Kategorija: Iš praeities

Dainavos apygardos partizanai. © LGGRTC Genocido aukų muziejaus fondų nuotr.

LLKS deklaracijos pasirašymo metinės

2018 m. vasario 16 d. sukako 69 metai, kai Minaičių kaimo bunkeryje buvo pasirašyta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracija. Joje skelbiama, kad Lietuvos laisvės kovos…

murauskas

Užmirštas Lietuvos savanoris

 Kas tie Lietuvos savanoriai? Kodėl, kokių jėgų vedami jie paliko gimtuosius namus ir išėjo aukotis vardan tos, Kudirkos ir kitų apdainuotos, Lietuvos? Daugelis negalvojo, kas…

Lietuvos savanoriai: iš kairės: Marcinkevičius iš Klevų, Adomas Aleksa ir Motiejus Aleksa iš Žvikelių

Žvikelių kaimo savanoris Motiejus Aleksa

Lietuvos nepriklausomybės 100-mečiui  Savo krašto istoriją žinoti reikia. Kiekvienas žemės gabalėlis yra suvilgytas savanorių ir partizanų krauju. Jis galėtų papasakoti tai, ko istorikai nesapnavo. Bet…

sakavicius

Kun. Juozas Zdebskis kun. Vytauto Sakavičiaus prisiminimuose

Kučiūnų šv. Kazimiero parapijos klebonas Vytautas Sakavičius prisimena kovotoją už religijos laisvę, kankinį kun. Juozą Zdebskį. sb, punskas.pl

????????????????????????????

Paminklas kunigui Jurgiui Dailidei (1838–1864) Suvalkų kapinėse

100 ATKURTAI LIETUVAI  2018 metai labai svarbūs kiekvienam lietuviui. „1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybos paskelbtas nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktas žymi išskirtinį Lietuvos…

paroda-juosnukyte

Kun. Juozo Zdebskio palikimas

Prienų krašto muziejaus vyr. fondų saugotojos Ernestos Juodsnukytės kalba, pasakyta per kankinio Juozo Zdebskio 32-ųjų žūties metinių minėjimą Punsko bažnyčioje. sb, punskas.pl

auksute

Partizanų vaikai

Auksutės Ramanauskaitės-Skokauskienės pranešimas „Partizanų vaikai“, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ istorijos paveldo konferenciją 2017 m. gruodžio 16 d. Punsko savivaldybės salėje. sb, punskas.pl

pamokslas

Kun. V. Sakavičiaus pamokslas apie J. Zdebskį

Kučiūnų šv. Kazimiero parapijos klebono Vytauto Sakavičiaus pamokslas, pasakytas per kankinio Juozo Zdebskio 32-ųjų žūties metinių minėjimą Punske. sb, punskas.pl

zdebskis-1

Kun. Juozo Zdebskio 32-ųjų mirties metinių minėjimas Punske

2018 m. vasario 4 d. Punsko bažnyčioje per šv. Mišias buvo paminėtos kovotojo už religijos laisvę, kankinio Juozo Zdebskio 32-osios žūties metinės. Dalyvavo Kučiūnų šv….

Kurnėnai._Mokykla

Neeilinė mokykla

Mūsų krašto bičiulis Alfonsas Vitkauskas prieš pat praėjusių metų Kalėdas į Seinų „Lietuvių namus“ atvežė savo kaimynę Antaniną Urmanavičienę. Ji išsakė rūpesčius ir pastangas dėl…

Falkas kalbina vietos gyventojus

Jotvos tyrinėtojas

Apie švedų mokslininką, baltistą, slavistą, etnografą, kalbų ryšių tyrėją, nusipelniusį Suvalkijai žmogų, profesorių Knutą Olofą Falką jau rašėme mūsų portale. Tai įdomus ir vertas atminimo…

baznycia

Tai buvo vienas tamsiausių laikmečių

1597 metų spalio 27 dieną karaliaus Žygimanto III dekretu buvo įsteigta Punsko parapija. Steigiamajame akte karaliaus parašyta, kad šios parapijos klebonas turi būti lietuvis arba…

Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Močiutė

„Kiekvienas savimi spinduliuoja. Jei žmogaus spinduliai yra teigiamų jėgų, kilnių jausmų – tai kitus patraukia prie savęs, sužavi, įkvepia. Jei neigiami – atstumia.“ (U. Babickaitė-Graičiūnienė)…

kaluskevicius

Seinų ir Suvalkų apskričių delegatai Lietuvių konferencijoje Vilniuje 1917 m.

Benjamino Kaluškevičiaus pranešimas apie Seinų ir Suvalkų apskričių delegatus Lietuvių konferencijoje Vilniuje 1917 m., skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ istorijos paveldo konferenciją 2017 m. gruodžio 16 d….