Atsisveikinome su kunigu Egidijumi Kazlausku


E-Kazlauskas„Išmokime dalintis tikėjimu su kitais“, – pasakė kunigas Egidijus Kazlauskas liepos 7 dieną paskutinį kartą laikydamas šv. Mišias Punsko bažnyčioje.
Kun. Egidijus trejus metus buvo su mumis mūsų džiaugsmo ir liūdesio valandomis, krikštijo vaikus, laidojo mirusius, mokė Kristaus mokslo ir tikėjimo tiesų.
Šventoms Mišioms baigiantis su kunigu Egidijumi Kazlausku atsisveikino Punsko parapijos tikintieji ir bendruomenė.
Kunigas Egidijus Kazlauskas darbą sielovadoje tęs Molėtų parapijoje.
sb, punskas.pl

vienas komentaras Atsisveikinome su kunigu Egidijumi Kazlausku;