Kategorija: Iš praeities

Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Skubėkime mylėti vieni kitus

[...] Mes kartais praeitį Atgal susigrąžinam, Atsiremiam į ją – Tenai, kur ji gera. (Just. Marcinkevičius) Skubėkime mylėti vieni kitus, savo artimus, ypač savas šeimas….

seinai-seni2

Apie Mačionius ir Jančiulius

 Monika Mačionytė-Jančiulienė apie savo brolį Algirdą pasakojusi: – Iš mūs šaimynos Algirdas gerausias lietuvys. Jis vienas iš pirmų Sainų bažnyčinio choro vedlių. Giedoj, kol pajiegė,…

ep

Kur gimėm, kur augom…

Nuaidėjo, atsimušė į pušynus, nuplaukė ežero bangom džiaugsmo šūksniai, ašaros nukrito, nuskambėjo prisiminimų žodžiai… 2018 metų birželio 16-ąją įvyko Dapkevičių giminės susitikimas. Jau prie Punsko…

rugiapjute

Pasakoja Vitas Lastauskas

Kap nelijo, tai nelijo, o kap imc javai – insilijo, alia mažu povaliai kožnas suims, kų pasėjis. Šito lietaus raikėj žolei ir viskam pavasarin, o…

rugiapjute

Javapjūtė

Nenuspėjami šios vasaros orai. Čia be saiko džiovino porą mėnesių, čia lijo be perstojo, įmerkė žemę, sunku buvo javus kirsti, nes klimpo kombaino ratai, o…

kapines

Punsko ir Seinų krašto savanorių likimai

Apie mūsų krašto savanorių ir jų artimųjų likimus Punsko ir Seinų krašte žinome palyginti nedaug. Savam krašte jų laukė ne pažadėta žemė, medaliai ar pensija,…

suvalku-vienybe

Suvalkų „Vienybė“. Istorija ir nūdiena

Apie Suvalkų lietuvių veiklą bei „Vienybės“ klubą pasakoja visuomenės veikėjas Kostas Leončikas. sb, punskas.pl

J. Kaluškevičiaus kapas

Vardan tos Lietuvos. Jonas Kaluškevičius – Punsko krašto knygnešys

Tęsdamas straipsnių apie mūsų krašto knygnešius ciklą, noriu papasakoti apie įdomų knygnešį Joną Kaluškevičių. Jis yra mums gerai pažįstamo Lietuvos bibliotekininko, spaudos darbuotojo, kraštotyrininko, daugelio…

mindaugas

„Mindaugas“ Punske

2018 m. liepos 6 d. Punsko lietuvių kultūros namų scenoje parodytas Stakliškių mėgėjų teatro „Veidrodis“ spektaklis, parengtas pagal J. Marcinkevičiaus poetinę dramą „Mindaugas“. Režisierius ir…

lastauskas-petras

Seinų kunigų seminarijos auklėtiniai: Budzeika, Kedys, Lastauskas

Iš ciklo: Užmiršti knygnešiai Jokioje pasaulio kalboje nėra atitikmens žodžio „knygnešys“. Į kitas kalbas šis terminas neretai verčiamas kaip „kontrabandininkas“. Iš carinės Rusijos pozicijų žiūrint,…

namas

Iš Popelių šeimos istorijos

Ona Tumelienė pasakojusi: „Labai vienyngas vis Dusnyčos kaimas ir draugiškas buvo, vieni su kitais žanijosi, sakyta vis, kad Dusnyča tai giminių kaimas. Mano iš tynajus…

Klevai

Apie kleviškius

Jonas Marcinkevičius apie savo tėvą Jurgį pasakojo: – Tėvukas karuomenėj Zambruve buvo. Su keliais tį lietuviais užtraukdavo tarnaudami dainų. Kap grįžo in ūkį in Klevus, dažnai…

Antanas Milukas

Lietuvos šviesuolis kun. Antanas Milukas

Ne visi žino, ne visi žinoti nori, kad Seinų kunigų seminarija XIX–XX a. sandūroje buvo viena svarbiausių Lietuvos tautinio atgimimo kalvių. Čia mokėsi „Tautiškos giesmės“…

vinikaitis

Apie Vygrių „kamaldulį“

Vasarą daug keliaujama, lankoma. Mūsų krašte vieši nemažai keliautojų iš Lietuvos. Jie vis šiltu žodžiu pamini Vygrius, čia jiems arba jų tėveliams visokias įdomybes pasakojusį…