Kategorija: Akiratis

knygnesiai

„Punsko, Seinų ir Lazdijų krašto knygnešiai ir daraktoriai“

„Punsko, Seinų ir Lazdijų krašto knygnešiai ir daraktoriai“ – tai monumentalus 2017 m. gruodžio pabaigoje Punsko „Aušros“ leidykloje pasirodęs leidinys, kuriame aprašomi draudžiamosios lietuviškos spaudos…

Prie Vatikano eglutės (iš Ramintos girios)

Buvome Italijoje

Mes, Punsko Kovo 11-osios licėjaus antrokai, dalyvavome įdomioje kelionėje. Praeitais metais aplankėme Londoną, o šiemet panorėjome išvykti į pietus. Nuo gruodžio 11 iki 16 d….

jurgos

Jurgita Stankauskaitė. Stebuklų nebūna?

Prieš akis pirmadienis. Liko lygiai septynios dienos. Stebuklingas septintukas. Kažin ar atneš šią savaitę stebuklą. Bent vieną. Sako: Nepuoselėk tuščių vilčių. Stebuklų nebūna. Spragtelėjus pirštais…

adventinis3

Adventinis vakaras Seinuose (2 dalis)

2017 m. gruodžio 17 d. Seinų „Lietuvių namuose“ vyko Adventinis vakaras. Vyravo kalėdinė nuotaika. Koncerto metu skambėjo kalėdinės dainos ir giesmės, kurias atliko Seinų bažnytinis…

adventinis2

Adventinis vakaras Seinuose (1 dalis)

2017 m. gruodžio 17 d. Seinų „Lietuvių namuose“ vyko Adventinis vakaras. Vyravo kalėdinė nuotaika. Koncerto metu skambėjo kalėdinės dainos ir giesmės, kurias atliko Seinų bažnytinis…

adventinis1

Adventinis vakaras Seinų „Lietuvių namuose“

2017 m. gruodžio 17 d. Adventiniame vakare Seinų „Lietuvių namuose“ vyravo tikra kalėdinė nuotaika. Ratu išdėstytos 24 žvakelės. Kiekvieno kolektyvo atstovai nešė jas į sceną…

LLB-posedis

Išrinkta nauja LLB valdybos pirmininkė

2017 m. gruodžio 17 d. Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos svetainėje vyko Lenkijos lietuvių bendruomenės (LLB) tarybos posėdis, kuriam pirmininkavo LLB tarybos prezidiumo pirmininkas Sigitas…

szpik

Jei tik gali – padovanok kam nors gyvenimą

Š. m. gruodžio 11-ąją, kaip buvo anksčiau skelbiama internete ir skelbimų lentose Punske, į Punsko Kovo 11-osios licėjų atvyko Suvalkų kraujo centro medikai, kurie iš…

tera-anonsas

Konferencija „Terra Jatwezenorum“ – jau šį šeštadienį

 Dar kartą primename: Istorijos paveldo konferencija – jau šį šeštadienį. Konferencijos pradžia 9 val. (Lenkijos laiku). Programoje metraščio „Terra Jatwezenorum“ 9 tomo pristatymas, įdomūs pranešimai ir…

lld60

LLD (LVKD) 60-ojo jubiliejaus minėjimas Seinuose

2017 m. gruodžio 10 d. Seinų „Lietuvių namuose“ vyko Lenkijos lietuvių draugijos 60-ojo jubiliejaus minėjimas. Šventę pradėjo Draugijos pirmininkas Algirdas Vaicekauskas. Susirinkusius pasveikino LR ambasadorius…

M_Talutis

Žūstančiųjų gelbėtojas

Kun. Mariaus Talučio pamokslas, pasakytas 2017 m. gruodžio 3 d. per palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikvijos įnešimo į Punsko bažnyčią iškilmes. sb, punskas.pl

tamkevicius

Adolfas Ramanauskas-Vanagas

Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pamokslas, pasakytas per Lietuvos partizanų vado, brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago 60-ųjų žūties metinių minėjimą 2017 metų lapkričio 29 dieną Lazdijuose.  sb, punskas.pl

auksute-Ramanauskaite

„Mano tėvelis yra gyvas ne tik mano širdyje“

Lietuvos partizanų vado generolo Adolfo Ramanausko-Vanago dukrą Auksutę Ramanauskaitę-Skokauskienę kalbina Nijolė Birgelienė. Lazdijai, 2017 11 29. sb, punskas.pl

interviu-MR

Pokalbis su Lietuvos Marijos radijo direktoriumi

Lapkričio 26 d. 8.00 val. šv. Mišias iš Punsko bažnyčios tiesiogiai transliavo Lietuvos Marijos radijas. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Marijos radijo direktorius kun….