Benediktas XVI: Nebijokite eiti prieš srovę

Tarti „Aš tikiu į Dievą“ reiškia statyti ant Jo visą savo gyvenimą, leisti, kad Jo Žodis jį kasdien orientuotų konkrečiuose pasirinkimuose, be baimės prarasti ką nors iš savęs paties, – trečiadienio bendrojoje audiencijoje sakė Benediktas XVI, kalbėdamas 2000 maldininkų Pauliaus VI salėje, apmąstydamas Katalikų Bažnyčios tikėjimo išpažinimą.

Kai tvirtiname „aš tikiu į Dievą“, mes sakome, pasak popiežiaus, kaip Abraomas: „Aš pasitikiu Tavimi, patikiu save Tau, Viešpatie“ – ne tik sunkumų metu, keliais dienos ar savaitės momentais, bet visame gyvenime. Tikėjimas Dievu mus paverčia nešėjais vertybių, kurios dažnai nesutampa su laikmečio mada ar nuomone. (Vatikano radijas)

Komentavimas negalimas.