Kategorija: Akiratis

baranauskastomas

Apie amžiną lietuvių ir lenkų tautų meilę…

Visokių būna priežasčių masinės meilės proveržiams. Vieną keisčiausių stebėjome paskutinį šių metų vasaros mėnesį. Viskas prasidėjo rugpjūčio 9-ąją, kuomet Poznanės „Lecho“ futbolo komandos sirgalių asociacija…

Jędrzej Winiecki

Fantominiai skausmai

 „Kresai“ tai vis dar mūsų nuostabių mitų rezervuaras. Taip pat mito apie lenkų ponus ir lietuvių ar rusų chamus.  Transparantas su užrašu „Lietuvių chame, klaupkis…

Žolinės atlaidų procesija Punske (fot. V. Žilionis)

Kun. Marius Talutis: Žolinė

Artėjant didžiosioms Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų – Žolinės iškilmėms, verta prisiminti šios šventės prasmę ir jos ištakas. Tai labai sena šventė, menanti pirmuosius…

L.Želigovskis Vilniuje. / Wikimedia Commons nuotrauka

Sutelktomis jėgomis prieš šapokinę Lietuvos istoriją (II dalis)

Pir­mą­ją da­lį skai­ty­ki­te čia. IV sky­riu­je „Lie­tu­vos vals­ty­bės kū­ri­mas“ šliau­žia­ma pa­vir­šiu­mi, ta­ry­tum ne­no­rint iš­sis­kir­ti iš au­to­rių ko­lek­ty­vo ne­atsk­lei­džia­mi gi­lu­mi­niai pro­ce­sai, daug kur pra­si­len­kia­ma su tie­sa,…

Iš kairės: Antanas Kulakauskas, Mindaugas Tamošaitis, Alfonsas Eidintas ir Alfredas Bumblauskas. URM nuotrauka

Sutelktomis jėgomis prieš šapokinę Lietuvos istoriją (I dalis)

Jau grei­tai su­kaks me­tai, kai bai­gian­tis pa­sku­ti­niam 2012 m. va­sa­ros mė­ne­siui Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je su di­džiu­le pom­pa bu­vo pri­sta­ty­ta jos už­sa­ky­mu Al­fon­so Ei­din­to, Alf­re­do Bumb­laus­ko,…

siuksles

Apie komunalinių atliekų surinkimo sistemą

Nuo 2013 m. liepos 1 d. Punsko valsčiuje galioja nauja komunalinių atliekų surinkimo sistema. Punsko valsčius padalintas į du rajonus, iš kurių tam tikromis mėnesių…

stipendiantai-2

Ačiū, gerbiami Aldona ir Remigijau!

 Šių metų birželio 20 d. Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje salėje buvo įteikti diplomai dr. Aldonos Gaškienės ir dr. Remigijaus Gaškos remiamiems studentams. Mecenatai parėmė 46…

_MG_7730

Išpuolis Punske – apgailėtinas

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sekmadienį pasmerkė išpuolį Lenkijos Punsko valsčiuje, kur dažais vėl buvo užteplioti lietuviški užrašai. „Tokio pobūdžio aktai yra apgailėtini. Tikiuosi,…

gaskos3

„Laimės dobilo vaikams“ iš Punsko – VDU diplomai

Birželio 20 d. Vytauto Didžiojo universitete Kaune buvo įteikti diplomai iš Punsko kilusiems absolventams, kurių studijas parėmė ir stipendijomis finansavo mecenatai dr. Aldona Gaškienė ir…

Vytautas Sinica

Kas mums ta kalba, kam mums tos pavardės?

Laikas spaudžia Lietuvą. Iki liepos 1 dienos – pirmininkavimo ES tarybai pradžios – ir Seimo pavasario sesijos pabaigos pasižadėta priimti visą paketą LLRA atstovų siūlomų…

Prof. A. Butkus

A. Butkus. Kol keliam Baltijos šalių vėliavas

Birželio 7 d. „Kauno dienoje“ paskelbtas straipsnis „Tautinių mažumų įstatymas – lyg karšta bulvė“, kuriame neatsistebima, kodėl, „užuot sprendus problemą iš esmės, Tautinių mažumų projektas ir…

Vytautas V. Landsbergis /S. Birgelio nuotr./

Pasaulio pabaiga yra dabar

 Portalo punskas.pl redaktorius Sigitas Birgelis kalbina rašytoją, teatro ir kino režisierių Vytautą V. Landsbergį. Sigitas Birgelis: Visiems įdomu, ar garsiojo tėvo pavardė padėjo Tau karjeroje,…

Balade

“Baladė apie poetą Justiną Marcinkevičių”

“Baladės apie poetą Justiną Marcinkevičių” autorių Sigitą Birgelį kalbina Marytė Malinauskienė.  Marytė Malinauskienė: Sigitai, prieš dvejus metus matėme Tavo “Baladės apie poetą Justiną Marcinkevičių” premjerą….

jotva

Koncertas Motinos dienai Punske

2013 metų gegužės 4 d. (šeštadienį) ir gegužės 5 d. (sekmadienį) Punsko LKN vyko „Jotvos“ sambūrio koncertas „Baltai Andajai bunda“, skirtas Motinos dienai. Kviečiame žiūrėti…