Kategorija: Iš praeities

Jonuska

Juozas Jonuška pasakoja (IV d.). Apie „ženybas“

Kiek daug įdomių istorijų mums gali paporinti garbūs šio krašto senoliai. Vienas iš tokių žmonių yra 90-metis Damnioko kaimo gyventojas Juozas Jonuška. Kviečiame pasiklausyti. Šioje…

Teklė Pauliukonytė (antra iš kairės) 
su tėvais ir sesutėmis

Teklė Pauliukonytė-Smilgutė (2 dalis). Karo pradžia

(Tęsinys)  Teklės Pauliukonytės atmintyje išliko lietuviška Vaičiuliškių mokykla ir jos mokytojas Vincas Dubauskas. Mokiniams jis kartodavo: „Turim būti sąžiningi piliečiai tos šalies, kurioje gyvenam. Lietuvių…

seinu ziburio gimnazija

Apie mūsų giminę

Baisiai kentė Lietuva, neturėj valios nei himno pagiedoc, neturėj laisvės. Mūs tėvas Kazimieras Dapkevičus sustato mus, vaikus visus, ir giedojom Lietuvos himnų. Mūs tėvas tepgi…

Jonuska

Juozas Jonuška pasakoja (III d.). Apie sunkius karo laikus

Kiek daug įdomių istorijų mums gali paporinti garbūs šio krašto senoliai. Vienas iš tokių žmonių yra 90-metis Damnioko kaimo gyventojas Juozas Jonuška. Kviečiame pasiklausyti. Šioje…

scan250

Pirmieji lietuvių kalbos mokytojų tobulinimosi kursai Lietuvoje (II d.)

Lietuvių kalbos kursai vyko visą mėnesį Klaipėdoje. Mūsų krašto mokytojai apgyvendinti atskirame name. Tuomet mieste dar buvo labai daug griuvėsių, likusių po Antrojo pasaulinio karo….

tp-1

Teklė Pauliukonytė-Smilgutė (1 dalis). Vaičiuliškių Pauliukoniai

2016 metais buvo sukurtas filmas apie Lietuvos partizanus „Baladė apie Rimvydą ir Žaibą“. Šio epiloge istorikas Bronius Makauskas pateikia savo įžvalgas: „Čia, Suvalkų krašte, mes…

scan249

Pirmieji lietuvių kalbos mokytojų tobulinimosi kursai Lietuvoje (I d.)

Praeityje Lietuvoje rengta labai daug lietuvių kalbos mokytojų tobulinimosi kursų. Nežinau, ar kas nors suskaičiavo, kiek jų iš viso buvę. Šia tema „Aušroje“ rašyta nedaug….

Jonuska

Juozas Jonuška pasakoja (II d.). Apie save

Kiek daug įdomių istorijų mums gali paporinti garbūs šio krašto senoliai. Vienas iš tokių žmonių yra 90-metis Damnioko kaimo gyventojas Juozas Jonuška. Kviečiame pasiklausyti. Šioje…

paroda-n

Senų nuotraukų paroda Punske

Š. m. kovo 10 d. Punsko licėjaus antrajame aukšte atidaryta senų nuotraukų paroda „Punsko ir Seinų krašto  apranga XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmojoje pusėje”. Kitoje…

donelaitis

Knygos „Kristijono Donelaičio atminties paveldas“ pristatymas Punske

2017 m. kovo 10 dieną Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje vyko Domo Kauno knygos „Kristijono Donelaičio atminties paveldas“ pristatymas, kuriame dalyvavo jos autorius prof. habil….

signatarai

Lietuvos signatarai lankėsi Suvalkų krašte

2017 m. kovo 7 ir 8 dienomis Suvalkų krašte lankėsi Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarai Narcizas Rasimavičius ir Petras Giniotas. Kovo 7…

Jonuska

Juozas Jonuška pasakoja (I d.). Apie Lietuvos savanorius

Kiek daug įdomių istorijų mums gali paporinti garbūs šio krašto senoliai. Vienas iš tokių žmonių yra 90-metis Damnioko kaimo gyventojas Juozas Jonuška. Kviečiame pasiklausyti. Šioje…

eidukaite

Vedybinės elgsenos ypatumai, 1922-1937

Deimantės Aidukaitės pranešimas, skaitytas 2016 m. gruodžio 10 d. Punske per Istorijos paveldo konferenciją „Terra Jatwezenorum 2016″. sb, punskas.pl

Petras-Maksimavicius

Atkurtai Lietuvos valstybei – 100 metų. Ką mums reiškia ši šventė?

1918 m. vasario 16 d. Aleksandras Stulginskis, Alfonsas Petrulis, Antanas Smetona, Donatas Malinauskas, Jokūbas Šernas, Jonas Smilgevičius, Jonas Vailokaitis, Jonas Basanavičius, Jonas Vileišis, Jurgis Šaulys, Justinas…