Kategorija: Iš praeities

ledines-asaros_pristatymas

„Ledinės ašaros“ nukrito Punske

2018 m. birželio 14 d. Punsko Kovo 11-osios licėjuje vyko Elvyros Biliūtės-Aleknavičienės naujausios knygos apie tremtinius „Ledinės ašaros“, kurią šiais metais išleido Punsko „Aušros“ leidykla,…

suolelis

Šimtametis suolelis Lietuvai

Apie Punsko parapijos klebono kun. Motiejaus Simonaičio suolelį pasakoja kun. Marius Talutis. sb, punskas.pl

Kastantas Čiurlionis – pirmas iš dešinės

Albinas Čiurlionis pasakoja

„Darbas yra gyvenimo druska: jis ne tiktai saugo nuo sugedimo, bet duoda ir skonį.“ (H. Block)  Klevuose, pacan Klevų kaimo vakarinian kampuki, prieg Kilčėnų, gyveno…

knygnesiai

Užmirštas knygnešys kun. Leonas Silvestras Leonavičius

Iš ciklo: Užmiršti knygnešiai. Seinų kunigų seminarijos auklėtiniai Knygnešys kun. Leonas Silvestras Leonavičius gimė 1843 m. gruodžio 16 d. valstiečių šeimoje Leskavos kaime, 5 km…

kaluskevičius

Knyga Lietuvos 100-mečiui

„Nepriklausomybė gimė lietuvių inteligentų gretose, brendo ir augo žmonių širdyse, vingiuotuose knygnešių keliuose, slaptose daraktorių mokyklėlėse“, – rašoma knygos „Punsko, Seinų ir Lazdijų krašto knygnešiai…

dvaranauskas

Iš ciklo: Užmiršti Seinų knygnešiai. Kan. Petras Dvaranauskas

Artimai su Seinais buvo susijęs kanauninkas Petras Dvaranauskas. Tai kunigas, visuomenininkas, knygnešių rėmėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, leidėjas. Seinuose jis dirbo arba rezidavo 1889–1900 m.,…

Andriaus Aluškos kapas

„Vardan tos Lietuvos“. Andrius Aluška

Lietuvos nepriklausomybės 100-mečiui  Tiems, kam brangus savas kraštas, kas domisi istorija ir ją puoselėja, Andriaus Aluškos pavardė nėra svetima. Tai šviesaus atminimo Punsko krašto uždraustos…

Punsko klebonas Simonas Norkus

Kunigas, rašytojas ir knygnešys

Punsko krašto žmonėms kunigo Norkaus pavardė gerai žinoma. Šis iškilus ilgametis Punsko klebonas, poetas, literatūros vertėjas, aušrininkas, knygnešių organizatorius ir globėjas bei knygnešys gimė Santakos…

punskas3

Savo gyvenimą skyrė Dievui, žmonėms ir atgimstančiai Lietuvai

Seinų kunigų seminarijos auklėtinis, visuomenės ir valstybės veikėjas, knygnešių ir daraktorių organizatorius ir rėmėjas, knygnešys, 12 parapijų dekanas, lietuvių švietimo organizatorius, Vilniaus lietuvių konferencijos organizatorius…

markauskiene

Atminimo ženklai knygnešiui Vincui Jonui Markevičiui

Knygnešio Vinco Markevičiaus anūkės Gražinos Markauskienės iš Kauno pranešimas Atminimo ženklai knygnešiui Vincui Jonui Markevičiui, skaitytas 2018 m. kovo 17 d. Punske per istorijos paveldo…

KAMINSKAS-VINCAS_antkapio-lentaP_55

Užmiršti Punsko krašto knygnešiai: J. Durtonas ir V. Kaminskas

Tęsiame pasakojimą apie užmirštus Punsko ir Seinų krašto knygnešius ir draudžiamosios spaudos platintojus. Jonas Juozas Durtonas – Kreivėnų kaimo knygnešys   Šiandien Kreivėnų kaimo gyventojai gerai žino…

Romas-vitkauskas_2

Romas Vitkauskas (1953–2018). III dalis

(Tęsinys)  1991 m. spalio 8 dieną Punske prasidėjo I verslininkų susitikimai, kuriuos organizavo Romo Vitkausko įsteigtas sklaidos centras „Punia“ ir Antano Venslausko įmonė „Balticom“.  Į…

rc-2d-3

Romas Vitkauskas (1953–2018). II dalis

(Tęsinys. Pirma dalis)  Po 1990 m. permainų prasidėjo naujas Romo Vitkausko gyvenimo periodas. Tvarka, kuri iki šiol galiojo, staiga suiro. Reikėjo persiorientuoti, išmokti gaudyti naujus…

Romas-vitkauskas_2

Romas Vitkauskas (1953–2018). I dalis

Greitai bėga laikas. Jau mėnuo, kaip Romo Vitkausko nėra tarp mūsų. Mirė Jis staiga prieš pat Velykas, 2018 m. kovo 24 d. Vos kelios savaitės…