Kategorija: Filmai

Tv laidos

Kod?l n?ra TV laid??

Punsko ir Sein? krašto lietuviai nemato lietuvišk? televizijos laid?. Jos buvo transliuojamos Balstog?s TV antrojoje programoje.

vasario 16-oji

Vasario 16-oji Punske (1)

Vasario 13 dieną Punske pamin?ta Lietuvos valstyb?s atk?rimo diena. Lietuvi? kult?ros nam? scenoje pasirod? m?s? krašto meno kolektyvai.

Mokyklu uzdarinejimas

Mokykl? uždarin?jimo metas

Kaip teigia Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas, iki 2012 met? šiame valsčiuje gali b?ti uždaryta per 70 proc. mokykl?.

Chirurgas

Apie operacijas ir ne tik

? Chirurgui negali suvirp?ti širdis ir sudreb?ti ranka, ? tikina Sein? ligonin?s chirurgijos sk. ordinatoriaus pav. gydytojas Juozas Krakauskas.

seneliu

Seneli? diena Punske

Sausio 21 dieną Punsko savivaldyb?s vaik? darželyje vyko tradicin? Seneli? diena. Apie tai punskas.lt vaizdo reportažas.

simtadienis

Šimtadienis

Sausio 22 dieną Punsko lietuvi? Kovo 11-osios lic?juje vyko tradicinis mokini? šimtadienis. Kviečiame pasiži?r?ti punskas.lt vaizdo reportažo.

eglute

Eglut? Seinuose

Sausio 21 dieną vyko ?Žiburio? mokyklos naujametin? eglut?. Koncertavo darželinukai, pagrindin?s mokyklos bei gimnazijos mokiniai.

zib

Sein? „Žiburio“ mokykla (2)

Kviečiame pasiži?r?ti dokumentinio filmo apie Sein? „Žiburio“ mokyklą II dal?. Filmas sukurtas 5-ojo mokyklos jubiliejaus proga.

seinu

Sein? „Žiburio“ mokykla (1)

Kviečiame pasiži?r?ti dokumentinio filmo apie Sein? „Žiburio“ mokyklą I dal?. Filmas sukurtas 5-ojo mokyklos jubiliejaus proga.

sausio

Sausio 13-oji Punske

Šiais metais Laisv?s gyn?j? pagerbti rinkom?s ? Punsko bažnyčią, kur šventąsias Mišias atnašavo kunigas Egidijus Kazlauskas.

sausio 13

Sausio 13-oji

Kviečiame pasiži?r?ti Sigito Birgelio dokumentinio filmo apie Sausio 13-osios ?vykius Vilniuje, apie kuriuos pasakoja j? liudininkai.