Kategorija: Etnokultūra

kriunaite

Senovinės aprangos raštai ir jų simbolika

Apie senovinės aprangos raštus ir jų simboliką pasakoja Kristina Kriūnaitė iš Kauno. Pranešimas skaitytas per 2017 m. lapkričio 17–18 dienomis Seinų „Žiburio“ mokykloje vykusį etninės kultūros…

namas

Iš Popelių šeimos istorijos

Ona Tumelienė pasakojusi: „Labai vienyngas vis Dusnyčos kaimas ir draugiškas buvo, vieni su kitais žanijosi, sakyta vis, kad Dusnyča tai giminių kaimas. Mano iš tynajus…

kiaulė-voras

Arkly tu!

Vienų rozų važuodama dzviracu per vienų iš mūs krašto kaimų išgirdau du čudnai šnekancus vyrus. Pasirodo, tai buvo kaimynai, katriej ne ciek kalbėjo, kiek rėkė….

Gediminas po liepa

Jurgita Stankauskaitė. Alė troškina!

Kap cik karščau, tep gerc norisi. O po sunkaus darbo, atrodo, paslankis po kranu visų kranų prarysi, geri ir geri, vanduoj nespėja bėgc. Da gerai,…

galadusis

Iš Onos Dapkevičiūtės-Tumelienės prisiminimų

Palijo gerai perdzien gegužo vidurin. Lietaus labai raikėj. Pasakoj kitos moteros: kap kapliuoja, tai sėklas iškasa pacas, ne daigus, ba kap sausa, tai niekas nedzygo,…

baisiai-karšta-small

Patupėc muli

Čudni pas mus ciej orai. Rozų karšta, kad nėr kuom dūsuoc, o kitų šalta, kad net švedarį raikia traukc iš šėpės. Arba mano pomiecis trumpa,…

ragaisiene

Apie Lenkijos lietuvių šnektas

Dr. Vilijos Ragaišienės pranešimas, skaitytas per monografijos „Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos“ sutiktuves Punske 2018 m. balandžio 25 d. sb, punskas.pl

Mikuleniene

Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos

Prof. dr. Danguolės Mikulėnienės pranešimas, skaitytas per monografijos „Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos“ sutiktuves Punske 2018 m. balandžio 25 d. sb,…

sausra

Apie sausrą ir gyvenimą seniau

Pasakoja Kostas Buračiauskas Labai raikia lietaus. Neturėsim vandenio, kap tep dzovis, o ne lis. Pirenėjų kalnai nepralaidza debesų iš Ispanijos, ba tynajus jau viskas mirksta,…

jurga-vestuves

Sėdzi kap žvyrblis an vėsailios

Vakar palydėjom gražų gegužės mėnasį, o va jau šandė inkopėm in biržalį. Nesuprantu, kap ca tas čėsas tep grait aina. Ar ir jumiem tep būna,…

leskauskaite

Lenkijos lietuvių šnektos

Dr. Asta Leskauskaitė pasakoja apie Lenkijos lietuvių šnektas per monografijos „Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos“ sutiktuves Punske 2018 m. balandžio 25 d….

namas

Lietuvos savanoris Pečiulionis iš Bubelių kaimo

Danutė Bartnykaitė-Novalskienė, gimusi 1941 m., iš Bubelių pasakoja: „Kiek žinau, tai iš Bubelių kaimo visi lietuviai išvažau in Lietuvų 1941 metais ir nei vienas negrįžo,…

images

Jurgita Stankauskaitė. Tai kų, krūkščai?

Jau gegužis, o su geguži susijį gegužinės arba „mojus“. Kap man ir mano kartos žmonėm, tai nieko neraiškiancis pavadzinimas. Nebent su dažnesnėm pamaldom bažnyčoj. Tokiais…

Jurgitos Stankauskaitės nuotr.

Kiba ca jų velnias prisėjo?!

Kažnec ko, ar ne? Nugi akmenų! Acimenu kiekvienų akmenų rinkimo dzienų. Paci sau nesdzyvinu, kad tep strigis man tas akmenų kėlojimas no lauko in priekabų…