Kategorija: Etnokultūra

lietuva lenkija

Netapti Smolensko tragedijos įkaitais

Lenkų poetės, Nobelio premijos laureatės Wisławos Szymborskos netektis 2012 m. sausio pabaigoje sukrėtė ne tik Lenkijos, bet ir Lietuvos intelektualų sluoksnius. Poetės subtili kūryba priimama…

balkus

Ne apie rudus, žydrus ir raudonus

(…) Autoritarizmo ilgesio, besislepiančio po aksomine „tradicinių vertybių“ ar tvarkos bei teisingumo kauke ir atvirai prasiveržiančio šūkiu „Lietuva – lietuviams“, jau nebepaslėpsi. Chroniškas neužtikrintumas dėl…

lapinskas

Rusijos ataskaita perspjovė net lenkišką

Rusijos užsienio reikalų ministerija 2012 metų išvakarėse parengė pranešimą „Apie žmogaus teisių padėtį kai kuriose pasaulio valstybėse“. Tenka konstatuoti jo stebėtiną panašumą į 2009-ųjų pabaigoje…

zelvaras_gediminas

Lietuvybės problema

Prieš rašydamas tokį sudėtingą tekstą apie lietuvybės problemą, straipsnio autorius jaučia bei supranta pareigą supažindinti būsimąjį skaitytoją su savo asmeniniu žiūros kampu, kuris veikia rašomo…

Balkus

Ar suteiksime partijoms valdžios garantijas?

Greičiausiai esu naivus kvailys, kuris vis dar nori tikėti, kad politinės partijos nėra nei verslo struktūros, nei įdarbinimo biurai ir kad į jas žmonės stoja…

lapinskas

Jokių tarpvalstybinių kivirčų nėra?

Atsiliepti į gerbiamo Seimo nario Egidijaus Vareikio straipsnį, ar kaip jis įvardijo – paskaitą, po pusantro mėnesio nuo jos pasirodymo, gal ir nėra gero tono…

karaliaucius

Lietuviškais Prūsijos takais (5)

(Tęsinys) Paskutinę dieną šiame krašte praleidau pačiam Karaliaučiaus mieste tarp vietinių lietuvių. Prie mūsų kompanijos prisidėjo Algimantas Savickis, tarpkarinio Lietuvos diplomato Jurgio Savickio brolio sūnus….

karaliaucius

Lietuviškais Prūsijos takais (4)

(Tęsinys) Netoli Tolminkiemio prasideda Romintos miškai, kuriuose medžiodavo Prūsijos kunigaikščiai ir kur paskutinis Vokietijos imperatorius kaizeris Wilhelm II pasistatydino medžioklės pilaitę, kurią vėliau įsigijo nacis…

karaliaucius

Lietuviškais Prūsijos takais (3)

(Tęsinys) Iš ryto susitikome su Algirdu Karmilavičiumi, kuris tapo mūsų vedlys. Kaip vėliau paaiškėjo, Algirdas, jaunas, energingas, linksmas, yra Karaliaučiaus krašto lietuvių siela ir variklis….

karaliaucius

Lietuviškais Prūsijos takais (2)

(Tęsinys) Pagrindiniai keliai iš Lietuvos į Prūsiją veda arba per Pagėgius į Tilžę (dabar Sovietsk), arba per Kybartus į Eitkūnus (dabar Černyševskoje). Bet pereiti tuos…

karaliaucius

Lietuviškais Prūsijos takais (1)

Prie švento kryžiaus, kuris jus mokė mylėti ir gailėtis, sakykit: kuo nusikalto ši tauta, kuri netroško aukso ir užkariavimų, bet ąžuolynų tyliame pavėsyje garbino tik…

te

Teisėjus būtina rinkti

Negražu juoktis iš rimtų dalykų, tačiau kartais kitaip elgtis nepavyksta. Teisėsaugos sistemoje įsigalėjęs marazmas kitos reakcijos nei sarkastiškas juokas nesukelia. Na kaip kitaip vertinti „gležnos…

Živilė Makauskienė

Lenkų autonomija: nėra klausimo, ar bus, yra klausimas – kada

Garsi Lenkijos mokslininkė prof. Jadvyga Staniškis (Jadwiga Staniszkis) stojo ginti iš visų Varšuvos tribūnų puolamos Lietuvos. Komentuodama premjero D. Tusko (D. Tusk) staigią kelionę į…

Girnius

Kaip reikia priešintis Lenkijos spaudimui

Istorikas, filosofijos daktaras ir politikos apžvalgininkas Kęstutis Girnius apžvelgia Lenkijos ir Lietuvos santykių problemas. „Lenkijos ir Lietuvos nesutarimai tęsiasi jau dvejus metus, ir, ko gero,…