Kategorija: Iš praeities

paroda-juosnukyte

Kun. Juozo Zdebskio palikimas

Prienų krašto muziejaus vyr. fondų saugotojos Ernestos Juodsnukytės kalba, pasakyta per kankinio Juozo Zdebskio 32-ųjų žūties metinių minėjimą Punsko bažnyčioje. sb, punskas.pl

auksute

Partizanų vaikai

Auksutės Ramanauskaitės-Skokauskienės pranešimas „Partizanų vaikai“, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ istorijos paveldo konferenciją 2017 m. gruodžio 16 d. Punsko savivaldybės salėje. sb, punskas.pl

pamokslas

Kun. V. Sakavičiaus pamokslas apie J. Zdebskį

Kučiūnų šv. Kazimiero parapijos klebono Vytauto Sakavičiaus pamokslas, pasakytas per kankinio Juozo Zdebskio 32-ųjų žūties metinių minėjimą Punske. sb, punskas.pl

zdebskis-1

Kun. Juozo Zdebskio 32-ųjų mirties metinių minėjimas Punske

2018 m. vasario 4 d. Punsko bažnyčioje per šv. Mišias buvo paminėtos kovotojo už religijos laisvę, kankinio Juozo Zdebskio 32-osios žūties metinės. Dalyvavo Kučiūnų šv….

Kurnėnai._Mokykla

Neeilinė mokykla

Mūsų krašto bičiulis Alfonsas Vitkauskas prieš pat praėjusių metų Kalėdas į Seinų „Lietuvių namus“ atvežė savo kaimynę Antaniną Urmanavičienę. Ji išsakė rūpesčius ir pastangas dėl…

Falkas kalbina vietos gyventojus

Jotvos tyrinėtojas

Apie švedų mokslininką, baltistą, slavistą, etnografą, kalbų ryšių tyrėją, nusipelniusį Suvalkijai žmogų, profesorių Knutą Olofą Falką jau rašėme mūsų portale. Tai įdomus ir vertas atminimo…

baznycia

Tai buvo vienas tamsiausių laikmečių

1597 metų spalio 27 dieną karaliaus Žygimanto III dekretu buvo įsteigta Punsko parapija. Steigiamajame akte karaliaus parašyta, kad šios parapijos klebonas turi būti lietuvis arba…

Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Močiutė

„Kiekvienas savimi spinduliuoja. Jei žmogaus spinduliai yra teigiamų jėgų, kilnių jausmų – tai kitus patraukia prie savęs, sužavi, įkvepia. Jei neigiami – atstumia.“ (U. Babickaitė-Graičiūnienė)…

kaluskevicius

Seinų ir Suvalkų apskričių delegatai Lietuvių konferencijoje Vilniuje 1917 m.

Benjamino Kaluškevičiaus pranešimas apie Seinų ir Suvalkų apskričių delegatus Lietuvių konferencijoje Vilniuje 1917 m., skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ istorijos paveldo konferenciją 2017 m. gruodžio 16 d….

J. Zdebskis, kairėje – vysk. V. Sladkevičius. 
Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus archyvo nuotrauka.

Kovotojas už religijos laisvę

Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui Minėdami Lietuvos nepriklausomybės 100-metį privalome prisiminti svarbias mūsų tautai datas, įvykius ir žmones, pasisemti iš jų gyvenimo drąsos, ryžto, meilės žmonėms ir…

sajauskas

Fotografas Kazys Lukšys ir jo veikla Pietų Lietuvoje

Prof. Stanislovo Sajausko pranešimas apie fotografą Kazį Lukšį ir jo veiklą Pietų Lietuvoje, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ istorijos paveldo konferenciją 2017 m. gruodžio 16 d. Punsko…

birgelis

Punsko parapijos įkūrimas pagal karaliaus Žygimanto III dokumentus

Sigito Birgelio pranešimas apie Punsko parapijos įkūrimą pagal karaliaus Žygimanto III dokumentus, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ istorijos paveldo konferenciją 2017 m. gruodžio 16 d. Punsko…

Auksute

„Terra Jatwezenorum“ istorijos paveldo konferencija 2017

2017 m. gruodžio 16 d. Punsko savivaldybės salėje vyko „Terra Jatwezenorum“ istorijos paveldo konferencija ir „Jotvingių krašto“ istorijos paveldo metraščio (9 tomo) sutiktuvės. Renginio pradžioje buvo…

slynakiemyje

Partizanų pagerbimas Šlynakiemyje. 2017

2017 m. gruodžio 16 d. Šlynakiemyje vyko Lietuvos partizanų Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir jo adjutanto Vytauto Prabulio-Žaibo pagerbimas jų žuvimo vietoje. Dalyvavo partizanų generolo Adolfo Ramanausko-Vanago…