Kategorija: Etnokultūra

Murauskas_V

Viktoras Murauskas. Gulbelė skraido

Viktoras Murauskas. Gulbelė skraido (Punsko krašto daina) Viktoras Murauskas iš Vaiponios – garbus ir aktyvus Punsko krašto visuomenininkas – gimė 1936 m. kovo 22 d….

Pajaujai

Tai aš graži ir bagota

Tai aš graži ir bagota. Punsko krašto daina. Dainuoja Kastulė Staskevičiūtė-Pajaujienė iš Ožkinių, g. 1934 m. Trakiškėse. sb, punskas.pl

sekmines

Sekminės

Sekminės – šventė, švenčiama sekmą (t. y. septintą) savaitę po Velykų. Jos metu garbinama augmenija ir naminiai gyvuliai. Apie Sekminių papročius pasakoja Genovaitė Kolienė. sb,…

Jonas_Pajaujis

Kap žmonų pažinau

Pasakoja Jonas Pajaujis iš Ožkinių kaimo, g. 1928 m. sb, punskas.pl

J_Pajaujis

Kap vilkų nudūrau

Pasakoja Jonas Pajaujis iš Ožkinių kaimo, g. 1928 m. sb, punskas.pl

Murauskas_V

Subatos vakarėlį

Viktoras Murauskas. Subatos vakarėlį (Punsko krašto daina) Viktoras Murauskas iš Vaiponios – garbus ir aktyvus Punsko krašto visuomenininkas – gimė 1936 m. kovo 22 d….

Jonas_Pajaujis

Apie dainavimą bei vakaruškas

Pasakoja Jonas Pajaujis iš Ožkinių kaimo, g. 1928 m. sb, punskas.pl  

Murauskas_V

Viktoras Murauskas. Plauk sau skaistus laivelis

Viktoras Murauskas. Plauk sau skaistus laivelis (Punsko krašto daina) Viktoras Murauskas iš Vaiponios – garbus ir aktyvus Punsko krašto visuomenininkas – gimė 1936 m. kovo…

Pajaujai

Per šilelį jojau

Per šilelį jojau. Punsko krašto daina. Dainuoja Kastulė ir Jonas Pajaujai iš Ožkinių. Kastulė Staskevičiūtė-Pajaujienė g. 1934 m. Trakiškėse. Jonas Pajaujis g. 1928 m. sb,…

J_Pajaujis

Kap vilkų suscikau

Pasakoja Jonas Pajaujis iš Ožkinių kaimo, g. 1928 m. sb, punskas.pl

Jonas_Pajaujis

Kap Puncki in bernus insimušau

Pasakoja Jonas Pajaujis iš Ožkinių kaimo, g. 1928 m. sb, punskas.pl

Pajaujai

Mergužėle, lelijėle, kur buvai?

Mergužėle, lelijėle, kur buvai? Punsko krašto daina. Dainuoja Kastulė ir Jonas Pajaujai iš Ožkinių. Kastulė Staskevičiūtė-Pajaujienė g. 1934 m. Trakiškėse. Jonas Pajaujis g. 1928 m….

Pajaujai

Kam gi pamylėjai vergiją

Kam gi pamylėjai vergiją. Punsko krašto daina. Dainuoja Kastulė ir Jonas Pajaujai iš Ožkinių. Kastulė Staskevičiūtė-Pajaujienė g. 1934 m. Trakiškėse. Jonas Pajaujis g. 1928 m….

lalavimas

Lalavimas Punsko krašte

Pirmą šv. Velykų dieną Punsko ir Seinų krašto jaunimas dar ir dabar eina lalauti. Iš pradžių lalautojai pagiedodavo šventą giesmę ar kelis jos posmus, linkėdami…