Kategorija: Iš praeities

zeme-grangi

„Kelkite“. Punsko LKN klojimo teatro spektaklis

Punsko lietuvių kultūros namų klojimo teatro spektaklis, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui. 2018 m. sausio 14 d. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. sb, punskas.pl

viliute

Altorių meistras Adomas Karalius ir jo duktė iš Suvalkų

Jūratės Vyliūtės pranešimas apie bažnytinių altorių meistrą Adomą Karalių ir jo dukterį iš Suvalkų, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ istorijos paveldo konferenciją 2017 m. gruodžio 16 d….

Kalba ,,Terra Jatwezenorum‘‘ vyriausias redaktorius Sigitas Birgelis

Suvalkuose pristatytas leidinys ,,Terra Jatwezenorum’’

2018 03 19 Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus būstinėje vyko leidinio ,,Terra Jatwezenorum“ 9 tomo (1 ir 2 dalių) pristatymas. Atvyko šio metraščio vyriausiasis redaktorius, ,,Aušros“ leidyklos…

plediene

„Po priegloba darbštaus vyro kunigo Miluko…“

Lazdijų krašto muziejaus direktorės Dainos Pledienės pranešimas „Po priegloba darbštaus vyro kunigo Miluko…“, skaitytas 2018 m. kovo 17 d. Punske per istorijos paveldo konferenciją bei…

Ties Žagarių kaimu. S. Birgelio  nuotr.

Iš Seinų krašto praeities (3 dalis)

Žiemą, kai visi kiti darbai būdavo jau atlikti, prasidėdavo linų mynimas – „mynė“. Marijona Klimasarienė pasakojusi: – Linus nusiveždavo pas ūkinykus, kur buvo pircys ir…

Kelias per mišką. S. Birgelio nuotr.

Iš Seinų krašto praeities (2 dalis)

Ona Dapkevičiūtė-Tumelienė pasakoja: – Pas mus siuvė tai iš Lietuvos kraučkutė. Būdavo, dziedulis kap parsiveš kokiai nedėliai ar ir ilgiau, tai tep priprantam, kap savo…

Galadusio ežeras. S. Birgelio nuotr.

Iš Seinų krašto praeities (1 dalis)

Ona Dapkevičiūtė-Tumelienė mena: – Seniau nuog gruodzo 13 dzienos, nuog šv. Lucijos, skaičavo dzvylika dzienų, katros raiškė pakalieju kožnų mėnasį: gruodzo 13 dziena tai sausis,…

namas

Anelė Sendaitė-Jurkevičienė pasakoja

Gyvenau Navinykuose, prie Žvikelių kaimo. Buvom trys sasarys, cik karo metais vyrausia sasutė Genutė numirė 7 metų. Traca iš mūs gyveno Suvalkuose – Akranglienė. Tėvai…

vaznelis

Katalikų, žydų ir evangelikų kapinės Punsko parapijoje iki XIX a. pabaigos

Juozo Vaznelio pranešimas apie katalikų, žydų ir evangelikų kapines Punsko parapijoje iki XIX a. pabaigos, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ istorijos paveldo konferenciją 2017 m. gruodžio 16…

P. Kupsto kapas

Užmiršti Punsko krašto knygnešiai: Kraužlytės ir Povilas Kupstas

Pradedame pasakojimą apie užmirštus ir mažai žinomus Punsko ir Seinų krašto knygnešius ir draudžiamosios spaudos platintojus.  Sesės Kraužlytės – Vaitakiemio knygnešės  Kraužliai tai viena seniausių…

zvake

Vaitakiemio savanoris Petras Jurkiūnas

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui Interneto svetainėje http://www.bukdetektyvas.lt/kategorijos/savanoriu-kapai/ yra paviešintas virtualus žemėlapis su pažymėtom kapinėm, kuriose palaidoti Lietuvos savanoriai. Jis buvo sudarytas remiantis Eugenijaus Ivaškevičiaus knyga…

Dainavos apygardos partizanai. © LGGRTC Genocido aukų muziejaus fondų nuotr.

LLKS deklaracijos pasirašymo metinės

2018 m. vasario 16 d. sukako 69 metai, kai Minaičių kaimo bunkeryje buvo pasirašyta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracija. Joje skelbiama, kad Lietuvos laisvės kovos…

murauskas

Užmirštas Lietuvos savanoris

 Kas tie Lietuvos savanoriai? Kodėl, kokių jėgų vedami jie paliko gimtuosius namus ir išėjo aukotis vardan tos, Kudirkos ir kitų apdainuotos, Lietuvos? Daugelis negalvojo, kas…

Lietuvos savanoriai: iš kairės: Marcinkevičius iš Klevų, Adomas Aleksa ir Motiejus Aleksa iš Žvikelių

Žvikelių kaimo savanoris Motiejus Aleksa

Lietuvos nepriklausomybės 100-mečiui  Savo krašto istoriją žinoti reikia. Kiekvienas žemės gabalėlis yra suvilgytas savanorių ir partizanų krauju. Jis galėtų papasakoti tai, ko istorikai nesapnavo. Bet…