Atkurtai Lietuvos valstybei – 100 metų. Ką mums reiškia ši šventė?

1918 m. vasario 16 d. Aleksandras Stulginskis, Alfonsas Petrulis, Antanas Smetona, Donatas Malinauskas, Jokūbas Šernas, Jonas Smilgevičius, Jonas Vailokaitis, Jonas Basanavičius, Jonas Vileišis, Jurgis Šaulys, Justinas Staugaitis, Kazimieras Steponas Šaulys, Kazys Bizauskas, Mykolas Biržiška, Petras Klimas, Pranas Dovydaitis, Saliamonas Banaitis, Stanislovas Narutavičius, Steponas Kairys ir Vladas Mironas – atkuria Lietuvos valstybę ne ginklais, o tikėjimu ateitimi.

Istoriką Petrą Maksimavičių kalbina portalo punskas.pl vyr. redaktorius Sigitas Birgelis.

punskas.pl

Komentavimas negalimas.