Būdvietyje paminėjome Spaudos atgavimo dieną

2018 m. gegužės 7 d. Būdvietyje prie paminklo, skirto Būdviečio krašto žmonėms, knygnešiams, politiniams kaliniams, tremtiniams ir partizanams, vyko Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos minėjimas.

Renginyje dalyvavo Lazdijų meras Artūras Margelis, LR konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič, Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas, knygos „Punsko, Seinų ir Lazdijų krašto knygnešiai ir daraktoriai“ sudarytojai ir leidėjai bei kiti.

Renginio metu buvo atidarytas Knygų namelis bei pasodintas knygnešiams skirtas ąžuoliukas.

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.