Kategorija: Iš praeities

Algirdas Patackas

Galindų kario kapas

Neseniai lrytas.lt, pasiremdamas Lenkijos spauda, paskelbė sensacingą informaciją apie Prūsijos Galindijoje, dabartinės Lenkijos Mozūrijoje, prie Nidajno ežero, rastą lobį, įvardintą kaip „baltų genties galindų kario…

Gelezinis-vilkas,-virselis

Apie Gintaro Lučinsko knygą

Atsiliepimas apie Gintaro Lučinsko knygą ?Pogrindin? ?Geležinio Vilko? organizacija Alytaus apskrityje (1940?1941)? 1941 m. birželio sukilimas lyg galingas sprogimas sudrebino visą Lietuvą. Tai buvo entuziastingas,…

jotvingiai

Kur dingo jotvingiai?

Metraštininkai, kronikininkai ir istorikai dažniausiai nutyl?davo savo valdov? niekšybes, smurtą ir žudynes, nes valdovas buvo j? vienintelis maitintojas ir vyriausiasis teis?jas. Nedaug buvo toki? objektyvi?…

stribai

Strib? šm?kla sklando Dz?kijoje

1944 m. vasarą sugr?žę rus? okupantai nedelsiant paskelb? mobilizaciją. Tai buvo dalis j? plano, kaip greičiau palaužti pavergt? taut? pasipriešinimą. Kitataučius naujokus var? ? pirmas…

P6220015

Partizan? palaik? paieškos

2011 m. pavasar? ši? eiluči? autorius Lietuvos ypatingajame archyve KGB dokumentuose rado MGB Alytaus apskrities skyriaus darbuotoj? surašytą ir pasirašytą aktą apie 4-i? žuvusi? Dainavos…

P6220048

1941 m. birželio sukilimo min?jimas

Birželio 22 d. Alytuje vyko 1941 m. birželio 22?28 d. sukilimo 70-mečio min?jimas. ? Šauli? nam? salę atvyko šauliai, tremtiniai, politiniai kaliniai ir j? bičiuliai,…

P6150108

Pirmoji auka

Dalyviai apži?ri pasienieči? naudojamą ginkluotę ir spec. priemones Pasienio policininko, šaulio A. Barausko 71-osios žuvimo metin?s Birželio 15 d. Var?nos rajone, ?tos ir Dubiči? kaimuose…

Gelezinis-vilkas,-virselis

1941 m. birželio sukil?liai

Vis labiau art?ja vieno svarbiausi? lietuvi? tautai istorini? ?vyki? ? 1941 m. birželio 22?28 d. sukilimo ? metin?s. Alytiškis kraštotyrininkas Gintaras Lučinskas šią datą nusprend?…

pilenai

Kas gali tyčiotis iš Pil?n? gyn?j??

(Perskaičius Algimanto Bučio straipsn? ?Savižudyb?s ženklas Pil?n? istorijoje, arba Kaip mokslininkas virsta pamokslininku?) Dešimtis, jeigu ne šimtus kart? lankiausi Punioje. Kai tik važiuoju ? gimtąj?…

P6110001

Paminklas žuvusiems Varvišk?s m?šyje

Birželio 11 d. Leipalingyje (Druskinink? sav.) vyko renginys, skirtas pamin?ti 1923 m. kovo 23 d. Varvišk?s m?šyje žuvusiems Lietuvos kariuomen?s kariams ir Šauli? sąjungos nariams….

Zuve-uz-Lietuva

Varvišk?s m?šis

Birželio 11 d. (šeštadien?) 10 val. Leipalingio parapijos bažnyčioje (Druskinink? sav.) bus aukojamos šv. Mišios už 1923 m. kovo 23 d. Varvišk?s m?šyje (Kapčiamiesčio valsč.)…

Partizanas1

Pagerbti žuvę už Lietuvos laisvę

Aukojamos šv. Mišios Alov?s Švč. Trejyb?s bažnyčioje. Rasos Staneviči?t?s nuotr. Geguž?s 29 d. min?jome Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktin?s Geležinio Vilko grup?s partizan? Boleslovo Stankevičiaus-Sakalo (g….

Paminklas knygnešiui

Spaudos atgavimo dienai

Kasmet geguž?s 7-ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Ji kiekvienam sąmoningam lietuviui primena rus? carin?s valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos…

Konferencijos Seinuose akimirka. Kalba URM Užsienio lietuvi? departamento direktorius Arvydas Daunoravičius

Apie tr?mimus ? Lietuvą

1941 01 10 d. Taryb? Sąjunga ir nacistin? Vokietija pasiraš? susitarimą d?l Vokietijos pilieči? ir vokieči? tautyb?s asmen? perk?limo iš Lietuvos SSR ? Vokietiją, o…