Kategorija: Akiratis

1

XV-asis Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas vyko Suomijoje, o kitas vyks Punske!

Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas (PLJK) yra rengiamas kas treji arba ketveri metai įvairiuose pasaulio kraštuose, kuriuose veikia lietuvių jaunimo sąjungos. Jame gali dalyvauti visi už…

kalbos2

Greitas kalbų mokymasis: įgimtas talentas ar lavintinas įgūdis?

 Ne visi žmonės pagalvoja, kad ateis toks laikas, kai anglų ar rusų kalbos neužteks susikalbėti su kitataučiais. Mokslininkas Emiliano Ranocchi teigia, kad įmanoma, jog būtent…

pilypas

„Daktaras Pilypas“

2017 m. liepos 9 d. Punsko skansene vyko XXVI klojimo teatrų festivalis, kuriame pasirodė Seinų mėgėjų teatras. Jis suvaidino spektaklį „Daktaras Pilypas“. Rež. Eugenija Pakutkienė….

prieblandoje

„Prieblandoje“

2017 m. liepos 9 d. Punsko skansene vyko XXVI klojimo teatrų festivalis, kuriame pasirodė Anykščių kultūros centro mėgėjų teatras. Jis suvaidino A. Vienuolio dramą „Prieblandoje“….

Nevulis

Punsko Kovo 11-osios licėjus turi naują direktorių

Naujai išrinktą Punsko Kovo 11-osios licėjaus  direktorių Alvydą Nevulį kalbina punskas.pl portalo žurnalistė Laima Jancaitė. sb, punskas.pl

mniam

Jurgita Stankauskaitė. Jeigu valgai – neskaityk

Atsimenu vasaros dieną, kai atvažiuodavo pas mus dėdė. Mes, vaikai, jį vadinom dėde, bet iš tiesų jis buvo tetos vyras. Nebuvo mados vadinti jo tetėnu….

bobutes-susipyko

„Bobutės susipyko“

2017 m. liepos 9 d. Punsko skansene vyko XXVI klojimo teatrų festivalis, kuriame pasirodė Skapiškio mėgėjų teatras „Stebulė“. Jis suvaidino K. Vijūno komediją „Bobutės susipyko“….

atzalynas

„Atžalynas“

2017 m. liepos 9 d. Punsko skansene vyko XXVI klojimo teatrų festivalis, kuriame pasirodė Punsko licėjaus teatras. Jis suvaidino Kazio Binkio pjesę „Atžalynas“. Rež. Rūta…

apsiriko

„Apsiriko“

2017 m. liepos 9 d. Punsko skansene vyko XXVI klojimo teatrų festivalis, kuriame matėme Agluonėnų klojimo teatro spektaklį pagal Žemaitės komediją „Apsiriko“. Rež. Domininkas Malajavas. Kviečiame pasižiūrėti…

bobutes-suokalbis

„Gudri močiutė, arba močiutės suokalbis“

2017 m. liepos 9 d. Punsko skansene vyko XXVI klojimo teatrų festivalis, kuriame dalyvavo Punsko lietuvių kultūros namų klojimo teatras. Jis parodė Jono Žalpio spektaklį…

ktf-2017

XXVI klojimo teatrų festivalis Punske

2017 m. liepos 9 d. Punsko skansene vyko XXVI klojimo teatrų festivalis, kuriame dalyvavo mūsų krašto ir Lietuvos teatrai. Renginio metu buvo paminėtas Punsko skanseno…

himnas

Punske giedojome Lietuvos himną

2017 m. liepos 6 d. prie Punsko lietuvių kultūros namų giedojome Lietuvos himną. sb, punskas.pl

zygevviai

Lietuvos valstybės diena Punske. Žygeivių sutikimas

2017 m. liepos 6 dieną prie Punsko lietuvių kultūros namų buvo giedamas Lietuvos himnas. Himno giedoti į Punską atvyko Lietuvos žygeivių grupė. Jų pasitikimas vyko…

mindaug

Mindaugo karūnavimo diena Seinuose

2017 metų liepos 1 dieną Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos aikštėje vyko Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Šventės pradžioje buvo pasveikinti svečiai ir sugiedotas Lietuvos himnas….