Kategorija: Iš praeities

Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Ona Pečiulytė pasakoja

…metai iš metų, ir viskas ratu. Ar norim – nenorim, jie neša mus vėl į naują rytojų! Man jau 77 metai. Kiek Dzievas duos, kiek…

Foto: http://anmysite.com/top/candle-flame-cup-evening.html

Vėlinių minėjimas Seinuose (3/3)

Aldutė Drūtytė-Vasilčik (Wasilczyk) Š. m. rugsėjo 16-ąją, ankstyvą sekmadienio rytą, iškeliavo į amžinybę Seinuose gyvenusi, dirbusi ir dalyvavusi saviveikloje Aldutė Drūtytė-Vasilčik (Wasilczyk). Ji gimė 1961…

zvake

Vėlinių minėjimas Seinuose (2/3)

Lapkričio 4 dieną Seinų „Lietuvių namuose“ vyko Vėlinių minėjimas „Ilgesio vėjai“, kurio metu buvo pagerbti šio krašto mirusieji.   Aldona Stankevičienė 2018 m. saulėtą, giedrą (kaip…

zvakes

Vėlinių minėjimas Seinuose (1/3)

 Lapkričio 4 dieną Seinų bažnyčioje lietuviškas šv. Mišias atnašavo Lazdijų parapijos klebonas Nerijus Žvirblys, giedojo tradicinių giesmių choras iš Klaipėdos „Regina Pacis“ (vad. Vidmantas Budreckis)….

zemaitis

Palaimintasis T. Matulionis vysk. J. Žemaičio atsiminimuose (2 dalis)

Ieškodami prisiminimų apie palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimą, 2018 m. spalio pabaigoje aplankėme arkivyskupo giminaitį Teofilių Pilką. Jį kalbina Punsko parapijos vikaras, T. Matulionio kanonizacijos proceso…

zemaitis

Palaimintasis T. Matulionis vysk. J. Žemaičio atsiminimuose (1 dalis)

Ieškodami prisiminimų apie palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimą, 2018 m. spalio pabaigoje aplankėme arkivyskupo giminaitį Teofilių Pilką. Jį kalbina Punsko parapijos vikaras, T. Matulionio kanonizacijos proceso…

velinems

Delnickų kapinynėlis

 Mūs Navasodės kaimi buvo an kalnelio kapinynukas. Vadzinom Delnickų kapinynėlis. An Delnickų kolonijos miškelis, pušynėlis. Vaikai būdami tynajus lakstėm, tai da pamenu medzinius kryžalius an…

seinai

Seniau Seinuose

Šucino šamet saulė per cielų vasarų, o spalio 22 dzien kap nukirsta – staigiai atšalo, ba jau rudenio dzienos prasdėj. Kap an rudenio lietaus net…

kuora

Jotvingių ir prūsų karinė technika

Apie jotvingių ir prūsų karinę techniką pasakoja senovės baltų kovų brolijos „Vilkatlakai“ viršaitis Arūnas Bugvilionis. Filmuota 2018 m. rugsėjo 22 d. Jotvingių ir prūsų gyvenvietėje Ožkiniuose….

kariai

Jotvingių ir prūsų kariai. Vitingas

Apie jotvingių ir prūsų karius pasakoja senovės baltų kovų brolijos „Vilkatlakai“ viršaitis Arūnas Bugvilionis. Filmuota 2018 m. rugsėjo 22 d. Jotvingių ir prūsų gyvenvietėje Ožkiniuose. sb,…

kariai

Jotvingių ir prūsų kariai. Rikis

Apie jotvingių ir prūsų karius pasakoja senovės baltų kovų brolijos „Vilkatlakai“ viršaitis Arūnas Bugvilionis. Filmuota 2018 m. rugsėjo 22 d. Jotvingių ir prūsų gyvenvietėje Ožkiniuose. sb,…

mielkus

Kazimieras Mielkus – Vaitakiemio kaimo šviesuolis

LLEKD ansamblių spektaklis apie Vaitakiemio kaimo šviesuolį Kazimierą Mielkų. sb, punskas.pl

kariai

Jotvingių ir prūsų kariai. Kirvininkas

Apie jotvingių ir prūsų karius pasakoja senovės baltų kovų brolijos „Vilkatlakai“ viršaitis Arūnas Bugvilionis. Filmuota 2018 m. rugsėjo 22 d. Jotvingių ir prūsų gyvenvietėje Ožkiniuose. sb,…

kariai

Jotvingių ir prūsų kariai. Ietininkas

 Apie jotvingių ir prūsų karius pasakoja senovės baltų kovų brolijos „Vilkatlakai“ viršaitis Arūnas Bugvilionis. Filmuota 2018 m. rugsėjo 22 d. Jotvingių ir prūsų gyvenvietėje Ožkiniuose. sb,…