Kategorija: Iš praeities

Lucinskas

Lietuvos laisvės armija

Lietuvos laisvės armija – partizaninio karo pradininkė Dzūkijoje Dzūkijos krašto istorijos puoselėtojo, leidėjo Gintaro Lučinsko pranešimas, skaitytas per tarptautinę konferenciją Terra Jatwezenorum 2012 Punske 2012…

Subacius

Sūduvių protėvių dvasinis testamentas

Sūduvių protėvių dvasinis testamentas Sūduvos krašto istoriko, kultūros ir švietimo veikėjo Kęstučio Subačiaus pranešimas, skaitytas per tarptautinę konferenciją Terra Jatwezenorum 2012 Punske 2012 m. gruodžio…

Zemaitis-K.

Antanas Karosas – Vilkaviškio vyskupas

Antanas Karosas – Vilkaviškio vyskupas Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus kun. dr. Kęstučio Žemaičio pranešimas, skaitytas per tarptautinę konferenciją Terra Jatwezenorum 2012 Punske 2012 m. gruodžio…

Daujotis

Jotvingių kryžiaus riterių ordinas

Jotvingių kryžiaus riterių ordinas XIX a. LDK tradicijų puoselėjime Jotvingių kryžiaus riterių ordino Didžiojo magistro, grafo von Derneck prof. dr. Artūro Ruko Daujočio pranešimas, skaitytas…

Galeckas

Kunigas Juozapas Galeckas

Mūsų lietuviškojo kampelio protėvių senkapiai liko kaimų kapinaitėse bei Berznyke ir Kučiūnuose, kur dirbo kun. Juozapas Galeckas (jis mirė prieš 90 metų, palaidotas Šlavantų kapinėse)….

J_Murauskas

Lietuvos savanoriui Jonui Murauskui atminti

Lapkričio 20 dieną sukako 92 metai, kai Punsko kapinėse buvo sušaudytas Lietuvos savanoris ir šaulys Jonas Murauskas. Apie tai pasakoja Suvalkuose gyvenantis valinčiokas Juozas Vaznelis….

Orbis

Besidomintiems LDK istorija

Mokslo žinios vis dažniau pateikiamos ir moderniomis interaktyviomis priemonėmis. Internete adresu www.ldkistorija.lt galima rasti įvairiausių straipsnių ir filmų apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją. Svetainėje LDK…

karas

Lietuvių tautos savigarbos ir pilietinės drąsos dokumentas

Šiandien – lapkričio 14 dieną – sukanka 70 metų, kai ministrai Jonas Pranas Aleksa ir Mykolas Krupavičius bei buvęs šalies prezidentas daktaras Kazys Grinius lietuvių…

Lietuvos savanorių kapai Seinuose

Kapai – mūsų istorijos dalis

Kaip mirimo liudijimuose, taip ir kapinių paminkluose glūdi dalis istorijos. Galima perskaityti, kelintais metais kas palaidotas, iš kokio kaimo, miesto, kiek kam metų buvo, ir…

A.Ramanauskas-Vanagas

Minimos A. Ramanausko-Vanago arešto ir žūties metinės

Generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas kartu su žmona buvo suimtas 1956-ųjų spalio 12 dieną Kaune po 12 partizaninėje kovoje praleistų metų. Ta proga Laikinojoje Sostinėje rengiamasi paminėti…

817-Rimvydas

Ką kalba išslaptinti dokumentai

Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas 1949 m. gruodžio 15 d. Šlynakiemio pušynėlyje žuvo Dainavos apygardos štabo Ryšių ir informacijos skyriaus viršininkas, partizanų kapitonas Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas bei jo adjutantas,…

seinai-seni

Seinų kraštas „Vilniaus Golgotoje“

Mykolo Biržiškos kronikoje „Vilniaus Golgota“, surinktoje iš 1919-1929 Vilniaus lietuvių laikraščių, Kauno spaudos („Lietuvos“, „Lietuvos aido“), taip pat lenkų ir rusų spaudos, randame ir minėtų…

nivinski

Mirė Dariaus ir Girėno paminklo Pščelnike saugotojas

Prieš keletą dienų mus pasiekė žinia, kad Lenkijos pamary mirė Dariaus ir Girėno paminklo Pščelnike, pastatyto lakūnų žuvimo vietoje, uolus saugotojas ir globėjas, Dolsko girininkijos…

Grigutis

Apie Rimvydą ir Žaibą (5 d.)

(Tęsinys) Tęsiame pasakojimą apie 1949 m. gruodžio 15 d. Šlynakiemyje žuvusių Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir Vytauto Prabulio-Žaibo ryšininkų Veronikos ir Prano Grigučių likimus. Suimtus Praną Grigutį…