Kategorija: Akiratis

lld60

LLD (LVKD) 60-ojo jubiliejaus minėjimas Seinuose

2017 m. gruodžio 10 d. Seinų „Lietuvių namuose“ vyko Lenkijos lietuvių draugijos 60-ojo jubiliejaus minėjimas. Šventę pradėjo Draugijos pirmininkas Algirdas Vaicekauskas. Susirinkusius pasveikino LR ambasadorius…

M_Talutis

Žūstančiųjų gelbėtojas

Kun. Mariaus Talučio pamokslas, pasakytas 2017 m. gruodžio 3 d. per palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikvijos įnešimo į Punsko bažnyčią iškilmes. sb, punskas.pl

tamkevicius

Adolfas Ramanauskas-Vanagas

Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pamokslas, pasakytas per Lietuvos partizanų vado, brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago 60-ųjų žūties metinių minėjimą 2017 metų lapkričio 29 dieną Lazdijuose.  sb, punskas.pl

auksute-Ramanauskaite

„Mano tėvelis yra gyvas ne tik mano širdyje“

Lietuvos partizanų vado generolo Adolfo Ramanausko-Vanago dukrą Auksutę Ramanauskaitę-Skokauskienę kalbina Nijolė Birgelienė. Lazdijai, 2017 11 29. sb, punskas.pl

interviu-MR

Pokalbis su Lietuvos Marijos radijo direktoriumi

Lapkričio 26 d. 8.00 val. šv. Mišias iš Punsko bažnyčios tiesiogiai transliavo Lietuvos Marijos radijas. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Marijos radijo direktorius kun….

erdvelaivis

Paskelbti konkurso „Mano diena Mokslo festivalyje“ nugalėtojai. Pirmųjų vietų reportažai

 2017 m. rugsėjo mėn. Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“ 2017 sulaukė gausaus būrio lankytojų. Dalis jų savo įspūdžius perkėlė į nuotraukas bei filmuotus reportažus, taip pratęsdami…

relikvija

Punskiečiai pasitiko palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikviją

 2017 m. gruodžio 3 d. Punsko parapijiečiai iškilmingai pasitiko Lietuvos didvyrio, Vyčio ordino didžiojo kryžiaus komandoro, palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio pirmojo laipsnio relikviją. Prieš šv….

DSC01115

Suvalkiečių susitikimas su profesoriumi Liudu Mažyliu

2017-11-29 mūsų krašte viešėjo prof. Liudas Mažylis su žmona Aldona. Jis susitiko su Punsko Kovo 11-osios licėjaus, Vidugirių pagrindinės mokyklos ir Seinų „Žiburio“ mokyklos bendruomenėmis….

mazulis-1

Prof. Liudas Mažylis apie Vasario 16-osios aktą

2017 metų lapkričio 29 dieną Punske, Vidugiriuose, Seinuose ir Suvalkuose lankėsi profesorius Liudas Mažylis, kuris šių metų kovo 29 d. Vokietijos užsienio reikalų ministerijos diplomatiniame…

mazulis-1

Prof. Liudas Mažylis lankėsi Suvalkų krašte

2017 metų lapkričio 29 dieną Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovo Vaclavo Stankevičiaus kvietimu Punske, Vidugiriuose, Seinuose ir Suvalkuose lankėsi profesorius Liudas Mažylis. Šių metų kovo…

arv1

Adolfo Ramanausko-Vanago 60-ųjų žūties metinių minėjimas Lazdijuose

2017 metų lapkričio 29 dieną Lazdijuose vyko Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataro, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų…

A_Baranauskas

Seinų vyskupo Antano Baranausko mirties metinių minėjimas

Šių metų lapkričio 27 dieną Seinuose vyko poeto ir vyskupo Antano Baranausko 115-ųjų mirties metinių minėjimas. Prie A. Baranausko kapo Seinų bazilikoje buvo padėtos gėlės…

tms2

XXIV TAUTINIŲ MAŽUMŲ SUSITIKIMAI (2 dalis)

 Lapkričio 26 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose vyko XXIV tautinių mažumų susitikimai. Juose dalyvavo Lenkijos lietuvių, totorių, baltarusių, sentikių, vokiečių ir ukrainiečių tautinių mažumų kolektyvai….

MR-misios

Šv. Mišių transliacija iš Punsko

 Lapkričio 26 dieną 8.00 val. šv. Mišias iš Punsko bažnyčios tiesiogiai transliavo Lietuvos Marijos radijas. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė Marijos radijo direktorius kun….