Kategorija: Iš praeities

Paminklas-J.-Slavikui-(desineje)-Sventezeryje,-apie-1936-m

Negerbiamas didvyrių atminimas

Lietuvoje gerbiami visų valstybių ir tautų karių kapai, nepriklausomai nuo to, kas ir kada juose buvo palaidoti. Mirtis – niekam išlygų nedaranti teisėja. Ypatingo visuomenės…

knygnesiai

Juozas Bielys – spaudos platintojas, knygnešys, gyvenęs Navinykuose

Knygnešystė – tai išimtinis reiškinys tautų istorijoje. Be lietuvių, jokia kita tauta nėra turėjusi knygnešių nei paties šio žodžio savo žodyne. Todėl taip sunku mums…

rytas

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“

Ona Tumelienė ir Petras Dapkevičius apie savo tėvą ir dėdę pasakoja: – Mūsų tėvui Kazimierui Dapkevičiui, gimusiam 1908 metais, pavyko baigti tik Seinų „Žiburio“ progimnaziją….

partizanu

Pokario laikus prisiminus

Vokiečių okupacija Seinų ir Punsko krašte baigėsi 1944 m. rugpjūčio 2 d., bet šio krašto daugelio kaimų gyventojai dar ilgai negalėjo ramiai gyventi dėl plėšikautojų…

Donelaitis

Mes turim Donelaitį

Prasidėjo 2014-ieji, o aš iš lentynos išsitraukiau „Metus“, kad – Donelaičio šnekta – savo dvasią padabint galėčiau. Pasieškojau žinių ir apie autorių, nes dauguma jų,…

lucinskas

Varviškės „respublika“ (1920–1923)

Alytaus kraštotyrininko, visuomenininko, daugelio knygų istorine tematika sudarytojo ir autoriaus Gintaro Lučinsko pranešimas, skaitytas per Terra Jatwezenorum 2013 konferenciją Punske. Gintaras Lučinskas rašo straipsnius apie…

Lietuvos savanorių kapai Berznyko kapinėse

Iš Berznyko istorijos

Vietovės pavadinimas sūduviškas (jotvingiškas). Berznyko įkūrėjas buvo Perlamo girios (Augustavo girią G. Valavičius 1559 m. girių aprašyme vadina Perlamo giria) girininkas Mikalojus Pacas (Pacevičius). Jis…

miloncius-2

Antanas Milončius – sužavėtas tik viena garbe

 Antanas Milončius gimė 1914 metų rugsėjo 14 dieną Navinykų kaime, Seivų valsčiuje. Buvo savamokslis, gražiai ir taisyklingai lietuviškai rašė, kūrė eiles. Visą gyvenimą buvo viengungis,…

R. Skučiaitė Navinykų mokykloje 2013 m.

Kas sieja Ramutę Skučaitę su Punsku?

Vis mane žavi Ramutė Skučaitė. Nors nuo jos viešnagės Punske praėjo jau nemažai laiko, mėgstu mokiniams skaityti jos knygeles. Žavi mane poetės paprastumas, šiluma, jautrumas….

navinykai0

Navinykų kaimo kapinaitės

Kokia yra Navinykų kapinių istorija? Žinių išlikę nedaug. Kapinaitės yra nuošaliau kaimo pirmosios linijos, už vingiuoto Akuotės upelio, su aukštų jos krantų vaizdu. Kita puse…

Zemaitis

Kunigų seminarijos Marijampolėje atkūrimas: tarp Seinų dvasios ir dabarties aktualijų

Kanauninko, prof., teologijos daktaro kun. Kęstučio Žemaičio paskaita, skaityta per Terra Jatwezenorum 2013 konferenciją Punske. Kunigas Kęstutis Žemaitis yra VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas, Marijampolės…

Katilius

Vyskupo Antano Baranausko anketa dvasininkams (1898 m.)

Humanitarinių mokslų daktaro Algimanto Katiliaus paskaita, skaityta 2013 m. gruodžio 14 d. Punske, istorijos paveldo konferencijoje Terra Jatwezenorum 2013. sb, punskas.pl

Zenklas

Lietuviškasis „time of heroes“. Varviškės karinės operacijos pamokos

Anglų istorikas Arnold J. Toynbee taip aprašo valstybės ar civilizacijos gimimą – pradžioje patiriamas „time of trouble“, rūpesčių metas, o po jo „time of heroes“…

6---Pasienio-milicininkai,-apie-1923

Varviškės „respublika“ (1920–1923)

Varviškė – tai senas kaimas ir buvęs dvaro palivarkas, įsikūręs prie Igaros upės, netoli tos vietos, kur ji ir Juodoji Ančia įteka į Nemuną, 13 km…