Kategorija: Akiratis

japonija_sakura

Mane traukė pasaulis

Tokijas, Niujorkas, Berlynas – pasaulio metropolijos, didžiausi miestai, verslo ir kultūros centrai, atrodo, paprastam Punsko žmogeliui – nepasiekiami. Tačiau jei turėtume tokią svajonę ir labai…

"Poezijos pavasaris" Jotvingių ir prūsų gyvenvietėje

„Poezijos pavasaris“ lyg Žolinės atlaidai

Gegužės 18 d. Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilnius) vyko penkiasdešimtojo tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ atidarymas. „Poezijos pavasaris“ Punsko ir Seinų krašte prasidės gegužės…

Vytautas Sinica

V. Sinica. Nuolaidų Varšuvai šalininkų argumentai yra melas

Prirašyta kalnai skirtingų argumentų, kodėl Lietuva negali ir neturi leisti Lietuvos piliečių pasuose vardų ir pavardžių rašyti nevalstybine kalba. Tokio leidimo šalininkai nesidrovėdami konstatuoja, kad…

LKN-ES

10 metų Europos Sąjungoje. Iš Lenkijos lietuvių kultūros perspektyvos

Apie Europos Sąjungos reikšmę mūsų krašto kultūriniam gyvenimui su Punsko lietuvių kultūros namų direktore Asta Pečiuliene kalbasi Sigitas Birgelis. sb, punskas.pl

I.Gasperavičiūtė pripažino, kad dauguma Lietuvoje studijas baigusių jaunuolių į Seinų kraštą nesugrįžta. /Rūtos Šlapakauskaitės nuotrauka

10 metų Europos Sąjungoje. Iš Lenkijos lietuvių perspektyvos

2014 m. gegužės 1 d. sukanka 10 metų, kai Lietuva ir Lenkija tapo pilnateisėmis Europos Sąjungos narėmis. Apie Europos Sąjungą ir jos reikšmę Lenkijos lietuviams su…

atvelykis

Velykinė paroda Punske

Š. m. balandžio 27 dieną Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos būstinėje vyko Velykinės parodos atidarymas. Renginio metu buvo paskelbti konkurso rezultatai, įteikti diplomai, demonstruota margučių…

skambutis

Paskutinis skambutis Punsko licėjuje

Š. m. balandžio 25-ąją Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis. Jiems, jų tėvams, draugams ir mokytojams tai buvo neeilinė šventė. Su abiturientais…

Seinų „Žiburio“ mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauska

A. Makauskas. Nykstantys Seinų lietuviškumo pėdsakai

Jei­gu Lie­tu­vos val­džios ins­ti­tu­ci­jos lai­kys Len­ki­jos lie­tu­vių or­ga­ni­za­ci­jas svar­biomis par­tne­rėmis, ta­da jas gerbs ir Len­ki­ja, įsi­ti­ki­nęs Sei­nų lie­tu­viš­kos „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los va­do­vas Al­gir­das Vai­ce­kaus­kas. Jo tei­gi­mu,…

vaina

J. Vainai atminti. „Pirmiau mesk, paskui rasi“

Balandžio 1 d.  sukako treji metai, kai į Anapilį išėjo Punsko krašto šviesuolis, mokytojas ir etnografas, Jono Basanavičiaus premijos laureatas Juozas Vaina.  Sudėtinga aprėpti vieno žmogaus…

zemes-pardavimas

Branginkime savo žemę

Kovo 20 d. – Pasaulinė Žemės diena. Žemės pardavimas užsieniečiams kelia Lietuvos visuomenėje daug aistrų. Įsidėmėtina, kad šis klausimas buvo ne mažiau aktualus ir prieš daugiau…

DSC02635

Afrikinis kiaulių maras pasiekė Lietuvą ir Lenkiją

Virusai ir bakterijos – vienas didžiausių mūsų civilizacijos pavojų. Nors šiuolaikinė medicina labai pažengusi kovodama su ligomis, turi veiksmingų priemonių joms gydyti, tačiau daugelis jų…

Seinu LN

B. Daškevičiaus baudą sumokės Lenkijos lietuviai?

Seinuose veikiantis Vysk. A. Baranausko fondas pranešė, kad Palenkės vaivadijos savivaldos kolegijai Balstogėje apskundė Seinų miesto burmistro J. S. Kap š. m. sausio 16 d….

Prof. Zigmas Zinkevičius

Zigmas Zinkevičius. Lenkiškai kalbantys lietuviai

 Juos vadiname įvairiai: tiesiog lenkais, Lietuvos lenkais, etniniais lenkais, Vilnijos autochtonais ir dar kitaip. Iš tikrųjų tai yra lenkiškai kalbantys lietuviai. Tokiais jie tapo čia…

Jurgita Stankauskaitė

Studijos plius neakademinis laikas lygu – įspūdingo gyvenimo laikotarpio pasiekimo lygtis

Kai buvau jauna… Tfu! Ką aš čia nusišneku, lyg man būtų penkiasdešimt! Pradėsiu kitaip. Kai buvau gimnazijos mokinė, na, arba – kai buvau licėjaus moksleivė…