Kategorija: Iš praeities

Juozas Jakimavičius

Sigitas Birgelis. Apsaugoti nuo užmaršties

Bėga laikas. Į Anapilį viens po kito iškeliauja žmonės. Išeina, pasiimdami į nežinomybę savo jausmus, išgyvenimus, gyvenimo patirtį, nuveiktus gerus ir blogus darbus, tai, ką…

galadusis

Pasienio zonoje

Kaip gyvenama kitapus sienos, perplaukus skersai Galadusio ežerą, pasakoja ūkininkas Artūras Matusevičius: – Ne visad gera ir smagu gyventi ramesnėj vietoj. Kiekvienas savaip supranta gamtą….

bartninkai

Kas sieja Punską ir Bartninkus?

Kas sieja Punską ir Bartninkus? Gal daug kas, gal niekas? Gal bitės, bitininkystė, medus? Punsko krašte gerų, pasižymėjusių ne tik šiame regione bitininkų yra nemažai….

Vazneliene

Punsko ir Seinų krašto lietuvių likimas

Onutės Vaznelienės pranešimas apie Punsko ir Seinų krašto lietuvių likimą Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais, skaitytas š. m. rugpjūčio 14 d. Sankūrų kaime, Petro…

paransevicius-2

Kas ir kodėl nužudė Kastantą Paransevičių? (2 d.)

Prieš 70 metų, 1945 m. rugpjūčio 14 d., Sankūruose buvo lenkų saugumo nužudytas to kaimo lietuvis Kastantas Paransevičius. Lenkijos teismo, nagrinėjusio šią bylą, nuomone, tai…

paransevicius-1

Kas ir kodėl nužudė Kastantą Paransevičių? (1 d.)

Prieš 70 metų, 1945 m. rugpjūčio 14 d., Sankūruose buvo lenkų saugumo nužudytas to kaimo lietuvis Kastantas Paransevičius. Lenkijos teismo, nagrinėjusio šią bylą, nuomone, tai…

julija

Apie mokytojavimą

Mokytoja ir visuomenininkė Julija Stoskeliūnaitė – Punsko krašto mokytojo ir literato Jono Stoskeliūno sesuo – pasakoja apie lietuviškas mokyklas ir mokytojavimą Punsko krašte. sb, punskas.pl

julija

Tėviškėje buvo geriausia

Mokytoja ir visuomenininkė Julija Stoskeliūnaitė-Ustakienė – Punsko krašto mokytojo  ir literato Jono Stoskeliūno sesuo – pasakoja apie vaikystės ir jaunystės dienas Kampuočiuose bei mokslą Lietuvoje….

Partizanų slėptuvėje

Paulius Birgelis. Jie žuvo už mūsų laisvę (4 d.)

Istorinė apybraiža, Lietuvos nacionaliniame mokinių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, kurį 2015 m. organizavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, laimėjusi…

Tauro apygardos partizanai. Antras iš kairės stovi Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas

Paulius Birgelis. Jie žuvo už mūsų laisvę (3 d.)

Istorinė apybraiža, Lietuvos nacionaliniame mokinių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, kurį 2015 m. organizavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, laimėjusi…

partizanai6

Paulius Birgelis. Jie žuvo už mūsų laisvę (2 d.)

Istorinė apybraiža, Lietuvos nacionaliniame mokinių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, kurį 2015 m. organizavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, laimėjusi…

Partizanų priesaika

Paulius Birgelis. Jie žuvo už mūsų laisvę (1 d.)

Istorinė apybraiža, Lietuvos nacionaliniame mokinių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, kurį 2015 m. organizavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, laimėjusi…

Bart-muz

Kaimo muzikantai

Kraučai baisiai buvo seniau raikalingi, kalviai, nu ir, sakytau, muzikantai. Teko man mokycis kalvio amato Dzeveciškių dvari. Nesnorėj man kalviauc, ba ir tep daug kalvių…

partizanai

Viktoras Murauskas apie Rimvydą ir Žaibą

 Nors nuo tų įvykių praėjo daugiau kaip 60 metų, Punsko krašte dar  yra žmonių, kurie prisimena 1949 metais Šlynakiemyje žuvusius lietuvių partizanus: Jurgį Krikščiūną-Rimvydą ir…