Kategorija: Iš praeities

sargybinis

Kovų dėl Lietuvos nepriklausomybės atgarsiai dokumentuose ir žmonių atsiminimuose (3 dalis)

 Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui (Tęsinys) Pirma dalis Antra dalis 1919 m. sausio pirmomis dienomis Seinų milicijai ir savanoriams vadovauti lietuvių komitetas pakvietė tris buvusius rusų kariuomenės…

27-knygu-draugija

Kovų dėl Lietuvos nepriklausomybės atgarsiai dokumentuose ir žmonių atsiminimuose (2 dalis)

 Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui (2 dalis) Pirma dalis čia Tęsiame pasakojimą apie Lenkijos ir Lietuvos pasienio gyventojų pastangas įtvirtinti ir apginti Lietuvos nepriklausomybę. Seinijos pietiniuose pakraščiuose…

punsko

Kovų dėl Lietuvos nepriklausomybės atgarsiai dokumentuose ir žmonių atsiminimuose (1 dalis)

Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui 1918 m. Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, reikėjo dėti dar nemažai pastangų nepriklausomybei apginti, įtvirtinti, susitvarkyti santykius su kaimynais ir kt. Lietuvai ypač sunkiai…

Klevai

Straipsnis „Apie Vinikaičius“. Mano pastebėjimai ir papildymai

2017-05-12 (penktadienį) interneto portale punskas.pl pasirodė Eugenijos Pakutkienės straipsnis „Apie Vinikaičius“, kurį autorė parašė remdamasi mokytojos Kastulės Jankauskienės iš Punsko, jos tėvo a. a. Juozo…

namas

Graži atmintis

Mes beveik kap broliai su Viktoru Vinikaicų, ba jo ir mano tas pats buvo patėvis Kupstas Juozas. O buvo tep. Kap jis liko su savo…

vc2

Mokytojui ir visuomenininkui Valentui Čėplai atminti

Gegužės 5 dieną į Anapilį iškeliavo Punsko krašto mokytojas ir visuomenininkas, buvęs Punsko lietuvių kultūros namų vedėjas Valentas Čėpla.  Valentas Čėpla gimė 1941 m. rugsėjo…

namas

Lastauskai

Prodziedulis Tamošus Lastauskas paėjo iš Lietuvos, jis turėjo du sūnus: Jurgį ir Marcynų (lankiškai jis buvo užrašytas Marceli, bet visų vadzytas Marcynu). Iš pasakojimų žinau…

vc1

Į Anapilį iškeliavo mokytojas ir visuomenininkas Valentas Čėpla

Gegužės 5 dieną į Anapilį iškeliavo Punsko krašto mokytojas ir visuomenininkas, buvęs Punsko lietuvių kultūros namų vedėjas Valentas Čėpla.  Valentas Čėpla gimė 1941 m. rugsėjo…

namas

Apie Vinikaičius

Neseniai LLD būstinėje Seinuose su mokytoja Kastule Jankauskiene lankėsi jos tėvelio a. a. Juozo Vinikaičio pusseserė iš Marijampolės Ona Sabaliauskienė (Nevulytė). Ji 1941 m. su…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nuotraukos byloja apie mus

Punską apėmė senų nuotraukų „manija“. Prasidėjo nuo to, kad Punsko licėjaus mokytoja Alicija Krakauskienė su savo mokiniais nusprendė surengti senų šio krašto fotografijų parodą, kuri,…

lastaus-groja

Ugniagesių globėjo šventė

 Gegužės 4-oji – ugniagesių globėjo šv. Florijono diena. Žagarių ir Aradnykų ugniagesių grupė jį pagerbė gegužės 7 d. kun. Petro Gucevičiaus atnašautose šv. Mišiose Žagarių…

merkinej2

„Baladė apie Rimvydą ir Žaibą“ Merkinėje

Gegužės 2 d. Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje vyko netradicinio ugdymo diena – „Kariuomenės diena“. Visą dieną vyko įvairūs kariniai užsiėmimai. Mokiniai mokėsi rikiuotės…

kondrotas

B. Kondratas Suvalkų krašte pristatė savo naujausią knygą

Balandžio 25 ir 26 dienomis pas Lenkijos lietuvius viešėjo filologas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas ekspertas, kraštotyrininkas, daugelio knygų autorius Benjaminas Kondratas. Seinuose, Suvalkuose ir Punske…

iskeldinimas

Priverstinis Seinijos lietuvių iškeldinimas

Punsko LKN jaunių teatro „Kregždė“ poetinė drama „Obuolių  kritimas“, parengta pagal poeto Albino Žukausko kūrybą (fragmentai). Rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė. Spektaklis buvo rodomas 2017 m. balandžio…