Kategorija: Iš praeities

stoskeliunas

Jonas Stoskeliūnas. Incidentas (2 dalis)

(Tęsinys) Mokytojo, visuomenininko ir literato Jono Stoskeliūno 100-osioms gimimo metinėms Kai 1944 m. vokiečių kariuomenė baigė trauktis iš Lietuvos, pablogėjo Jono Stoskeliūno regėjimas. Tada jis sugrįžo…

Jonas-Stoskeliunas--mokytojas-1

Jonas Stoskeliūnas – mokytojas

2013 metų liepos 10 dieną minėsime mokytojo, visuomenininko ir literato Jono Stoskeliūno 100-ąsias gimimo metines. 1937 m. Jonas Stoskeliūnas baigė studijas, atliko karinę tarnybą ir…

J--Stoskeliunas-9

Prisimenant Joną Stoskeliūną, ateitininką ir „Vytauto” klubo narį

Prieš kelerius metus Punske buvo apsistojusi keliaujanti jaunųjų ateitininkų stovykla, kuriai vadovavo Reda Sopranaitė, „Ateities” žurnalo redaktorė. Mūsų jaunimas turėjo progą su šiais nuostabiais žmonėmis…

Ksaveras-Sakalauskas-13

K. Sakalausko-Vanagėlio 150-osioms gimimo metinėms

Šių metų balandžio 27 dieną minėjome aušrininko, rašytojo, spaudos darbuotojo, mokytojo ir visuomenininko – Sūduvos dzūko Ksavero Sakalausko-Vanagėlio 150-ąsias gimimo metines. Žodį „minėjome“ galėtume rašyti…

1863-uju-metu-sukilimas

Į 1863 metų sukilimą valstiečiai raginti lietuviškai

 1863 metų sukilimas Lenkijos Karalystėje ir Lietuvoje (po Abiejų Tautų Respublikos padalijimų Rusijos imperijos prisijungtose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse) turėjo tikslą atkurti XVIII a. pabaigoje…

licejus

Apie švietimą mūsų krašte ir licėjaus istoriją

Balandžio 18 dieną Punsko Kovo 11-osios licėjuje vyko žinių apie Punsko Kovo 11-osios licėjų viktorina. Paskaitą apie šio krašto švietimą ir Punsko licėjų skaitė buvęs…

1863

1863 m. sukilimo palikuonys Suvalkijoje

    Per Lietuvą vingiuojantis 1863 m. sukilimui atminti muziejų kelias, 2012 m. balandžio mėn. atkeliavo į Vilkaviškį. Krašto muziejus, rinkdamas istorinę medžiagą apie sukilimo…

Ryto-2

LKD skyrių knygynėliai Seinų ir Punsko krašte

Pirmuosius LKD veiklos metus Punske veikė visų skyrių bendras knygynėlis. Jame buvo 800 knygų. Vėliau LKD gavo daugiau knygų iš LKD centro. Skyrių knygynėliai buvo…

gimnazistai

Seinų ir Punsko krašto bibliotekos XX amžiaus pradžioje

Biblioteka saugo praeitį ir kuria ateitį. (M. Gormanas) 1906 m. Seinuose įsteigtos „Žiburio“ draugijos tikslai buvo: auklėti lietuvius „lietuviška ir katalikiška dvasia“, šviesti juos lietuviškose…

Buldozeriais – per senąsias kaimo kapines

Apie Galinių kaimo senąsias kapinaites

Prie Galadusio ežero buvo keturi sodžiai, išsidėstę kas pusantro kilometro, o prie kiekvieno jų kapinės. Šie sodžai seniai išnykę, žmonės iškeldinti, o sodybos sunyko, kai…

ivanauskas

Profesoriui, gamtininkui, biologijos daktarui Tadui Ivanauskui atminti

Šiemet sukanka 90 metų, kai pirmą kartą (1923 m.) žymaus Lietuvos gamtininko prof. Tado Ivanausko iniciatyva buvo surengta Paukščių diena. Iš mūsų kraštietės, bičiulės Gražinos…

Iš kairės sėdi: Bronislava, tėtis Jonas, Janina Pakuckaitė-Paransevičienė, mama Rožė ir Anelė Sidaravičiūtė-Pakuckienė. Stovi: Magdalena, Albinas, Eugenija. 1959 m.

Šešėliuota atminimų šviesa

Jos spinduliai ir per tolių tolius skrodžia įvykių sąvartas, tvaska namuose, sodybose, sutiktų žmonių veiduose, žadina ilgesingus prisiminimus. Kai gražioji teta Agotėlė išteka už Vlado…

dvaras

Bendrių, Dainavos ir kiti dvarai (2 d.)

(Tęsinys. Pradžia čia)  Jonas Juravičius ne kartą tarpininkavo buvusių dvarų palikuonims ieškant praeities pėdsakų. Už pagalbą ir nuorodas dėl Bendrių dvaro istorijos Jonui ir jo…

dvarai

Bendrių, Dainavos ir kiti dvarai (1 d.)

Lietuvoje buvo daug dvarų, įsikūrusių vietose, kur gražus kraštovaizdis – netoli upių ar ežerų. Dvarponiai dažniausiai buvo lenkų tautybės. Dvarai turėjo savo rūmus, svirnus, tvartus,…