Kategorija: Iš praeities

Katilius

Vyskupo Antano Baranausko anketa dvasininkams (1898 m.)

Humanitarinių mokslų daktaro Algimanto Katiliaus paskaita, skaityta 2013 m. gruodžio 14 d. Punske, istorijos paveldo konferencijoje Terra Jatwezenorum 2013. sb, punskas.pl

Zenklas

Lietuviškasis „time of heroes“. Varviškės karinės operacijos pamokos

Anglų istorikas Arnold J. Toynbee taip aprašo valstybės ar civilizacijos gimimą – pradžioje patiriamas „time of trouble“, rūpesčių metas, o po jo „time of heroes“…

6---Pasienio-milicininkai,-apie-1923

Varviškės „respublika“ (1920–1923)

Varviškė – tai senas kaimas ir buvęs dvaro palivarkas, įsikūręs prie Igaros upės, netoli tos vietos, kur ji ir Juodoji Ančia įteka į Nemuną, 13 km…

1957 m. Navinykuose jaunimo paruoštas vaidinimas „Jūratė ir Kastytis“

Apie gimtuosius Navinykus

Apie gimtuosius Navinykus pasakoja Eugenija Buračiauskaitė-Polionienė Labai labai gaila, kad uždaryta tokia puiki lietuviška mokykla Navinykuose, kur vyravo tautiškumas ir patriotiškumas. Apgailėtini atrodo mokyklų pastatai…

kapines

Punsko bažnytinės ir senosios kapinės

Pagonys lietuviai savo mirusius artimuosius degindavo, o vėliau laidojo miškuose ir laukuose. Jie tikėjo pomirtiniu gyvenimu. Mirusiojo vėlės atsiskyrimas nuo kūno nereiškė, kad nutrūksta jo…

smalenai

Smalėnai (2 d. ). Reformatai Smalėnuose (1839–1874) ir vienuolyno istorijos pabaiga

(Tęsinys) Reformatų ordinas – vienuolių pranciškonų observantų šaka. Į Žečpospolitą jie atkeliavo XVII a. pradžioje. Pirmieji vienuoliai buvo įkurti Lenkijos pietuose. Labiausiai aktyvus ordinas buvo…

Vyskupas
Antanas Karosas

Seinų vyskupija (V dalis)

Administratorius prel. Juozapas Antanavičius ir paskutinis Seinų vyskupijos vyskupas Antanas Karosas  Mirus Seinų vyskupui A. Baranauskui, kapitulos vikaru (kitaip sakoma – administratoriumi) išrinktas Juozapas Antanavičius….

Baranauskas

Seinų vyskupija (IV dalis)

Seinų vysk. Juozapas Olekas (Joseph Hollak), administratorius prel. Povilas Krajevskis, vysk. Antanas Baranauskas Seinų vyskupija turėjo tris vyskupus sufraganus (vyskupo padėjėjus). Trečias iš jų buvo…

madonna_16

Seinų vyskupija (III dalis)

Seinų vysk. Konstantinas Ireniejus Lubienskis, administratorius prel. Povilas Andruškevičius ir vysk. Petras Povilas Viežbovskis  17 metų vyskupija neturėjo nuolatinio vyskupo. Popiežius Pijus IX 1863 m….

klasztor_01

Seinų vyskupija (II dalis)

Seinų vyskupijos vyskupai Stanislovas Enrikas Choromanskis, Paulius Strašinskis ir administratorius prel. Mikalojus Blockis                     Vyskupas Stanislovas…

Buvusi Seinų kunigų seminarija

Seinų vyskupija (I dalis)

Įžanga Kiekvienas priklausome nuo savęs ir vienas nuo kito. Todėl gyvenimas tai didžiausias ir pats sunkiausias menas, kurio niekad neišmoksiu. Jaučiu, kad laikas, kaip ir…

biblioteka-c2

Punsko valsčiaus biblioteka (III dalis)

Iš ciklo VISI KELIAI VEDA PER BIBLIOTEKĄ Kartu su valsčiaus biblioteka buvo steigiami ir bibliotekos filialai bei punktai. Jie veikė daugelyje kaimų: Bokšuose, Seivuose, Raistiniuose,…

biblioteka-b2

Punsko valsčiaus biblioteka (II dalis)

Iš ciklo VISI KELIAI VEDA PER BIBLIOTEKĄ Ilgainiui knygų bibliotekoje vis daugėjo ir reikėjo ieškoti didesnių patalpų. 1980 m. biblioteka iš senųjų kultūros namų buvo…

biblioteka-a1

Punsko valsčiaus biblioteka (I dalis)

Iš ciklo VISI KELIAI VEDA PER BIBLIOTEKĄ Prieš metus parašiau straipsnelį apie Aleksandrijos biblioteką – pačią seniausią pasaulyje, kuri kūrė antikinio pasaulio civilizaciją, vėliau, besikuriant…