Kategorija: J.Staugaičiui 150

saltinis-2

Antanas Karosas Seinuose (2 d.). Ingresas

(Tęsinys)  Artinasi vyskupo Antano Karoso ingresas. Lenkai sudarė savo komitetą, lietuviai – savo. Lenkams būta lengviau, nes jų gretose buvo diecezijos ir seminarijos valdžia. Lietuviai…

Vyskupas
Antanas Karosas

Antanas Karosas Seinuose (1 d.). Naujas vyskupas

Šiemet galėtume minėti 160-ąsias paskutinio Seinų vyskupo Antano Karoso gimimo metines. 1856 metai įrašyti knygose kaip vyskupo gimimo data. Beje, ji nėra tiksli. Kad mažas…

Seinu-kunigu-seminarija

Vėl Seinuose (4 d.). „Vadovas“

Seinų „Šaltinio“ spaustuvės įkūrimo 110-osioms metinėms  (Tęsinys) Justinas Staugaitis dėl savo veiklos atsidūrė Seinų vyskupijos administratoriaus nemalonėje. Apie tai prelatas atsiminimuose pasakoja: „Aiškiai pradėjau pasijusti,…

seinai-seni

Vėl Seinuose (3 d.). Lietuvių ir lenkų santykiai

Seinų „Šaltinio“ spaustuvės įkūrimo 110-osioms metinėms  (Tęsinys)  Justinas Staugaitis, atvykęs į Seinus, pirmiausia susitiko su kun. Kazimieru Prapuoleniu, kuris de jure buvo „Šaltinio“ spaustuvėje leidžiamo…

seinai-seni

Vėl Seinuose (2 d.). Permainos

Seinų „Šaltinio“ spaustuvės įkūrimo 110-osioms metinėms  (Tęsinys)  Per 18 metų Seinuose įvyko nemažai permainų. Senieji kapitulos nariai Marma, Krajauskis, Strimai jau buvo mirę. Kapitulos narių…

"Šaltinio" spaustuvė

Vėl Seinuose (1 d.). „Šaltinio“ spaustuvė

Seinų „Šaltinio“ spaustuvės įkūrimo 110-osioms metinėms  Seinuose, Zavadzkio (seniau Vengrų) gatvėje, stovi, kaip ir prieš 110 metų stovėjo, senas dviejų aukštų mūrinis namas. Jo, kaip…

seinai-seni

Milžinas (10 d.). Seinų kunigų seminarijos klierikai

 (Tęsinys)  Už išlaikymą Seinų kunigų seminarijoj turėdavo susimokėti patys auklėtiniai, todėl čia pakliūdavo daugiau lietuvių nei lenkų. Lietuviškoji Seinų vyskupijos dalis buvo turtingesnė nei lenkiškoji….

seinai-seni2

Milžinas (9 d.). Mokymas ir auklėjimas Seinų kunigų seminarijoje

(Tęsinys)  Pasikliaudami Justino Staugaičio prisiminimais, tęsiame pasakojimą apie Seinų kunigų seminariją, kurios šiais metais minime 190-ąsias įsteigimo metines. Mokymas Seinų seminarijoj, bent Staugaičio akimis žiūrint,…

Seinu-sem

Milžinas (8 d.). Kiti Seinų dvasininkai: V. Blaževičius, S. Olekas

(Tęsinys)  Apie kunigą Vincentą Blaževičių J. Staugaitis rašė: „Jis pradėjo Seinuose profesoriauti, kun. Antanui Radžiūnui pasitraukus. Blaževičius mano mokytoju jau nebuvo, nes jis ėmė dėstyti…

Buvusi Seinų kunigų seminarija

Milžinas (7 d.). Kiti Seinų dvasininkai P. Viežbovskis, J. Olekas, J. Antanavičius

(Tęsinys)  Pasakojimą apie kitus Seinų dvasininkus pradėkime nuo vyskupo P. Viežbovskio. Apie jį J. Staugaitis rašė: „Atvykęs į Seinus, galima sakyti, pirmukart iš arčiau pamačiau…

staug2

Milžinas (6 d.). Seinų seminarijos dėstytojai M. Strimavičius, M. Čepulis, P. Augustaitis, A. Radžiūnas ir J. Kairiūkštis

(Tęsinys)  Kaip minėjau, J. Staugaičio atsiminimuose yra daug įdomių faktų apie to laiko Seinų kunigų seminarijos profesorius ir dėstytojus. Penktojoje straipsnio dalyje susipažinome, tarp kitko,…

staug2

Milžinas (5 d.). Seinų seminarijos profesoriai Krajauskis ir E. Strimavičius

(Tęsinys)  Šiais metais minime Seinų kunigų seminarijos įkūrimo 190-ąsias metines. J. Staugaičio atsiminimuose galime rasti daug įdomios informacijos apie to meto seminarijos vadovus ir dėstytojus….

seinai1

Milžinas (4 d.). Pirmieji žingsniai Seinuose

(Tęsinys)  Kaip minėjau trečiojoje straipsnio dalyje, būsimasis Lietuvos politikas, visuomenės veikėjas ir vyskupas Justinas Staugaitis, vykdydamas mirties patale motinos išsakytą testamentą ir netikėtai gavęs giminaičio…

J. Staugaitis

Milžinas (3 d.). Apsisprendimas būti kunigu

 (Tęsinys)  Tęsiame pasakojimą apie žymų Lietuvos politiką, visuomenininką ir dvasininką Justiną Staugaitį. Paskutiniai jo motinėlės žodžiai buvo būsimam Telšių vyskupui tarsi testamentas. Jį įvykdyti Staugaičiui…