Kategorija: Iš praeities

T_pilka1

Palaimintasis Teofilius Matulionis Teofiliaus Pilkos atsiminimuose (1/5)

Ieškodami prisiminimų apie palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimą, 2018 m. spalio pabaigoje aplankėme arkivyskupo giminaitį Teofilių Pilką. Jį kalbina Punsko parapijos vikaras, T. Matulionio kanonizacijos proceso…

Suvalkų kalėjimas

Punsko valsčiaus 100-mečiui (4/4). Teismas

Aš­tuo­ne­ri me­tai prabėgo Punske be didesnių sukrėtimų. 1927 m. spa­lį Punsko policija iš Su­val­kų gavo įsa­ky­mą areštuoti 22 vy­rus ir pri­sta­ty­ti juos į Su­val­kus (iš…

Lietuvos kariai

Punsko valsčiaus 100-mečiui (3/4). Paskutinės grumtynės

Lenkai, norėdami užvaldyti lietuvių gyvenamus kraštus, ėmėsi represijų prieš veiklesnius lietuvius, grasino bausmėmis. Lietuvių inteligentai, prigrasinti lenkų partizanų sušaudymu, 1919 m. rugpjūčio pradžioje pasitraukė į…

savanoriai

Punsko valsčiaus 100-mečiui (2/4). Sunki pradžia

1918 m. lapkričio 15 d. mitinge įkuriamas lietuviškas Punsko valsčius. Punską aplanko „aspanka“ (gripo epidemija). Daug žmonių suserga, bet miršta daugiausia jauni. Kitų metų pradžioje…

pacenkai-2

Pirmajam Punsko valsčiaus viršaičiui atminti (2 dalis)

Tęsiame pasakojimą apie pirmąjį Punsko valsčiaus viršaitį Petrą Pacenką. 1918 m. lapkričio 15 d. visuotiniame gyventojų susirinkime demokratiniu būdu buvo įsteigtas Punsko valsčius. Ši diena…

pacenka_1

Pirmajam Punsko valsčiaus viršaičiui atminti (1 dalis)

Šiandien sukanka 100 metų, kai 1918 m. lapkričio 15 d. visuotiniame gyventojų susirinkime demokratiniu būdu buvo įsteigtas Punsko valsčius. 100-ųjų metinių proga noriu priminti pirmąjį…

punskas2

Punsko valsčiaus 100-mečiui (1/4). Mitingas

Žvarbus ir šaltas 1918-ųjų lapkričio 15-osios rytas. Punsko bažnyčios aikštėje lūkuriuoja didžiulė minia. Daug pažįstamų veidų iš Punsko, Vaičiuliškių, Ramonų, Kreivėnų, Trakiškių, Ožkinių, Vaitakiemio, Valinčių,…

vilniaus

Įdomios praeities nuotrupos

Jonas Česnakevičius iš Kazlų Rūdos atsiuntė įdomios informacijos. 1577 m. Kristupas Radvila Našlaitėlis rašęs broliui Jurgiui Radvilai: „Jūsų malonybe, esi lietuvis, ne lenkas. Laikykis, Jūsų…

Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Ona Pečiulytė pasakoja

…metai iš metų, ir viskas ratu. Ar norim – nenorim, jie neša mus vėl į naują rytojų! Man jau 77 metai. Kiek Dzievas duos, kiek…

Foto: http://anmysite.com/top/candle-flame-cup-evening.html

Vėlinių minėjimas Seinuose (3/3)

Aldutė Drūtytė-Vasilčik (Wasilczyk) Š. m. rugsėjo 16-ąją, ankstyvą sekmadienio rytą, iškeliavo į amžinybę Seinuose gyvenusi, dirbusi ir dalyvavusi saviveikloje Aldutė Drūtytė-Vasilčik (Wasilczyk). Ji gimė 1961…

zvake

Vėlinių minėjimas Seinuose (2/3)

Lapkričio 4 dieną Seinų „Lietuvių namuose“ vyko Vėlinių minėjimas „Ilgesio vėjai“, kurio metu buvo pagerbti šio krašto mirusieji.   Aldona Stankevičienė 2018 m. saulėtą, giedrą (kaip…

zvakes

Vėlinių minėjimas Seinuose (1/3)

 Lapkričio 4 dieną Seinų bažnyčioje lietuviškas šv. Mišias atnašavo Lazdijų parapijos klebonas Nerijus Žvirblys, giedojo tradicinių giesmių choras iš Klaipėdos „Regina Pacis“ (vad. Vidmantas Budreckis)….

zemaitis

Palaimintasis T. Matulionis vysk. J. Žemaičio atsiminimuose (2 dalis)

Ieškodami prisiminimų apie palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimą, 2018 m. spalio pabaigoje aplankėme arkivyskupo giminaitį Teofilių Pilką. Jį kalbina Punsko parapijos vikaras, T. Matulionio kanonizacijos proceso…

zemaitis

Palaimintasis T. Matulionis vysk. J. Žemaičio atsiminimuose (1 dalis)

Ieškodami prisiminimų apie palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimą, 2018 m. spalio pabaigoje aplankėme arkivyskupo giminaitį Teofilių Pilką. Jį kalbina Punsko parapijos vikaras, T. Matulionio kanonizacijos proceso…