Būdamas laisvas netapk vergu

Jungtinės Karalystės Vyriausybė skelbia, kad šiandien pačioje Jungtinėje Karalystėje yra apie 14000 šiuolaikinės vergystės aukų. Šiuolaikinės vergystės aukomis tampa daugiausia imigrantai iš Albanijos, Vietnamo, Nigerijos, Rumunijos, Lenkijos ir Lietuvos. Lietuva aukų skaičiaus atžvilgiu patenka į pirmąjį dešimtuką.

2015 m. 1000 žmonių buvo nustatyti kaip potencialios aukos. Tačiau iki metų pabaigos 40 % iš jų nesulaukė aukos statuso patvirtinimo. Iš tų, kurie pripažinti aukomis, tik mažiau nei pusė gavo vyriausybinių organizacijų paramą.

Deja, tikroji šiuolaikinės vergystės situacija statistikoje neatsispindi. Prekyba žmonėmis daugiausia buvo siejama su seksualiniu išnaudojimu, tačiau vis daugiau kalbama ir apie kitas prekybos žmonėmis formas: vergišką darbą, fiktyvias santuokas, nepilnamečių išnaudojimą nusikalstamoms veikoms atlikti. 

Baiminamasi, kad po Brexito kova su šiuolaikine vergyste dar pasunkės. Žmones su laikinuoju migracijos statusu keturis kartus sunkiau identifikuoti kaip prekybos žmonėmis aukas ir jiems sunkiau skiriama reikalinga pagalba ir parama. Nors šioje srityje dirba valdžios institucijos, tarptautinės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, tačiau pagalbos teikimą apsunkina tai, jog prekybos žmonėmis aukos, tiek suaugusieji, tiek vaikai, stokoja informacijos, kur ir kokios pagalbos galėtų gauti, nepasitiki pareigūnais ir teismais, nemoka kalbos, bijo, kad bus pripažinti nusikaltėliais, o ne aukomis.

Anot Lietuvos statistikos departamento, šių metų sausio–birželio mėnesiais išvykimą iš Lietuvos deklaravo 31 tūkst. 731 asmuo. Pernai per šį laikotarpį oficialiai emigravo 21 tūkst. 248 asmenys. Išankstiniais duomenimis, šiemet daugiausia žmonių išvyko į Jungtinę Karalystę, jie sudarė beveik pusę – 45,8 proc. visų emigrantų. Dauguma emigruojančiųjų vyksta dirbti nekvalifikuoto darbo. Apie 50 % baigiamųjų klasių mokinių planuoja po mokyklos baigimo išvykti dirbti į užsienį. Tai yra potencialios šiuolaikinės vergystės aukos.

Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė, suprasdama, kokios didelės svarbos atliekamas prevencinis darbas, laimėjo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbtą projektą užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai. Projekto metu sukurtas prevencinis vaizdo klipas, sukurtos ir išspausdintos spalvotos sulankstomos skrajutės, paruošta mokomoji medžiaga, surengti mokymai lietuvių bendruomenėms Jungtinėje Karalystėje.

Atliekant prevenciją svarbi informacijos sklaida, žiniasklaidos ir visuomenės, NVO įtraukimas, subūrimas vienam tikslui. Svarbus projekto tęstinumas, bendras darbas su Lietuvos institucijomis ir žiniasklaidos priemonėmis, švietimo įstaigomis, įtraukiant tuos bendruomenės narius, kurie labiausiai pažeidžiami ir gali tapti šiuolaikinės vergystės aukomis. Problemos aktualizavimas ir prioretizavimas paskatintų nukentėjusiuosius nuo prekybos žmonėmis asmenis drįsti ginti savo teises ir patiems nebijoti viešinti savo istorijas.

nebijok

Londone atidarytas Psichologinės pagalbos ir informacinis centras lietuviams, kuriame galima nemokamai gauti psichologinę ir teisinę pagalbą. Centras veikia kiekvieną pirmą mėnesio šeštadienį nuo 11 iki 13 val. Šv. Kazimiero bažnyčioje, adresas: 21 The Oval, London E2 9DT, arba rašyti pagalba@jklb.org.

Komentavimas negalimas.