universiteto M. K. Sarbievijaus kiemelyje…

Milosz2

Č. Milošas ir tarpkult?rinis dialogas

2011 m. balandžio 18?19 d. Varšuvos universiteto baltist? b?relis sureng? konferenciją ?Česlovas Milošas ir lietuvi?-lenk? tarpkult?rinis dialogas?. Konferencijoje dalyvavo taip pat Vilniaus universiteto studentai. Susitikimą…

LN

Lietuvos geografijos konkursas

2011 m. geguž?s 12 d. ?Lietuvi? namuose? Seinuose ?vyko Lietuvos geografijos konkursas. Jame dalyvavo 25 Punsko, Vidugiri?, Navinyk? ir Sein? ?Žiburio? pagrindini? mokykl? mokiniai bei…

LN

Lietuvos istorijos konkurso rezultatai

Lietuvos istorijos konkurso, ?vykusio geguž?s 10 dieną Sein? ?Lietuvi? namuose?, rezultatai: Pagrindin? mokykla (19 dalyvi?) I vieta - Darius Vilkelis (Sein? ?Žiburio? mokyklos VI kl.) II vieta - Donata Vaičiulyt? (Punsko…

konkursas3

Dailiojo žodžio konkursas

Geguž?s 7 d. ?Žiburio? mokykloje vyko Dailiojo žodžio konkursas. Dalyvavo 107 Vidugiri?, Pristavoni?, Navinyk?, Punsko ir Sein? mokykl? mokiniai bei darželi? vaikai. Mažiausi?j? laim?toj? sąrašas:…

Svente

Apdovanojo tyresne už g?lę šypsena

Kokia beb?t? švent? ir kur ji bevykt?, jei per tris dienas neužmiršti, kad ten buvai, vadinasi, vyko didel? švent?, nes jau užsiliko širdyje. Tada ranka…

2

Apie koncertą ?Laiškai Lietuvai?

?D?koju jums, moterys, kurios esate motinos! J?s priglaud?te savo ?sčiose žmogiškas b?tybes, išgyvendamos unikalią džiaugsmo ir gimdymo skausmo patirt?, kai Dievas šypsosi jums d?l naujagimio…

Migruojantys paukščiai

?Migruojantys paukščiai?

Kviečiame dalyvauti penktosiose pasaulio lietuvi? meninink? k?rybin?se dirbtuv?se ?Migruojantys paukščiai?, vyksiančiose Telšiuose. Pasaulio lietuvi? meninink? k?rybin?s dirbtuv?s ?Migruojantys paukščiai? lietuvius k?r?jus, gyvenančius užsienio šalyse, bendrai…

prienai

Ansamblis ?Puriena? Seinuose

Balandžio 10 d. Seinijoje lank?si vokalinis ansamblis ?Puriena? iš Prien? su vadove Onute Matuseviči?te. Jis giedojo per šv. Mišias Žagari? ir Sein? bažnyčiose, lank? m?s?…

File photo of Pope John Paul II observing a white dove released by children from the window of his private apartment in the Vatican

JONO PAULIAUS II BEATIFIKACIJA

Geguž?s 1-ąją Roma v?l bus pasaulio d?mesio centre: šią dieną čia vyks prieš šešerius metus mirusio popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacija. Šis ?vykis iš esm?s…

2

Vaik? eglut? Suvalkuose

Sausio 19 d. Suvalk? pagrindin?je mokykloje vyko vaik? (pagrindin?s mokyklos ir gimnazijos mokini?), besimokanči? lietuvi? kalbos, eglut?.

menas

Meno darb? paroda

?domią parodą šiuo metu gali lankyti Suvalk? gyventojai ir svečiai, atvykę apsipirkti ? prekybos centrą ?Suwałki Plaza?.

Grigalisko_choralo_choras

Bažnytini? chor? ryšiai

Kauno šv. Pranciškaus Ksavero rektoratas ir Punsko parapija vykdo projektą ?Kauno ir Punsko lietuvi? bendradarbiavimo tinkl? k?rimas?.