Kategorija: Akiratis

I.Gasperavičiūtė pripažino, kad dauguma Lietuvoje studijas baigusių jaunuolių į Seinų kraštą nesugrįžta. /Rūtos Šlapakauskaitės nuotrauka

10 metų Europos Sąjungoje. Iš Lenkijos lietuvių perspektyvos

2014 m. gegužės 1 d. sukanka 10 metų, kai Lietuva ir Lenkija tapo pilnateisėmis Europos Sąjungos narėmis. Apie Europos Sąjungą ir jos reikšmę Lenkijos lietuviams su…

atvelykis

Velykinė paroda Punske

Š. m. balandžio 27 dieną Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos būstinėje vyko Velykinės parodos atidarymas. Renginio metu buvo paskelbti konkurso rezultatai, įteikti diplomai, demonstruota margučių…

skambutis

Paskutinis skambutis Punsko licėjuje

Š. m. balandžio 25-ąją Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis. Jiems, jų tėvams, draugams ir mokytojams tai buvo neeilinė šventė. Su abiturientais…

Seinų „Žiburio“ mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauska

A. Makauskas. Nykstantys Seinų lietuviškumo pėdsakai

Jei­gu Lie­tu­vos val­džios ins­ti­tu­ci­jos lai­kys Len­ki­jos lie­tu­vių or­ga­ni­za­ci­jas svar­biomis par­tne­rėmis, ta­da jas gerbs ir Len­ki­ja, įsi­ti­ki­nęs Sei­nų lie­tu­viš­kos „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los va­do­vas Al­gir­das Vai­ce­kaus­kas. Jo tei­gi­mu,…

vaina

J. Vainai atminti. „Pirmiau mesk, paskui rasi“

Balandžio 1 d.  sukako treji metai, kai į Anapilį išėjo Punsko krašto šviesuolis, mokytojas ir etnografas, Jono Basanavičiaus premijos laureatas Juozas Vaina.  Sudėtinga aprėpti vieno žmogaus…

zemes-pardavimas

Branginkime savo žemę

Kovo 20 d. – Pasaulinė Žemės diena. Žemės pardavimas užsieniečiams kelia Lietuvos visuomenėje daug aistrų. Įsidėmėtina, kad šis klausimas buvo ne mažiau aktualus ir prieš daugiau…

DSC02635

Afrikinis kiaulių maras pasiekė Lietuvą ir Lenkiją

Virusai ir bakterijos – vienas didžiausių mūsų civilizacijos pavojų. Nors šiuolaikinė medicina labai pažengusi kovodama su ligomis, turi veiksmingų priemonių joms gydyti, tačiau daugelis jų…

Seinu LN

B. Daškevičiaus baudą sumokės Lenkijos lietuviai?

Seinuose veikiantis Vysk. A. Baranausko fondas pranešė, kad Palenkės vaivadijos savivaldos kolegijai Balstogėje apskundė Seinų miesto burmistro J. S. Kap š. m. sausio 16 d….

Prof. Zigmas Zinkevičius

Zigmas Zinkevičius. Lenkiškai kalbantys lietuviai

 Juos vadiname įvairiai: tiesiog lenkais, Lietuvos lenkais, etniniais lenkais, Vilnijos autochtonais ir dar kitaip. Iš tikrųjų tai yra lenkiškai kalbantys lietuviai. Tokiais jie tapo čia…

Jurgita Stankauskaitė

Studijos plius neakademinis laikas lygu – įspūdingo gyvenimo laikotarpio pasiekimo lygtis

Kai buvau jauna… Tfu! Ką aš čia nusišneku, lyg man būtų penkiasdešimt! Pradėsiu kitaip. Kai buvau gimnazijos mokinė, na, arba – kai buvau licėjaus moksleivė…

berznykas

Lenkų ir lietuvių diskusija

Nematyta retenybė, kad Berznyko kapinėse pastatytų paminklų problema taptų lenkams ir lietuviams gyvos, bet ir gana pasvertos, tačiau visų pirma – tiesioginės diskusijos tema, be…

O. Milašius

Mistikas ar visų laikų pranašas?

Kas šiomis dienomis susimąsto apie Oskarą Milašių? Retas tik gūžtelėja pečiais, o tie, kurie domisi literatūra, renkasi savo menkystei artimus kūrinius – ankstyvą poeto kūrybą….

Vydūnas-6

Vydūnas ir harmoninga visuma – 145 gimimo metinėms paminėti (2)

Vydūnas, tauta, moteris, filosofavimas gimtąja kalba ir nesenstanti išmintis Vydūną domino klausimas – kas yra tauta, kokie veiksniai lemia jos autentiškumą, atsparumą. Kad surastų atsakymą,…

burmistras-ir-tarybos_pirmininkas

Lenkijos oficialioji valdžia nepripažįsta Lietuvos karių palaidojimo vietos

Sekmadienį Berznyko kapinėse įvyko naujų paminklų atidengimas, lenkų įvardijamo Nemuno mūšio 93 metinių minėjimas. Nuotraukose matome, kad minėjime dalyvavo Palenkės vaivadijos įgaliotinis tautinių mažumų klausimais…