Kategorija: Etnokultūra

Bronius Nainys

Gerbkime lietuvių kalbą

Bronius Nainys Tai buvo labai seniai, kai išeiviams į tėvynę durys buvo kietai uždarytos ir tik nedaugeliui pavykdavo jas šiek tiek prasiverti. Ilgai truko, kol…

Ridas Jasiulionis

Kova vyksta ir dėl istorijos

Kasmet birželį vykstantys iškilmingi minėjimai skatina vis iš naujo suprasti Lietuvai XX a. tekusį likimą. Ridas Jasiulionis Okupacijos ir tremties metinės verčia ieškoti atsakymo į…

smmetona

Gerais norais grindžiame kelią į pragarą

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekaną, docentą, lietuvių kalbos vadovėlių autorių Antaną Smetoną kalbina žurnalistė Inga Liutkevičienė. – Esate lyg koks kalbos rentgenas – vos mums…

buchowski

Lietuvių mitologijos gimimas lenkų kultūroje

Nuo XIX a. pradžios intelektiniame lenkų gyvenime Lietuvos reikšmė vis didėjo. Ypač išaugo Vilniaus kaip vieno svarbiausių mokslo ir meno centrų reikšmė. Tuometinė inteligentija ėmė…

buchowski

Lenkai apie lietuvius

Seniausias, siekiantis XIII a., lietuvių vaizdinys lenkų sąmonėje buvo aiškiai negatyvus. Toks jis susiformavo todėl, kad lietuviai nuolat puldinėjo lenkų žemes. Grėsmingi antpuoliai buvo prisimenami…

Liet-lenk

Kaimynystės mainai

Kai Lenkijoje pasipylė kaltinimai, esą, Lietuva vykdo tenykščių lenkų persekiojimo ir nutautinimo akciją, o iš vieno lenkų politiko lūpų nuskriejo sparnuota frazė – esą, Lenkija…

Lenkija-lietuva

Lietuva ir Lenkija: pasiklydę vertime

Lietuvos ir Lenkijos dvišaliai santykiai šiuo metu toli gražu nėra idealūs, nors ekonominis bendradarbiavimas, priešingai – net labai geras. Suprantama, kad šis keistas santykis yra…

lapinskas

Nuo ko „Rzeczpospolita“ gina Lietuvos lenkus?

Dar prieš metus naiviai maniau, kad Lietuvos lenkų agresyvius veiksmus skatina tik keli vietos vadukai, o pačios Lenkijos žmonės kur kas blaiviau žvelgia į Lietuvos…

kersauskas

Ginčai tarp Lietuvos ir Lenkijos

Nesiliaujantys ginčai tarp Lietuvos ir Lenkijos politikų dėl tautinių mažumų, šiuo atveju – lenkų, padėties Lietuvoje ne tik neišsprendžiami, bet ir grimzta gilyn. Esama padėtis,…

Landsbergis

Melagių šurmuliai

Buvau pradėjęs rašyti šias mintis gruodį, bet padėjau į šalį – et, vis dėlto šventosios Kalėdos, Naujieji metai, gal kiek aprims… Deja, tenka vėl grįžti…

vareikis

Koks čia kieno reikalas?

Praėjusį šeštadienį Gedimino prospektas ir Seimo prieigos stebėjosi dviem mitingais. Nors abiejų dalyviai siūlė kažką pertvarkyti Lietuvoje, galėjo susidaryti įspūdis, kad vienos pertvarkos autoriai atstovavo…

audrius-makauskas

Apie krikščionybės ir patriotiškumo santykį

Kalbant apie krikščionybės ir patriotiškumo santykį, dažnai galima išgirsti labai prieštaringų nuomonių. Viena vertus, į Bažnyčią kartais žiūrima kaip į tautininkų ar nacionalistų sąjungininkę, uolesnius…

lietuva lenkija

Netapti Smolensko tragedijos įkaitais

Lenkų poetės, Nobelio premijos laureatės Wisławos Szymborskos netektis 2012 m. sausio pabaigoje sukrėtė ne tik Lenkijos, bet ir Lietuvos intelektualų sluoksnius. Poetės subtili kūryba priimama…

balkus

Ne apie rudus, žydrus ir raudonus

(…) Autoritarizmo ilgesio, besislepiančio po aksomine „tradicinių vertybių“ ar tvarkos bei teisingumo kauke ir atvirai prasiveržiančio šūkiu „Lietuva – lietuviams“, jau nebepaslėpsi. Chroniškas neužtikrintumas dėl…