Kategorija: Akiratis

laidotuves1

ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO laidotuvės (1 dalis)

Laisvės kovos sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vado, brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago valstybinių laidotuvių ceremonija. 2018 m. spalio 6 d. Antakalnio kapinės Vilniuje. sb, punskas.pl

vaitkus

Suvalkų krašte lankėsi Seimo ir PLB komisijos delegacija

2018 m. spalio 7 d. Suvalkų krašte lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos bei PLB valdybos delegacija. Svečiai pagerbė Lietuvos savanorių kapus…

kun-gucevicius

Kun. Petro Gucevičiaus padėkos šv. Mišios

Pasibaigus šešerių metų tarnystės kadencijai, Seinų parapijos vikaras kunigas Petras Gucevičius išvyksta į Londono lietuvių šv. Kazimiero parapiją. 2018 m. rugsėjo 30 d. Seinų bazilikoje…

MT

Punskiečiai vyks į A. Ramanausko-Vanago laidotuves

Punsko parapijos vikaras kun. Marius Talutis kviečia Punsko krašto lietuvius vykti į iškilmingas valstybines generolo, Lietuvos laisvės kankinio Adolfo Ramanausko-Vanago laidotuves. Autobusas į laidotuves išvyksta…

uw

Joanna Tabor apie baltistikos studijas Varšuvoje

Pokalbis su Varšuvos universiteto Baltistikos skyriaus vedėja Joanna Tabor. Varšuvos universiteto Baltistikos skyrius kviečia studijuoti baltų filologiją (pagrindinė specialybė – lituanistika, papildoma – letonistika)!  Baltistikos…

kun.-pertas1

Kunigo Petro Gucevičiaus atsisveikinimas

Pasibaigus šešerių metų tarnystės kadencijai, Seinų parapijos vikaras kunigas Petras Gucevičius išvyksta į Londono lietuvių šv. Kazimiero parapiją, kur eis vikaro pareigas. 2018 m. rugsėjo 30…

Valdo Žilionio nuotrauka

Jurgita Stankauskaitė. Škiur skyrum

Ką tik atšventėme rudens lygiadienį ir… atsisveikinome su vasara. Šiemet kaip pieštuku pažymėta – rugsėjo 22 dienos oras leido suprasti, kad štai paskutinis šilumos atodūsis….

k11

Iš Seinų išvyksta kunigas Petras Gucevičius

Pasibaigus šešerių metų vikaro tarnystės kadencijai, Seinų parapijos vikaras kunigas Petras Gucevičius išvyksta į Londono lietuvių šv. Kazimiero parapiją, kur eis vikaro pareigas. Dėkojame Dievui…

programa

Punskas.pl reportažai per Lietuvos TV

Jau daugiau kaip metus laiko (nuo 2017 m. rugsėjo 9 d.) kiekvieną šeštadienį 9.20 val. (LT laiku) Lietuvos televizija INIT EKSTRA TV rodo punskas.pl portalo…

ugniagesiai

Punsko ir Lietuvos ugniagesių bendradarbiavimas

Apie Punsko ir Lietuvos ugniagesių bendradarbiavimą pasakoja Punsko valsčiaus sekretorius Jonas Vaičiulis. sb, punskas.pl  

Balade

„Baladė apie Rimvydą ir Žaibą“ Kaune

2018 m. rugsėjo 29 d. filmas apie Šlynakiemyje žuvusius Lietuvos partizanus Jurgį Krikščiūną-Rimvydą ir Vytautą Prabulį-Žaibą „Baladė apie Rimvydą ir Žaibą“ dalyvaus partizanų ir tremtinių filmų…

baltu-diena

Baltų vienybės diena 2018

Šiemet, kaip ir kasmet, rugsėjo 22 dieną Jotvingių ir prūsų gyvenvietėje Ožkiniuose vyko Baltų vienybės diena. Renginio metu buvo galima lankyti gyvenvietę, paragauti prūsų viralo, susipažinti…

Jonas-Malinauskas

Prieš šv. Mišias su Popiežiumi Kaune. Kun. M. Talučio sveikinimas

Punsko parapijos vikaro, palaimintojo Teofiliaus Matulionio kanonizacijos proceso bylos postulatoriaus kun. Mariaus Talučio sveikinimas Popiežiaus Pranciškaus vizito Kaune metu. Filmavo ir montavo Jonas Malinauskas.

mt-matulionis

Pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos klausimu

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio kanonizacijos proceso bylos postulatorių, Punsko parapijos vikarą kun. Marių Talutį kalbina portalo punskas.pl redaktorius Sigitas Birgelis. sb, punskas.pl