Kategorija: Aušra

LK_diena

Lapkričio 23-ioji – Lietuvos kariuomenės diena – minima Seinuose

1918 m. lapkričio 23 d. Lietuvos ministras pirmininkas, krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministras A. Voldemaras pasirašė įsakymą Nr. 1, kuriuo buvo įkurta Apsaugos Taryba…

berznykas

Petras Maksimavičius: Atsargiai! Informacinio karo metu padarytos žaizdos gyja lėtai…

„Turi teisę tylėti. Viskas, ką pasakysi, gali būti panaudota prieš tave“, – šią frazę ne kartą esame girdėję amerikiečių Holivudo filmuose. Paprastai ją išsakydavo filmo…

Porganicze

Tarp sacrum ir profanum

Lenkijoje minint Gegužės 3-iosios (1791 m.) konstitucijos paskelbimo jubiliejų, Seinų sinagogoje Lietuvos ir Lenkijos humanitarai, rašytojai, menininkai rinkosi į pirmąjį Kaimynų dialogo forumą, kuris pavadintas…

valdovu-rumai

Petras Maksimavičius. O jeigu mums būtų tekę tada gyventi Seinuose?

Akivaizdu, kad 1918 metų vasario 16 dieną paskelbus nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą ne baigėsi, o tik prasidėjo tikrieji valstybingumo atkūrimo ir ypač jo įtvirtinimo darbai….

Propatria

Živilė Makauskienė. „Pro Patria“ sukurta tarnauti Tautai ir valstybei

„Aušra“: Kas yra „Pro Patria“? Visuomeninė organizacija, judėjimas ar politinės partijos užuomazga? Kas dalyvauja jos veikloje, kokie yra tikslai ir veiklos būdai?  Vytautas Sinica (V….

litwin

Petras Maksimavičius. „Lietuviai“

Baigiantis 2013 metams Lenkijos Seimo užsakymu buvo parengta ir išleista 226 psl. knyga „Lietuviai“. Tai ne pirmas Lenkijos Seimo leidinys apie Lenkijos tautines mažumas. Ligi…

DSC_0064

„Perlas” už “Napoleoną”

Ką reikia padaryti, kokiu keliu eiti, kad pasisektų įgyvendinti pasirinktus tikslus? Galbūt reikia atsirasti tam tikroje vietoje, tam tikru laiku. Gal turėti laimės? Gal siekti…

Seimas

Posėdžiavo Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija

Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija posėdžiavo lapkričio 12–15 dienomis Vilniuje, Seimo rūmuose. Komisijos darbotvarkėje buvo ir klausimų, aktualių užsienio lietuviams, tačiau ši…

Seinų lietuvių "Žiburio" statyba

„Ši Seinijos žemė ir Seinų miestas priklauso Jums – lietuviams ir lenkams“

Ne kartą teko girdėti nuomonę, kad Seinų lietuviai, saugodami savo tautinę tapatybę, stengiasi gyventi uždaroje bendruomenėje, nesiintegruoja į plačiosios visuomenės gyvenimą, nedalyvauja jos visuomeniniame, politiniame,…

berznykas

Apaštališkasis Nuncijus Celestino Migliore: būtinas dialogas vietoje

Lenkijos lietuvių bendruomenė gavo Apaštališkojo Nuncijaus atsakymą į raštą, siųstą spalio 29 d.

Petras Maksimavičius

Mūsų patirtys, mūsų atramos

(Pranešimas skaitytas 2013-10-12 d. konferencijoje Seinuose)  Sudėtinga kalbėti apie lietuvybę. Supratau, kad gyvenant šiame krašte negalimi kompromisai ar improvizavimas kalbant apie lietuvybę. Tai lemia aplinkybės…

Lituanistika, kurianti krašto tapatybę

(Pranešimas skaitytas 2013-10-12 d. konferencijoje Seinuose) Kraštą, apie kurį kalbėsiu, gal geriausiai tiktų pavadinti Seinija. Nors dar prieš kokį aštuoniasdešimtmetį ši sąvoka nebūtų įvardijusi visų…

berznykas4

Lenkijos lietuviai kreipėsi į Apaštališkąjį Nuncijų Lenkijoje

 Artėjant Vėlinėms ir galvojant apie mirusiųjų bei žuvusiųjų atminimą Lenkijos lietuvių bendruomenė, Lenkijos lietuvių draugija ir Šv. Kazimiero draugija kreipėsi į Apaštališkąjį Nuncijų Lenkijoje, prašydamos,…

Balstogės universitetas

Balstogė siekia tapti „vartais į Rytus“

 Spalio 13 d. devynių universitetų atstovai pasirašė susitarimą steigti Paribio universitetų tinklą. Balstogės universiteto iniciatyvą parėmė kaimyninės Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos ir Lietuvos aukštosios mokyklos: Kaliningrado…