Audimo tradicijos Punsko krašte (4 dalis). Nykstantis amatas

Kiekviena tauta renka, saugo ir brangina savo dvasinę ir materialinę kultūrą. Audiniais turėtų domėtis ypač tie, kuriems rūpi savo tautinės kultūros ugdymas.

Audimas yra viena seniausių Punsko ir Seinų krašto lietuvių liaudies meno šakų. Kitados jis buvo vienas mėgstamiausių moterų darbų.

Praėjo pusamžis ir 2013 m. pabaigoje pradėjo veikti audimo dirbtuvė Punske, kuri buvo įkurta vykdant Seinų apskrities ir Lazdijų meno mokyklos projektą.

Nedaug kas šiandien sugeba austi. Beveik neliko audėjų. Labiausiai žinoma Punsko krašto audėja yra Veronika Valenskienė.

Punsko krašto audėją Veroniką Valenskienę kalbina Sigitas Birgelis.

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.