Kategorija: Iš praeities

klimasariene3

Iš mūsų praeities

Štai ką papasakojo Marijona Petruškevičiūtė-Klimasarienė, gimusi 1919 m. gruodžio 8 d. Dusnyčioje.  Dar vaikai nemato vargo. Tegu jo velyk ir nemato, alia kap kadu tai…

10955733_844288975591357_1371283511_o(1)

Visi esame lygūs prieš mirtį, tik mirtis mirčiai nelygi

Prabėgo 70 metų, kai baigėsi Antrasis pasaulinis karas. Atrodo, tie siaubingi laikai seniai praėjo, žaizdos apgijo. Mažėja žmonių, kurie išgyveno ir vis dar prisimena karo…

Seinai

Gyvenimas išmokė mylėti artimą

Stoviu ilgokai eilėje už vienos moters, bet ji manęs neužkalbina, nes nepažįsta. Aš jos irgi niekur anksčiau nesu mačiusi. Moteriai apsipirkus galvoju – atidarysiu bent…

muzik.1959.3

Vidugirių mokyklos pradžia

Lyg iš balto sapno, Vaikystės tolių, Jaunystės skrydžio Išplaukia mokykla Ir mokytojų veidai mieli…   Mokytojai, kas Jūs?   Vaiko akimis – nepasiekiamas, Viską žinantis,…

Jankeliunas1

Vitas Jankeliūnas pasakoja (2 d.)

Kazys Kadziauskas su šeima atsikėlė į Vidugirius 1903 m. iš Menciškės kaimo, Kapčiamiesčio valsčiaus. Ten jis pardavė savo ūkį. Vidugiriuose nusipirko 17 ha ūkį iš…

Klimasariene

M. Klimasarienės prisiminimai

Seniau ypač žiemą po kaimus keliavo piršliai su jaunikiais. Lankydavo namus, kur jaunų mergelių būta, ir stengdavos įpiršti jaunikį. Marytė Klimasarienė pasakoja: – Ne visom…

Jankeliunas5

Vitas Jankeliūnas pasakoja (1 d.)

„Viešpats davė ašaras širdžiai nuraminti, bet kodėl jų nepadarė saldžių?“  Gimiau 1932 m. Mano mama – Rožė Markevičiūtė iš Vilkapėdžių, tėvas – Juozas Jankeliūnas (mažažemis)….

Zagar-svKaz

Iškilmės Žagariuose

2014 m. gruodžio 7-osios sekmadienis buvo nepaprastas – Žagarių bažnytėlėje paminėti visi per 30 metų joje dirbę kunigai bei pagerbti vietiniai meistrai, devyniems žmonėms, padėjusiems…

rugiapjute

Po susitikimo su Julija Svetlauskiene

Susitikusi su Julija Svetlauskiene sukaupiau jos įvairiausių prisiminimų kraitę. Dabar noriu tais pasakojimais pasidalinti.  Julija sako, kad seniau žmonės spėjo orus, pagal saulę žinojo, kelinta…

vaistazoles

Pasakoja Julija Svetlauskienė

Perėmiau iš tėvų gimtinės ūkį. Ištekėjau už Jurgio Svetlausko ir abu ūkininkavome. Užauginome tris dukras. Vienai iš jų aprašėme ūkį. Ji sukūrė lietuvišką šeimą. Gražino,…

Paminklas-J.-Slavikui-(desineje)-Sventezeryje,-apie-1936-m

Negerbiamas didvyrių atminimas

Lietuvoje gerbiami visų valstybių ir tautų karių kapai, nepriklausomai nuo to, kas ir kada juose buvo palaidoti. Mirtis – niekam išlygų nedaranti teisėja. Ypatingo visuomenės…

knygnesiai

Juozas Bielys – spaudos platintojas, knygnešys, gyvenęs Navinykuose

Knygnešystė – tai išimtinis reiškinys tautų istorijoje. Be lietuvių, jokia kita tauta nėra turėjusi knygnešių nei paties šio žodžio savo žodyne. Todėl taip sunku mums…

rytas

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“

Ona Tumelienė ir Petras Dapkevičius apie savo tėvą ir dėdę pasakoja: – Mūsų tėvui Kazimierui Dapkevičiui, gimusiam 1908 metais, pavyko baigti tik Seinų „Žiburio“ progimnaziją….

partizanu

Pokario laikus prisiminus

Vokiečių okupacija Seinų ir Punsko krašte baigėsi 1944 m. rugpjūčio 2 d., bet šio krašto daugelio kaimų gyventojai dar ilgai negalėjo ramiai gyventi dėl plėšikautojų…