Audimo tradicijos Punsko krašte (2 dalis). Staklės ir audimas

(Tęsinys. I dalis)

Audiniais turėtų domėtis visi žmonės, ypač tie, kuriems rūpi savo tautinės kultūros ugdymas. Audimas yra viena seniausių Punsko ir Seinų krašto lietuvių liaudies meno šakų. Kitados jis buvo vienas mėgstamiausių moterų darbų. Nedaug kas šiandien sugeba austi. Beveik neliko audėjų. Labiausiai žinoma Punsko krašto audėja yra Veronika Valenskienė.

 Punsko krašto audėją Veroniką Valenskienę kalbina Sigitas Birgelis.

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.