Kategorija: Iš praeities

markauskiene

Atminimo ženklai knygnešiui Vincui Jonui Markevičiui

Knygnešio Vinco Markevičiaus anūkės Gražinos Markauskienės iš Kauno pranešimas Atminimo ženklai knygnešiui Vincui Jonui Markevičiui, skaitytas 2018 m. kovo 17 d. Punske per istorijos paveldo…

KAMINSKAS-VINCAS_antkapio-lentaP_55

Užmiršti Punsko krašto knygnešiai: J. Durtonas ir V. Kaminskas

Tęsiame pasakojimą apie užmirštus Punsko ir Seinų krašto knygnešius ir draudžiamosios spaudos platintojus. Jonas Juozas Durtonas – Kreivėnų kaimo knygnešys   Šiandien Kreivėnų kaimo gyventojai gerai žino…

Romas-vitkauskas_2

Romas Vitkauskas (1953–2018). III dalis

(Tęsinys)  1991 m. spalio 8 dieną Punske prasidėjo I verslininkų susitikimai, kuriuos organizavo Romo Vitkausko įsteigtas sklaidos centras „Punia“ ir Antano Venslausko įmonė „Balticom“.  Į…

rc-2d-3

Romas Vitkauskas (1953–2018). II dalis

(Tęsinys. Pirma dalis)  Po 1990 m. permainų prasidėjo naujas Romo Vitkausko gyvenimo periodas. Tvarka, kuri iki šiol galiojo, staiga suiro. Reikėjo persiorientuoti, išmokti gaudyti naujus…

Romas-vitkauskas_2

Romas Vitkauskas (1953–2018). I dalis

Greitai bėga laikas. Jau mėnuo, kaip Romo Vitkausko nėra tarp mūsų. Mirė Jis staiga prieš pat Velykas, 2018 m. kovo 24 d. Vos kelios savaitės…

knygnesiai

Iš ciklo „Užmiršti Punsko krašto knygnešiai“: J. Babkauskas ir J. Bielys

Punsko ir Seinų žemė pagimdė nemažai žmonių, kurie rizikuodami savo gyvybe, laisve, asmeniniu ar šeimos turtu, nešė kaimiečiams šviesą. Tarp jų būta ir kunigų, ir…

troba sena

Iš Onos Raginskaitės-Makauskienės užrašų. In Lietuvų

(Tęsinys. Pirma dalis)  Kap atej įstatymas repatrijuoc lietuvius žmones in Lietuvų, nebuvo kito išėjimo, visi vienas paskui kitų važau. Insakymas buvo, kad iš po vienos nakcies visus…

spektaklis

„Tarp žemės ir dangaus“. „Kregždės“ spektaklis

 Punsko lietuvių kultūros namų jaunių teatro „Kregždė“ spektaklio „Tarp žemės ir dangaus“ pagal Vytauto V. Landsbergio pjesę „Daktaras ir Mangaryta“ premjeros fragmentai. Punskas, 2018 03…

sb

Povilas Matulevičius Punsko ir Seinų krašto knygnešių kontekste

„Aušros“ leidyklos direktoriaus, „Terra Jatwezenorum” vyr. redaktoriaus Sigito Birgelio pranešimas Povilas Matulevičius Punsko ir Seinų krašto knygnešių kontekste, skaitytas 2018 m. kovo 17 d. Punske…

J. Kaluškevičiaus namas

Iš Onos Raginskaitės-Makauskienės užrašų. Jaunystė

Ona Raginskaitė-Makauskienė gimė 1919 m. spalio 10 d. Sankūruose. Jos tėvai Stanislovas Raginskas ir Ona Durtonaitė. Užaugo su sesėm Izabele Sutrinavičiene, Stefa Žukauskiene ir Irena…

kaluskevicius-konf

Knygnešiai – lietuvių tautinio atgimimo dalyviai Punsko, Seinų ir Lazdijų krašte

Kraštotyrininko, daugelio knygų apie knygnešius autoriaus Benjamino Kaluškevičiaus pranešimas „Knygnešiai – lietuvių tautinio atgimimo dalyviai Punsko, Seinų ir Lazdijų krašte“, skaitytas 2018 m. kovo 17…

zeme-grangi

„Kelkite“. Punsko LKN klojimo teatro spektaklis

Punsko lietuvių kultūros namų klojimo teatro spektaklis, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui. 2018 m. sausio 14 d. Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. sb, punskas.pl

viliute

Altorių meistras Adomas Karalius ir jo duktė iš Suvalkų

Jūratės Vyliūtės pranešimas apie bažnytinių altorių meistrą Adomą Karalių ir jo dukterį iš Suvalkų, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ istorijos paveldo konferenciją 2017 m. gruodžio 16 d….

Kalba ,,Terra Jatwezenorum‘‘ vyriausias redaktorius Sigitas Birgelis

Suvalkuose pristatytas leidinys ,,Terra Jatwezenorum’’

2018 03 19 Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus būstinėje vyko leidinio ,,Terra Jatwezenorum“ 9 tomo (1 ir 2 dalių) pristatymas. Atvyko šio metraščio vyriausiasis redaktorius, ,,Aušros“ leidyklos…