Romui Vitkauskui atminti

2018 m. Žolinių metu prie Punsko savivaldybės pastato buvo atidengta lenta a. a. Romui Vitkauskui atminti. Apie tai pasakoja Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas.

sb, punskas.pl

Komentavimas negalimas.