Kategorija: Akiratis

Vilnius

Jurgita Stankauskaitė. Vilniaus krašto moksleivė: „Lenkija negražiai pasielgė okupavusi Rytų Lietuvos teritoriją“

Neseniai internete aptiktas kontroversiškas vaizdo įrašas, pavadintas „Lenkė paviešina Lietuvos polonizaciją“. Tai prieš kelerius metus Lietuvoje vykusio rašinių konkurso įrašo dalis, kur galima pamatyti jauną…

viktoras

Jurgita Stankauskaitė. Pavardžių keitimo problema Lietuvoje

Ne taip jau lengva pasikeisti pavardę, kaip mums gali atrodyti. Kartais kas nors ima ir pakiša koją. Tuo įsitikino Viktoras Šliaužys. Jis sutiko papasakoti apie…

valinciute1

Jurgita Stankauskaitė. Kaip Tau sekasi?

Klausiu Irenos Valinčiūtės iš Agurkių. Tai kineziterapijos trečio kurso studentė Vilniaus kolegijoje. Šiuo metu Irena išvykusi į Erasmus mainus Lenkijoje. Tad klausiu, kuo įdomūs mainai,…

po-rinkimu

Kraštovaizdis po rinkimų

Lapkričio 16 dieną Punsko valsčiuje, kaip ir visoje Lenkijoje, vyko savivaldybių rinkimai. Punsko valsčiaus viršaičiu pakartotinai išrinktas Vytautas Liškauskas. Jis šias pareigas eis penktą kadenciją…

Rinkimai

Savivaldybių rinkimų rezultatai Punsko valsčiuje

Lapkričio 16 dieną Punsko valsčiuje, kaip ir visoje Lenkijoje, vyko savivaldybių rinkimai. Punsko valsčiaus viršaičio postą rinkėjai pakartotinai patikėjo Vytautui Liškauskui, kuris šias pareigas eis…

arthurdlittle_managing_technological_discontinuities_540

Jurgita Stankauskaitė. Truputis refleksijų – žmonija žaidžia Dievą?

Neseniai interneto svetainėje bernardinai.lt teko skaityti Jono Grigo straipsnį „Kokia mūsų ateitis“. Šiame tekste itin įdomiai pateikiami apmąstymai, pastebėjimai, o gal tyrimų dalis, kur labai…

konf1

Kristupo Marijos Švirmicko MIC metinių minėjimas Marijampolėje

Spalio 30 d. Marijampolėje buvo paminėtos knygnešio, švietėjo, Sibiro tremtinių sielovadininko kunigo Kristupo Marijos Švirmicko MIC 200-osios gimimo ir 120-osios mirties metinės. Vidudienį kunigo gimtinėje,…

ruduo

Jie gyveno su mistinėmis istorijomis

Ruduo. Nori ar ne, į galvą lenda prisiminimai apie senelį, kuris mano vaikystę margindavo įvairiausiomis istorijomis. Kiekvieną vakarą prieblandoje klausydavau senelio pasakojimų apie vilkus, kurie…

Maksimaviciene

Su ramybe per šimtą gyvenimo metų

Žmogus – ateina ir išeina, pasilieka visam laikui mumyse. Visi jo nuveikti darbai gyvena amžiais… Po sukakčių vėjelio dvelksmo švelnaus, po valandėlių, gėrio apgaubtų, šiandien…

Gavenas

Kun. P. Gavėno raštas Šventajam Tėvui (ištraukos)

(Kalba netaisyta) Šventasis Tėve. Jaučiu sąžinės pareigą štai ką pranešti Jūsų Šventenybei… Seinuose turėjau labai liūdną pergyvenimą. Kaip tik šiuo tikslu rašau. Sausio 27, sekmadienis….

sesupe-rudel

Jurgita Stankauskaitė. Nematai to, ką turi po savo…

Gražus ir savitas pasaulis atsiveria ten, kur jo nepastebime, gal ir todėl žmogus visą laiką siekia, tiria ar domisi. „Kas būtų, jeigu…“ – įprastas, vos…

jurga-t3

Atrasti atrastą

Nežinai, kas gyvena už kampo. Nežinai, kas slepiasi už tos smėlėtos pakalnės. Nežinai, ką galima atrasti už miško horizonto. Nežinome, kiek dar gražių ir mūsų…

Punia1

Punskas be Punios?

Ar įsivaizduojate Punską be Punios ežero? Turbūt sunkiai. Mat gyvenvietės dažniausiai kūrėsi prie vandens telkinių, ežerų, rečiau upių ar upelių, tad be Punios galbūt nebūtų…

5

Prie puodelio arbatos su Aldona Vaicekauskiene

Su Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininke Aldona Vaicekauskiene tenka kalbėtis jau ne pirmą kartą. Jos patirtis ir žinios verčia suklusti. Šį kartą pasikalbėjome apie…