Kategorija: Kultūra

kon3

Konkursas gimnazistams ir lic?jaus mokiniams

Gimnazist? viktorinoje rung?si 8 grup?s po penkis moksleivius iš Punsko Dariaus ir Gir?no bei Sein? lietuvi? ?Žiburio? gimnazij?. Ji vyko labai sklandžiai. Ištraukusios klausimą grup?s…

kon1

Lietuvi? kalbos konkursas

Navinyk? mokykla. Š. m. birželio 6 dieną Navinykuose vyko Lietuvi? kalbos ir literat?ros konkursas, kuriame dalyvavo Punsko, Navinyk?, Vidugiri? bei Sein? ?Žiburio? mokykl? penkt? ir šešt?…

avizieniu

Pagerb? rašytoją J. Vailionienę

Geguž?s 27 d. Avižieni? kaimo bendruomen? ir svečiai nuoširdžiai pagerb? savos bendruomen?s narę rašytoją Jadvygą Vailionienę josios 85-ojo jubiliejaus proga. Energija vis trykštančią, daug kur…

SE2

„Veidas ant kauk?s“

Birželio 5 dieną Vilniuje, Nacionalin?je dail?s galerijoje, baigta rodyti beveik du m?nesius veikusi ir didelio susidom?jimo sulaukusi pasaulinio garso dailininko Stasio Eidrigevičiaus paroda „Veidas ant kauk?s“….

EP1

Koncertavo Lietuvos kolektyvai

Geguž?s 28 d. (šeštadienio vakarą) ?Lietuvi? namuose? Seinuose ži?rovus sub?r? kolektyvai iš Lietuvos ? iš Utenos, lydimas Lietuvos Seimo nar?s Mildos Petrauskien?s, ir iš Kretingos….

Poezijos-pavasaris

Pasibaig? Poezijos pavasaris

Dvi savaites po Lietuvą ir toli už jos rib? š?lęs didžiausias ir solidžiausias šalyje literat?ros festivalis Poezijos pavasaris sekmadien? Vilniaus universiteto M. K. Sarbievijaus kiemelyje…

Milosz2

Č. Milošas ir tarpkult?rinis dialogas

2011 m. balandžio 18?19 d. Varšuvos universiteto baltist? b?relis sureng? konferenciją ?Česlovas Milošas ir lietuvi?-lenk? tarpkult?rinis dialogas?. Konferencijoje dalyvavo taip pat Vilniaus universiteto studentai. Susitikimą…

LN

Lietuvos geografijos konkursas

2011 m. geguž?s 12 d. ?Lietuvi? namuose? Seinuose ?vyko Lietuvos geografijos konkursas. Jame dalyvavo 25 Punsko, Vidugiri?, Navinyk? ir Sein? ?Žiburio? pagrindini? mokykl? mokiniai bei…

LN

Lietuvos istorijos konkurso rezultatai

Lietuvos istorijos konkurso, ?vykusio geguž?s 10 dieną Sein? ?Lietuvi? namuose?, rezultatai: Pagrindin? mokykla (19 dalyvi?) I vieta - Darius Vilkelis (Sein? ?Žiburio? mokyklos VI kl.) II vieta - Donata Vaičiulyt? (Punsko…

konkursas3

Dailiojo žodžio konkursas

Geguž?s 7 d. ?Žiburio? mokykloje vyko Dailiojo žodžio konkursas. Dalyvavo 107 Vidugiri?, Pristavoni?, Navinyk?, Punsko ir Sein? mokykl? mokiniai bei darželi? vaikai. Mažiausi?j? laim?toj? sąrašas:…

Svente

Apdovanojo tyresne už g?lę šypsena

Kokia beb?t? švent? ir kur ji bevykt?, jei per tris dienas neužmiršti, kad ten buvai, vadinasi, vyko didel? švent?, nes jau užsiliko širdyje. Tada ranka…

2

Apie koncertą ?Laiškai Lietuvai?

?D?koju jums, moterys, kurios esate motinos! J?s priglaud?te savo ?sčiose žmogiškas b?tybes, išgyvendamos unikalią džiaugsmo ir gimdymo skausmo patirt?, kai Dievas šypsosi jums d?l naujagimio…

Migruojantys paukščiai

?Migruojantys paukščiai?

Kviečiame dalyvauti penktosiose pasaulio lietuvi? meninink? k?rybin?se dirbtuv?se ?Migruojantys paukščiai?, vyksiančiose Telšiuose. Pasaulio lietuvi? meninink? k?rybin?s dirbtuv?s ?Migruojantys paukščiai? lietuvius k?r?jus, gyvenančius užsienio šalyse, bendrai…

prienai

Ansamblis ?Puriena? Seinuose

Balandžio 10 d. Seinijoje lank?si vokalinis ansamblis ?Puriena? iš Prien? su vadove Onute Matuseviči?te. Jis giedojo per šv. Mišias Žagari? ir Sein? bažnyčiose, lank? m?s?…