Kategorija: Akiratis

Vydūnas-4

Vydūnas ir harmoninga visuma – 145 gimimo metinėms paminėti

Vydūnas tai humanistinės etikos kūrėjas. Jis ragina žmogų laisvai, savarankiškai mąstyti, pačiam dvasiškai augti ir tvirtėti. Vydūno asmenybė, pasaulėžiūra, mokslas, kūryba ir gyvenimas sudaro vientisą,…

Po_maratono

Valdas Maksimavičius: Nuostabus jausmas bėgti minioje kartu su tūkstančiu kitų bėgimo entuziastų

 Bėgimas – populiarėjantis sportas. Galbūt todėl, kad norint bėgioti, tereikia  geros avalynės. Bėgikų entuziastų gretos sparčiai auga. Vien pažvelgus į Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos kalendorių,…

punskas

Vėjo jėgainės 2 km nuo namų – siūlo dauguma Punsko valsčiaus gyventojų

Draugija „Sūduva“ rugsėjo 17 d. pateikė Punsko savivaldybei pastabą dėl „Poveikio aplinkai ir plėtros krypčių studijos“, siūlydama, kad vėjo jėgainės būtų statomos ne arčiau kaip…

punskas

Vėjo jėgainės pačiame Punske ar 2 km nuo gyvenamųjų namų?

Rugsėjo 17 d. „Sūduvos“ draugija įteikė Punsko savivaldybei pastabą dėl dokumento „Plėtros krypčių ir poveikio aplinkai studija“, siūlydama vėjo jėgaines statyti ne mažesniu nei 2…

punskas-15

Vėjo jėgainių likimas Punske bus sprendžiamas referendume?

Trečiadienį, rugsėjo 19 dieną, baigiasi terminas, iki kada Punsko gyventojai gali pateikti savo pasiūlymus dėl vėjo jėgainių statymo šiame valsčiuje. Aistros dėl vėjo jėgainių malūnų statymo Lenkijos…

plunksna

Tarp daraktorių mokyklos ir mokymosi gyvenimo mokykloje

Prasidėjo naujieji mokslo metai. Vaikai pailsėję grįžo į mokslo pasaulį tarp mokyklos sienų. Juos mokys pasiruošę vykdyti planą pagal atitinkamus standartus mokytojai. Stebiu, kokios nuotaikos…

baranauskastomas

Apie amžiną lietuvių ir lenkų tautų meilę…

Visokių būna priežasčių masinės meilės proveržiams. Vieną keisčiausių stebėjome paskutinį šių metų vasaros mėnesį. Viskas prasidėjo rugpjūčio 9-ąją, kuomet Poznanės „Lecho“ futbolo komandos sirgalių asociacija…

Jędrzej Winiecki

Fantominiai skausmai

 „Kresai“ tai vis dar mūsų nuostabių mitų rezervuaras. Taip pat mito apie lenkų ponus ir lietuvių ar rusų chamus.  Transparantas su užrašu „Lietuvių chame, klaupkis…

Žolinės atlaidų procesija Punske (fot. V. Žilionis)

Kun. Marius Talutis: Žolinė

Artėjant didžiosioms Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų – Žolinės iškilmėms, verta prisiminti šios šventės prasmę ir jos ištakas. Tai labai sena šventė, menanti pirmuosius…

L.Želigovskis Vilniuje. / Wikimedia Commons nuotrauka

Sutelktomis jėgomis prieš šapokinę Lietuvos istoriją (II dalis)

Pir­mą­ją da­lį skai­ty­ki­te čia. IV sky­riu­je „Lie­tu­vos vals­ty­bės kū­ri­mas“ šliau­žia­ma pa­vir­šiu­mi, ta­ry­tum ne­no­rint iš­sis­kir­ti iš au­to­rių ko­lek­ty­vo ne­atsk­lei­džia­mi gi­lu­mi­niai pro­ce­sai, daug kur pra­si­len­kia­ma su tie­sa,…

Iš kairės: Antanas Kulakauskas, Mindaugas Tamošaitis, Alfonsas Eidintas ir Alfredas Bumblauskas. URM nuotrauka

Sutelktomis jėgomis prieš šapokinę Lietuvos istoriją (I dalis)

Jau grei­tai su­kaks me­tai, kai bai­gian­tis pa­sku­ti­niam 2012 m. va­sa­ros mė­ne­siui Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je su di­džiu­le pom­pa bu­vo pri­sta­ty­ta jos už­sa­ky­mu Al­fon­so Ei­din­to, Alf­re­do Bumb­laus­ko,…

siuksles

Apie komunalinių atliekų surinkimo sistemą

Nuo 2013 m. liepos 1 d. Punsko valsčiuje galioja nauja komunalinių atliekų surinkimo sistema. Punsko valsčius padalintas į du rajonus, iš kurių tam tikromis mėnesių…

stipendiantai-2

Ačiū, gerbiami Aldona ir Remigijau!

 Šių metų birželio 20 d. Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje salėje buvo įteikti diplomai dr. Aldonos Gaškienės ir dr. Remigijaus Gaškos remiamiems studentams. Mecenatai parėmė 46…

_MG_7730

Išpuolis Punske – apgailėtinas

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sekmadienį pasmerkė išpuolį Lenkijos Punsko valsčiuje, kur dažais vėl buvo užteplioti lietuviški užrašai. „Tokio pobūdžio aktai yra apgailėtini. Tikiuosi,…