Kategorija: Filmai

ged

Prisiminkime dar kartą

  Didžiausią Lenkijos tragediją per visą pokario istoriją ? Lenkijos prezidento bei šalies delegacijos ž?t? ? punskiečiai 2010 m. balandžio 10 dieną pamin?jo gedulingu siren?…

235px-Lech_Kaczynski_Valdas_Adamkus_2007_XII_(3)

IN MEMORIAM

Dar kartą prisiminkime kelias 2006-2007 m. su LR prezidentu Lech Kaczyński susijusias neužmirštamas akimirkas. Sigito Birgelio nuotraukos.

smolenskas

Smolenske tragiškai žuvusi?j? atminimui

  Smolenske aviakatastrofoje tragiškai žuvusi? iškili? Lenkijos pilieči? atminimui. Vilniuje balandžio 10 d. vyks Lenkijos prezidento Lecho Kaczynskio, jo žmonos ir prezidentą lyd?jusios delegacijos nari?…

jv

Juozą Vainą palydint

2011 met? balandžio 3 dienos, sekmadienio, popietę ? amžinojo poilsio vietą ? Punsko kapines ? išlyd?jome žym? m?s? krašto pedagogą, kraštotyrininką, Lenkijos lietuvi? visuomen?s veik?ją,…

signataru1

„Terra Jatwezenorum“ Signatarų namuose

  Kovo 31 d. 17 val. Signatarų namuose Vilniuje vyko istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ 2 tomo sutiktuvės. Renginyje dalyvavo leidinio autoriai, sudarytojai, redaktoriai, Lietuvos…

vaicek

Lenkijos gyventoj? surašymas

  Balandžio 1 dieną prasid?s pirmasis Lenkijai ?stojus ? Europos Sąjungą visuotinis Lenkijos gyventoj? surašymas. Jis vyks iki birželio 30-osios dienos. Apie gyventoj? surašymą pasakoja…

zakaravicius

„Klump?s“ vadovui 50!

Kovo 24 dieną jos vadovas Jonas Zakaravičius švent? savo 50-ąj? gimtadien?. Jo pasveikinti at?jo klumpiečiai…

Capture

Vasario 16-oji gimnazijoje

Vasario 16 dieną Punsko Dariaus ir Gir?no mokykloje vyko iškilm?s Lietuvos valstyb?s atk?rimo dienai pamin?ti. Programą pareng? gimnazijos mokiniai.

Intro

„Intro“ koncertas

2011 met? vasario 12 dieną Sein? „Lietuvi? namuose“ vyko grup?s „Intro“ autorinis koncertas. Apie tai vaizdo reportažas.

Seneliu diena

Seneli? diena Seinuose

Vasario 11 dieną Sein? „Žiburio“ mokyklos pradini? klasi? mokiniai bei darželio aukl?tiniai „Lietuvi? namuose“ sveikino savo senelius.

Kovo 11-oji Punske

  Lietuvos Nepriklausomyb?s atk?rimo dienos iškilm?s Punske prasid?jo šventomis Mišiomis, kurias atnašavo kun. Egidijus Kazlauskas. Pamaldose dalyvavo Lietuvos Respublikos konsulas Seinuose Liudvikas Milašius su žmona,…

Vasario 16-oji

Vasario 16-oji Punske (2)

Vasario 13 dieną Punske pamin?ta Lietuvos valstyb?s atk?rimo diena. Lietuvi? kult?ros nam? scenoje pasirod? m?s? krašto meno kolektyvai.

Tv laidos

Kod?l n?ra TV laid??

Punsko ir Sein? krašto lietuviai nemato lietuvišk? televizijos laid?. Jos buvo transliuojamos Balstog?s TV antrojoje programoje.

vasario 16-oji

Vasario 16-oji Punske (1)

Vasario 13 dieną Punske pamin?ta Lietuvos valstyb?s atk?rimo diena. Lietuvi? kult?ros nam? scenoje pasirod? m?s? krašto meno kolektyvai.