Baltų šventė Kaune

Rugsėjo 21–22 dienomis Kaune vyko Baltų vienybės šventė, kurioje dalyvavo ir Punsko krašto pranešėjai bei saviveiklininkai. Renginio tema – Latvijos ir Lietuvos santykiai bei Lenkijos lietuvių gyvenimas.

Rugsėjo 21 d. Vytauto Didžiojo universiteto Daugiafunkciniame mokslo ir studijų centre pranešimus skaitė: „Vilnijos“ draugijos pirmininkas, Lietuvių kalbos instituto prof. Kazimieras Garšva, VDU Letonikos centro vadovas prof. Alvydas Butkus, Seimo nariai: Laurynas Kasčiūnas ir Kazys Starkevičius, Baltų kultūros ir mokslo paramos fondo pirmininkas Sigitas Šamborskis, svečiai iš Latvijos: dr. prof. Inese Spīča, mg. soc. sc. Ernests Spīčs (Latvijos universitetas), Margarita Poriete (Latvijos tautos namai), Punsko krašto atstovai: Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas, istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ vyr. redaktorius Sigitas Birgelis, Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininkė Aldona Vaicekauskienė bei Jotvingių ir prūsų gyvenvietės savininkas Petras Lukoševičius.  

konferencija-kaune2 konferencija_kaune

Rugsėjo 22-ąją VDU Didžiojoje salėje vyko Stasio Lozoraičio senjorų akademijos naujųjų mokslo metų pradžia. Koncertavo: Punsko LKN kapela „Klumpė“, folkloro ansamblis „Alna“, LLEKD jaunimo kapela „Šalcinukas“, sutartinių giedotojos „Saulalės“ bei ansamblis Adaži (Latvija).

Renginį organizavo: Stasio Lozoraičio senjorų akademija, Punsko valsčius, Vytauto Didžiojo universiteto Letonikos centras.

Lietuvos ir Latvijos parlamentai Baltų vienybės dieną įsteigė 2000 m. Saulės mūšiui atminti. 1236 m. susivieniję žemaičiai ir žiemgaliai nugalėjo Kalavijuočių ordiną, todėl ši diena parodo, kokios stiprios gali būti baltų tautos, jeigu jos veikia kartu. 

2008 m. latviai kreipėsi į viso pasaulio baltus, kviesdami rugsėjo 22 d. kartu švęsti Baltų vienybės dieną. Kitados ugnies sąšauka ant piliakalnių kvietė vienytis kovai – ginti savo žemes, gyvastį, kultūrą. Vienybė padėjo išlikti. Šiandien vienu metu uždegama ugnis turi naują prasmę.

sb, punskas.pl

 

Komentavimas negalimas.