Kategorija: Iš praeities

eidukaite

Vedybinės elgsenos ypatumai, 1922-1937

Deimantės Aidukaitės pranešimas, skaitytas 2016 m. gruodžio 10 d. Punske per Istorijos paveldo konferenciją „Terra Jatwezenorum 2016″. sb, punskas.pl

Petras-Maksimavicius

Atkurtai Lietuvos valstybei – 100 metų. Ką mums reiškia ši šventė?

1918 m. vasario 16 d. Aleksandras Stulginskis, Alfonsas Petrulis, Antanas Smetona, Donatas Malinauskas, Jokūbas Šernas, Jonas Smilgevičius, Jonas Vailokaitis, Jonas Basanavičius, Jonas Vileišis, Jurgis Šaulys, Justinas…

Kmiel-(3)

Namų ir dūmas kvepia

Mūs, Juodeliškių Kmieliauskų, tėvai buvo Juozas ir Ona (Misiukonytė iš Klevų). Turėjo 12 ha kolonijų. Šitoj šeimoj gimėm Julė, Albinas, aš – Verusė (gimus 1929…

Radzeviciai

Laikas gyvena nuotraukose (1). Radzevičių šeima

Bėga laikas. Nepastebimai greitai mėnesiai keičia mėnesius, metai metus. Lieka tai, ką pavyksta išsaugoti. Kiek daug apie senus laikus gali mums papasakoti pageltusios nuotraukos. Jose…

Baranauskas3

Partizanų antkapis Suvalkuose

1949 metų gruodžio 15 dieną Šlynakiemyje žuvo du Lietuvos partizanai: Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir jo adjutantas Vytautas Prabulis-Žaibas. Apie Lietuvos partizanų antkapį Suvalkuose, jo statymą, Jurgio…

Aldona ir Ona Krivonaitės su vaikais

Visur gerai, bet namie geriausia

Šaimoj augom šašiese. Mano vardas Aldona. Jaunystėj gyvenau Jonaraistin, o kap išėjau in marcas, tai iki dabar gyvenu Juodeliškėj. Mūs tėvelis Dominykas Krivonis buvo cikras…

Baranauskas2

Kur palaidoti Lietuvos partizanai?

1949 metų gruodžio 15 dieną Šlynakiemyje žuvo du Lietuvos partizanai: Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir jo adjutantas Vytautas Prabulis-Žaibas. Partizanų palaidojimo vieta nėra žinoma. Suvalkuose gyvenantis Kazimieras…

Baranauskas1

Žmonės bijojo apie juos kalbėti

Suvalkų krašte yra žmonių, kurie prisimena 1949 metų gruodžio 15 dienos tragiškus įvykius Šlynakiemyje, Jurgį Krikščiūną-Rimvydą, jo adjutantą Vytautą Prabulį-Žaibą bei kitus čia veikusius Lietuvos…

Birgelis

Seinų „Šaltinio“ spaustuvė Suvalkų krašto leidybos kontekste

Sigito Birgelio pranešimas, skaitytas 2016 m. gruodžio 10 d. Punske per Istorijos paveldo konferenciją „Terra Jatwezenorum 2016″. sb, punskas.pl

Sv-Agota

Šv. Agotos dieną

2017 m. vasario 5-ąją (sekmadienį) per šv. Mišias, atnašaujamas kun. Petro Gucevičiaus, Seinų ir Žagarių bažnyčiose, kaip ir kitose šventovėse, buvo šventinama duona ir ja…

delė Petronytė-Jakubauskienė

„Yra ko prisimyc…“

Kap buvo, tep buvo, bet vis ciek yra ko prisimyc… Seniau vaikam močutių, dziedulių ir prodziedulių vardus davė. Taikėsi, kad vienas Juozas, kitas Ziutas. Krikščino,…

Marcink

Punsko Kovo 11-osios licėjus

Irenos Marcinkevičienės  pranešimas, skaitytas 2016 m. gruodžio 10 d. Punske per Istorijos paveldo konferenciją „Terra Jatwezenorum 2016″. sb, punskas.pl

Žagarių mokyklos mokiniai su Seinų kunigais

Prieš daugelį metų Seinijoje (3 d.)

 (Tęsinys.  I dalis.  II dalis) Kaip jau rašėme, 1936 m. Len­ki­jos val­džia įvai­riais bū­dais stengėsi slo­pi­nti šaly­je gy­ve­nan­čius lie­tu­vius. Lenkų valdininkų įsitikinimu, lie­tu­vių per­se­kio­ji­mo po­li­ti­ka…

"Ryto" mokykla Žagariuose

Prieš daugelį metų Seinijoje (2 d.)

 (Tęsinys.  I dalis) Kaip rašėme, 1936 m. birželio 17 d. Suvalkų apskrities viršininkas priėmė sprendimą uždaryti Lietuvių kultūros draugijos (LKD) Puns­ko ir Sei­nų sky­rius. Draugijos…