Kategorija: Iš praeities

kreivenai004

Lietuviški leidiniai Suvalkų krašto lietuvių kultūroje. Knygnešiai ir daraktoriai

(Tęsinys) 2013-uosius Lietuvos Seimas buvo paskelbęs sukilimo metais. Ar tai buvo tikslinga, ar ne, galima ginčytis. Tačiau ne tai šiandien svarbu. Man rodos, praleidome progą…

seinu-k1

Lietuviški leidiniai Suvalkų krašto lietuvių kultūroje. Tradicijų beieškant

Tapatybę prarandame, kai nepastebime, kas vyksta šalia mūsų ir mumyse, kai įvykių tėkmėje nesugebame atskirti, kas svarbu, kai nepasimokome iš praeities klaidų.  Nedaug Lietuvoje kalbama…

jotvingiu

Tarp mitų ir tikrovės

Kur yra mūsų protėvių žemė? Kodėl čia, kodėl ne kitur? Sakoma, kad atsitiktinumų nebūna, kad esame vienos žemės, vieno Dievo vaikai. Protėvių pasaulį galime lengvai…

sarvarkas

Lumbių Nevuliai

Julius ir Anelė Nevuliai, susituokę 1960 m., apsigyveno Juliaus dėdės (mamos brolio) tėviškėje Lumbiuose, kur anksčiau gyvenę Valukoniai. Anelė kilusi iš Vidugirių, o Julius –…

dusnycia

Užakęs Dusnyčios ežeriukas

Kur Krasnagrūdos dvaro laukai, senovėje buvęs Dusnyčios ežeriukas. Jo pavadinimas neišlikęs, bet jį buvus byloja pelkėta vieta. Kur giliau – dar ir vanduo telkšo. Ona…

jonaraistis

Jonaraisčio kaimas ir jo dvaras

Danutė Grudzinskaitė-Žabarauskienė iš gimtojo Jonaraisčio kaimo išėjo būdama 19 metų. Jau 34 metus gyvena Seinuose. Augo tėvų ūkyje netoli dvaro, kuriame dirbo jos abu tėvai….

vaina5

Ketvirti metai be JO

Šiandien sukanka 4-eri metai nuo mūsų krašto visuomenininko, mokytojo, kraštotyrininko, etnografo, tautosakininko, publicisto, kelių tautosakos knygų ir albumo autoriaus, Punsko etnografinio muziejaus įkūrėjo Juozo Viktoro…

klimasariene3

Iš mūsų praeities

Štai ką papasakojo Marijona Petruškevičiūtė-Klimasarienė, gimusi 1919 m. gruodžio 8 d. Dusnyčioje.  Dar vaikai nemato vargo. Tegu jo velyk ir nemato, alia kap kadu tai…

10955733_844288975591357_1371283511_o(1)

Visi esame lygūs prieš mirtį, tik mirtis mirčiai nelygi

Prabėgo 70 metų, kai baigėsi Antrasis pasaulinis karas. Atrodo, tie siaubingi laikai seniai praėjo, žaizdos apgijo. Mažėja žmonių, kurie išgyveno ir vis dar prisimena karo…

Seinai

Gyvenimas išmokė mylėti artimą

Stoviu ilgokai eilėje už vienos moters, bet ji manęs neužkalbina, nes nepažįsta. Aš jos irgi niekur anksčiau nesu mačiusi. Moteriai apsipirkus galvoju – atidarysiu bent…

muzik.1959.3

Vidugirių mokyklos pradžia

Lyg iš balto sapno, Vaikystės tolių, Jaunystės skrydžio Išplaukia mokykla Ir mokytojų veidai mieli…   Mokytojai, kas Jūs?   Vaiko akimis – nepasiekiamas, Viską žinantis,…

Jankeliunas1

Vitas Jankeliūnas pasakoja (2 d.)

Kazys Kadziauskas su šeima atsikėlė į Vidugirius 1903 m. iš Menciškės kaimo, Kapčiamiesčio valsčiaus. Ten jis pardavė savo ūkį. Vidugiriuose nusipirko 17 ha ūkį iš…

Klimasariene

M. Klimasarienės prisiminimai

Seniau ypač žiemą po kaimus keliavo piršliai su jaunikiais. Lankydavo namus, kur jaunų mergelių būta, ir stengdavos įpiršti jaunikį. Marytė Klimasarienė pasakoja: – Ne visom…

Jankeliunas5

Vitas Jankeliūnas pasakoja (1 d.)

„Viešpats davė ašaras širdžiai nuraminti, bet kodėl jų nepadarė saldžių?“  Gimiau 1932 m. Mano mama – Rožė Markevičiūtė iš Vilkapėdžių, tėvas – Juozas Jankeliūnas (mažažemis)….