Kategorija: Iš praeities

Ties Žagarių kaimu. S. Birgelio  nuotr.

Iš Seinų krašto praeities (3 dalis)

Žiemą, kai visi kiti darbai būdavo jau atlikti, prasidėdavo linų mynimas – „mynė“. Marijona Klimasarienė pasakojusi: – Linus nusiveždavo pas ūkinykus, kur buvo pircys ir…

Kelias per mišką. S. Birgelio nuotr.

Iš Seinų krašto praeities (2 dalis)

Ona Dapkevičiūtė-Tumelienė pasakoja: – Pas mus siuvė tai iš Lietuvos kraučkutė. Būdavo, dziedulis kap parsiveš kokiai nedėliai ar ir ilgiau, tai tep priprantam, kap savo…

Galadusio ežeras. S. Birgelio nuotr.

Iš Seinų krašto praeities (1 dalis)

Ona Dapkevičiūtė-Tumelienė mena: – Seniau nuog gruodzo 13 dzienos, nuog šv. Lucijos, skaičavo dzvylika dzienų, katros raiškė pakalieju kožnų mėnasį: gruodzo 13 dziena tai sausis,…

namas

Anelė Sendaitė-Jurkevičienė pasakoja

Gyvenau Navinykuose, prie Žvikelių kaimo. Buvom trys sasarys, cik karo metais vyrausia sasutė Genutė numirė 7 metų. Traca iš mūs gyveno Suvalkuose – Akranglienė. Tėvai…

vaznelis

Katalikų, žydų ir evangelikų kapinės Punsko parapijoje iki XIX a. pabaigos

Juozo Vaznelio pranešimas apie katalikų, žydų ir evangelikų kapines Punsko parapijoje iki XIX a. pabaigos, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ istorijos paveldo konferenciją 2017 m. gruodžio 16…

P. Kupsto kapas

Užmiršti Punsko krašto knygnešiai: Kraužlytės ir Povilas Kupstas

Pradedame pasakojimą apie užmirštus ir mažai žinomus Punsko ir Seinų krašto knygnešius ir draudžiamosios spaudos platintojus.  Sesės Kraužlytės – Vaitakiemio knygnešės  Kraužliai tai viena seniausių…

zvake

Vaitakiemio savanoris Petras Jurkiūnas

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui Interneto svetainėje http://www.bukdetektyvas.lt/kategorijos/savanoriu-kapai/ yra paviešintas virtualus žemėlapis su pažymėtom kapinėm, kuriose palaidoti Lietuvos savanoriai. Jis buvo sudarytas remiantis Eugenijaus Ivaškevičiaus knyga…

Dainavos apygardos partizanai. © LGGRTC Genocido aukų muziejaus fondų nuotr.

LLKS deklaracijos pasirašymo metinės

2018 m. vasario 16 d. sukako 69 metai, kai Minaičių kaimo bunkeryje buvo pasirašyta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracija. Joje skelbiama, kad Lietuvos laisvės kovos…

murauskas

Užmirštas Lietuvos savanoris

 Kas tie Lietuvos savanoriai? Kodėl, kokių jėgų vedami jie paliko gimtuosius namus ir išėjo aukotis vardan tos, Kudirkos ir kitų apdainuotos, Lietuvos? Daugelis negalvojo, kas…

Lietuvos savanoriai: iš kairės: Marcinkevičius iš Klevų, Adomas Aleksa ir Motiejus Aleksa iš Žvikelių

Žvikelių kaimo savanoris Motiejus Aleksa

Lietuvos nepriklausomybės 100-mečiui  Savo krašto istoriją žinoti reikia. Kiekvienas žemės gabalėlis yra suvilgytas savanorių ir partizanų krauju. Jis galėtų papasakoti tai, ko istorikai nesapnavo. Bet…

sakavicius

Kun. Juozas Zdebskis kun. Vytauto Sakavičiaus prisiminimuose

Kučiūnų šv. Kazimiero parapijos klebonas Vytautas Sakavičius prisimena kovotoją už religijos laisvę, kankinį kun. Juozą Zdebskį. sb, punskas.pl

????????????????????????????

Paminklas kunigui Jurgiui Dailidei (1838–1864) Suvalkų kapinėse

100 ATKURTAI LIETUVAI  2018 metai labai svarbūs kiekvienam lietuviui. „1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybos paskelbtas nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktas žymi išskirtinį Lietuvos…

paroda-juosnukyte

Kun. Juozo Zdebskio palikimas

Prienų krašto muziejaus vyr. fondų saugotojos Ernestos Juodsnukytės kalba, pasakyta per kankinio Juozo Zdebskio 32-ųjų žūties metinių minėjimą Punsko bažnyčioje. sb, punskas.pl

auksute

Partizanų vaikai

Auksutės Ramanauskaitės-Skokauskienės pranešimas „Partizanų vaikai“, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ istorijos paveldo konferenciją 2017 m. gruodžio 16 d. Punsko savivaldybės salėje. sb, punskas.pl