Kategorija: Iš praeities

kaluskevicius2

Apie knygnešius

 2016 metų pabaigoje Punsko „Aušros“ leidykloje pasirodė B. Kaluškevičiaus ir K. Misiaus sudaryta knyga „Knygnešys IV“. Jos sudarytoją Benjaminą Kaluškevičių kalbina Sigitas Birgelis.  S. Birgelis:…

ak-1n

Laikas gyvena nuotraukose (2 d.)

Kiek daug apie senus laikus gali mums papasakoti pageltusios nuotraukos. Jose glūdi istorijos paveldo aruodai, kuriuos reikia puoselėti ir kitoms kartoms perduoti. Senose fotografijose galima…

vengriene1

Literatūriniai Varniai (4 d.)

(Tęsinys)  Varnių kapinėse – ir kunigo A. Juozapavičiaus kapas. Jis mirė 1940-aisiais, užplūdus Lietuvą „raudonajam tvanui“. 30 metų klebonavęs buvusioje katedroje, jis buvo išmestas iš…

Jonuska

Juozas Jonuška pasakoja (VI d.). Apie KOP`o veiklą Punske

Kiek daug įdomių istorijų mums gali paporinti garbūs šio krašto senoliai. Vienas iš tokių žmonių yra 90-metis Damnioko kaimo gyventojas Juozas Jonuška. Kviečiame pasiklausyti. Šioje…

vengriene3

Literatūriniai Varniai (3 d.)

(Tęsinys)  Su poeto Antano Baranausko atminimu Varniuose susijusi ne tik seminarija, bet ir į šiaurės rytus nuo miestelio laukuose dunksantis Tolės kalnelis. XIX a. I…

vengriene5

Literatūriniai Varniai (2 d.)

(Tęsinys)  Vyskupas M. Giedraitis rūpinosi ir Lietuvos istorijos mokslu: 1578 m. jis pakviečia į Varnius Motiejų Strijkovskį, kuris, baigęs Krokuvos universitetą, turėjo laisvųjų menų bakalauro…

vengiene6

Literatūriniai Varniai (1 d.)

„Čia, aukštai, kur pūpso visi medvėgaliai ir girgždūtės, ir sprūdės, randi erdvų žemės įdubimą. Tai didžioji Varnių loma.“ (Č. Kudaba) Taip, nepaprasta ši Medininkų žemė,…

Jonuska

Juozas Jonuška pasakoja (V d.). Apie statybas kaime ir šulinių kasimą

Kiek daug įdomių istorijų mums gali paporinti garbūs šio krašto senoliai. Vienas iš tokių žmonių yra 90-metis Damnioko kaimo gyventojas Juozas Jonuška. Kviečiame pasiklausyti. Šioje…

Teklė Pauliukonytė-Kalvinskienė su Danute Kadišiūte-Jurkiūniene. 
Torontas, 2012 m.

Teklė Pauliukonytė-Smilgutė (5 dalis). Kalėjime

(Tęsinys)  „Mane areštavo 1950 metais, vasario 13 d., – savo prisiminimų knygoje rašo Teklė Pauliukonytė. – Po deportacijos buvau peršalusi, sirgau. Suėmė sergančią. Pakeliui uždarė…

Teklė Kalvinskienė (viduryje), jos tėvas Vincas Pauliukonis 
ir sesuo Celina Lenkijos 
vakaruose

Teklė Pauliukonytė-Smilgutė (4 dalis). Vėl tėviškėje

(Tęsinys)  Teklė Pauliukonytė, palikusi Vilnių, apsistojo Dotnuvoje. Maistas Dotnuvos žemės ūkio akademijos valgykloje buvo palyginti geras. Į darbą eiti nereikėjo. Teklė galėjo daugiau laiko skirti…

Vilnius2

Teklė Pauliukonytė-Smilgutė (3 dalis). Vilniuje

(Tęsinys)  Tęsiame pasakojimą apie Lietuvos partizanų ryšininkę Teklę Pauliukonytę-Kalvinskienę. 1941 m. sausio mėnesį Punskan atvyko lietuvių delegacija, kuri ragino vietos gyventojus keltis į Sovietų Lietuvą….

Jonuska

Juozas Jonuška pasakoja (IV d.). Apie „ženybas“

Kiek daug įdomių istorijų mums gali paporinti garbūs šio krašto senoliai. Vienas iš tokių žmonių yra 90-metis Damnioko kaimo gyventojas Juozas Jonuška. Kviečiame pasiklausyti. Šioje…

Teklė Pauliukonytė (antra iš kairės) 
su tėvais ir sesutėmis

Teklė Pauliukonytė-Smilgutė (2 dalis). Karo pradžia

(Tęsinys)  Teklės Pauliukonytės atmintyje išliko lietuviška Vaičiuliškių mokykla ir jos mokytojas Vincas Dubauskas. Mokiniams jis kartodavo: „Turim būti sąžiningi piliečiai tos šalies, kurioje gyvenam. Lietuvių…

seinu ziburio gimnazija

Apie mūsų giminę

Baisiai kentė Lietuva, neturėj valios nei himno pagiedoc, neturėj laisvės. Mūs tėvas Kazimieras Dapkevičus sustato mus, vaikus visus, ir giedojom Lietuvos himnų. Mūs tėvas tepgi…