„BALTŲ VIENYBĖS DIENA – BALTŲ VIENYBĖS UGNIES SĄŠAUKA – 2017“

Aplankykime baltams atmintinas vietas, užkurkime ugnelę ant kalnų, piliakalnių, alkakalnių ar kitose su baltų istorija susijusiose vietose, sujungdami baltus bei žemes. Neturėdami galimybių, uždekime ugnelę namuose.

bvd-2016-a

PROGRAMA

2017-09-22 (penktadienis) Jotvingių ir prūsų gyvenvietėje, Ožkiniai 42, Punsko valsčius

  • 18:00 – iškilmingas vėliavų (Prūsos, Lietuvos, Latvijos) pakėlimas, himnai, protėvių pagerbimas, šventosios ugnies uždegimas, prūsų senosios apeigos, lietuvių poezijos skaitymas
  • 19:00 – atstovai išsiskirsto su šventąja ugnimi uždegti ją ant piliakalnių ir kalnų:

-      Rudamina (Lazdijai), alkakalniai (tarp Vilkaviškio, Marijampolės ir Vištyčio)

-      Baltų vienybės kalnas (Vytauto Kalesinsko ūkis, Punsko k.): stiprybės laužas, vėliavų pakėlimas, bendras pasidainavimas ir vaišės

-      Eglinės piliakalnis (Audriaus Jankausko ūkis, Eglinės k., Šipliškių vlsč.): laužas, poezijos skaitymas

-      Barsukalnio alkakalnis (Kreivėnai), Jonakalnio alkakalnis ir Burdeliškių piliakalnis (Giluišiai) – Punsko vlsč.

-      Pamario piliakalnis (Seinų vlsč.)

-      Zubranaičio piliakalnis (Krasnapolio vlsč.)

-      Uosinės (Suvalkų „Vienybės“ klubo ansamblis „Ančia“), Asavos piliakalniai bei Baltaragio pilkapiai (Suvalkų vlsč.) ir Šiurpilio piliakalnis (Jeleniavo vlsč.)

-      daugelis prūsų piliakalnių nuo Vyslos iki Nemuno

Dėmesio! Renginio programoje valandos pateiktos Lenkijos laiku.

Rengėjai: Jotvingių ir prūsų bendrija, Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija, „Aušros“ leidykla, „Vienybės“ klubas, Rudaminos bendrija, Lazdijų krašto muziejus, Prūsijos kriviai, Prūsų bendrija „Prusaspira“, Uosinės, Pamario ir Zubranaičio gyventojai bei kt.

Komentavimas negalimas.