Kategorija: Kultūra

prienai

Ansamblis ?Puriena? Seinuose

Balandžio 10 d. Seinijoje lank?si vokalinis ansamblis ?Puriena? iš Prien? su vadove Onute Matuseviči?te. Jis giedojo per šv. Mišias Žagari? ir Sein? bažnyčiose, lank? m?s?…

File photo of Pope John Paul II observing a white dove released by children from the window of his private apartment in the Vatican

JONO PAULIAUS II BEATIFIKACIJA

Geguž?s 1-ąją Roma v?l bus pasaulio d?mesio centre: šią dieną čia vyks prieš šešerius metus mirusio popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacija. Šis ?vykis iš esm?s…

2

Vaik? eglut? Suvalkuose

Sausio 19 d. Suvalk? pagrindin?je mokykloje vyko vaik? (pagrindin?s mokyklos ir gimnazijos mokini?), besimokanči? lietuvi? kalbos, eglut?.

menas

Meno darb? paroda

?domią parodą šiuo metu gali lankyti Suvalk? gyventojai ir svečiai, atvykę apsipirkti ? prekybos centrą ?Suwałki Plaza?.

Grigalisko_choralo_choras

Bažnytini? chor? ryšiai

Kauno šv. Pranciškaus Ksavero rektoratas ir Punsko parapija vykdo projektą ?Kauno ir Punsko lietuvi? bendradarbiavimo tinkl? k?rimas?.