Kategorija: Iš praeities

Lazdijai

Veronika Kazlauskaitė ne tik apie Burbiškių kaimą

(Tęsinys) Pradžia čia Pasieny nevalia buvo ruošt šokių. Jei kareiviai pamato, kad kur sueina, daugiau jaunimo susiburia, tuoj atėję išvaiko. Sykį vidudienį atėjo muzikantai, jaunimas…

Grigutis

Apie Rimvydą ir Žaibą (4 d.)

(Tęsinys) 1949 m. gruodžio 14-osios vakarą pas Grigučius (tada jie jau gyveno Šilainėje) atėjo Jurgis Krikščiūnas ir Vytautas Prabulis. – Tik sutemo, o jie jau…

Grigutis

Apie Rimvydą ir Žaibą (3 d.)

  (Tęsinys) Dainavos apygardos štabo Ryšių ir informacijos skyriaus viršininkas, partizanų kapitonas Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas žinojo, kad ginkluoti Lietuvos pogrindžio vyrai, siųsti į svetimą valstybę, jos…

Grigutis

Apie Rimvydą ir Žaibą (2 d.)

(Tęsinys) Jurgio Krikščiūno adjutantas, Mockavoje gimęs Vytautas Prabulis-Žaibas į Lenkiją atėjo 1945 m. balandį kartu su dešimt partizanų. Apsistojo pas Vaičiuliškių Pauliukonius, ten, šeimininkams padedant,…

Bez-nazwy-1

A. Maksimavičienė: Apie savanorius

Beveik šimtametė (98-uosius metus einanti) Anelė Maksimavičienė iš Ožkinių kaimo gali papasakoti labai daug iš mūsų krašto audringos istorijos. Neįtikėtina, bet jos prisiminimai siekia net…

Grigutis

Apie Rimvydą ir Žaibą (1 d.)

  1949 m. gruodžio 15 d. Šlynakiemio pušynėlyje žuvo Dainavos apygardos štabo Ryšių ir informacijos skyriaus viršininkas, partizanų kapitonas Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas bei jo adjutantas, iš…

seinai

Veronika Kazlauskaitė ne tik apie Burbiškių kaimą

Mano mama Marijona Krijerytė iš Pelelių. Ji mirė sulaukusi 87 metų. Stasys Krijeris buvo žinomas kalvis, o Juozas Krijeris – siuvėjas. Štai neseniai gavau laišką…

bvd

Baltų vienybės šventė 2012

Prieš 776 metus baltų gentys susivienijo ir rugsėjo 22 dieną įvykusiame Saulės mūšyje nugalėjo Kalavijuočių ordiną. Saulės mūšio diena Lietuvos ir Latvijos seimų yra paskelbta…

jonuska

Apie savanorius ir Vidugirių kaimą

Su Punsko valsčiaus viršaičio pavaduotoju Jonu Vaičiuliu važiuojame į kaimą, kurio pavadinimas kilęs iš lietuvių kalbos žodžių „vidus“ ir „giria“ junginio. Šis kaimas nusidriekęs 12…

Bez-nazwy-1

A. Maksimavičienė: Apie tarpukarį, karą ir pokarį

„Kai mus okupavo, – pasakoja beveik 100-metė Anelė Maksimavičienė iš Ožkinių, – mano brolis Jonas Pajaujis išvažiavo mokytis į Lazdijus, kur buvo perkelta Seinų gimnazija….

partizanai

A. Maksimavičienė: Apie partizanus

Iš ciklo „Gyvoji istorija“ 98-uosius einanti Ožkinių kaimo gyventoja Anelė Maksimavičienė yra nepaprastai šviesaus ir logiško mąstymo moteris. Kitados ji pasižymėjo labai gražiu balsu ir…

Lazdiju-gim

Laisvės kovų minėjimas Lazdijuose

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija paminėjo Laisvės kovų muziejaus veiklos 20-metį. 2012 m. rugpjūčio 9 d. renginyje dalyvavo laisvės kovų dalyviai, buvę politiniai kaliniai, tremtiniai bei…

prabulis

Apie Rimvydo ir Žaibo žuvimo aplinkybes

1949 m. gruodžio 15 d. Šlynakiemyje žuvo Dainavos apygardos štabo Ryšių ir informacijos skyriaus viršininkas, partizanų kapitonas Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas bei iš Mockavos kilęs jo adjutantas…

Iškilmių akimirka

Lietuvybės valandėlė Giluišiuose

Didžioji sangrūdiečių šventė – šv. Baltramiejaus atlaidai šiemet neatsitiktinai sutapo su knygnešio Vinco Markevičiaus iš Giluišių kaimo pagerbimo diena. Artėja mokslo metai – Mokslo ir…